Είναι ο οργανισμός σας σωστά προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει τις ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος; �

Τον τελευταίο καιρό, ορισμένοι όροι έχουν αρχίσει να κυριαρχούν στον επαγγελματικό χώρο, μεταξύ αυτών και ο όρος της Εμπειρίας Εργαζομένου (Employee Experience – EX). Μόλις πριν από μια δεκαετία, η EX δεν αποτελούσε προτεραιότητα για πολλούς οργανισμούς. Ωστόσο, καθώς οι τάσεις στο χώρο εργασίας αλλάζουν και ο ανταγωνισμός για κορυφαία ταλέντα εντείνεται, οι εργοδότες συνειδητοποιούν πλέον την κρίσιμη σημασία της ιεράρχησης της εμπειρίας των εργαζομένων για την προσέλκυση και τη διατήρηση εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Ωστόσο, τι ακριβώς εννοούμε όταν αναφερόμαστε στην εμπειρία των εργαζομένων; Με απλά λόγια, είναι το ταξίδι που ξεκινάει ένας εργαζόμενος με κάποιο συγκεκριμένο οργανισμό – από την πρώτη κιόλας επαφή μέσω email ή τηλεφώνου, μέχρι και την τελική αποχώρηση από τον οργανισμό. Αυτή η συγκεκριμένη προσέγγιση αναγνώριζει ότι κάθε σημείο επαφής έχει σημασία, διαμορφώνοντας την αντίληψη ενός εργαζομένου για την εταιρεία σας και επηρεάζοντας τη δέσμευση, την παραγωγικότητα και την αφοσίωσή του.

Γιατί η εμπειρία των εργαζομένων κερδίζει έδαφος στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον;

Πρώτον, η απόδοση προτεραιότητας στην εμπειρία των εργαζομένων βοηθά στην προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων, πράγμα ζωτικής σημασίας σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Οι οργανισμοί που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία και την ικανοποίηση των εργαζομένων γίνονται επιθυμητοί εργοδότες, προσελκύοντας κορυφαία ταλέντα και μειώνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά κύκλου εργασιών. Επιπλέον, η θετική εμπειρία των εργαζομένων επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητα και την απόδοση. Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι, που αισθάνονται ότι εκτιμώνται και υποστηρίζονται, έχουν εγγενώς περισσότερα κίνητρα, οδηγώντας στην οργανωτική επιτυχία και προωθώντας μια κουλτούρα καινοτομίας.

Πέραν από τα εσωτερικά οφέλη, μια θετική εμπειρία των εργαζομένων ενισχύει επίσης τη φήμη της επωνυμίας ενός οργανισμού. Οι εταιρείες που είναι γνωστές για την προτεραιότητα που δίνουν στην ευημερία των υπαλλήλων τους δεν είναι ελκυστικές μόνο για τις υποψήφιες προσλήψεις αλλά και για τους πελάτες και τους συνεργάτες που εκτιμούν τους ηθικούς και υποστηρικτικούς χώρους εργασίας. Τέλος, η επένδυση στην εμπειρία των εργαζομένων δεν αφορά μόνο το ηθικό, αλλά και την εξοικονόμηση κόστους. Ο υψηλός κύκλος εργασιών και η αποδέσμευση μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά έξοδα στους οργανισμούς. Επενδύοντας σε πρωτοβουλίες για την εμπειρία των εργαζομένων, όπως η κατάρτιση, η ανάπτυξη και η δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κόστος πρόσληψης, κατάρτισης και κύκλου εργασιών. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της εμπειρίας των εργαζομένων δεν είναι απλώς μια τάση- είναι μια στρατηγική αναγκαιότητα για τους οργανισμούς που επιθυμούν να προωθήσουν μια ακμάζουσα, βιώσιμη εργασιακή κουλτούρα που οδηγεί σε μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανάπτυξη.

Τώρα που κατανοούμε τη σημασία της εμπειρίας των εργαζομένων, πώς μπορούν οι οργανισμοί να την ενισχύσουν; 

Ακούστε τα σχόλια των εργαζομένων: Ζητήστε τακτικά ανατροφοδότηση από τους εργαζομένους για να κατανοήσετε τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους για βελτίωση.

Δώστε προτεραιότητα στην ευημερία: Υποστηρίξτε την ευημερία των εργαζομένων προωθώντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προσφέροντας προγράμματα ευεξίας και δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον.

Επενδύστε στην κατάρτιση και την ανάπτυξη: Παρέχετε ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επαγγελματική εξέλιξη και τη συνεχή μάθηση για την ενδυνάμωση των εργαζομένων και την προώθηση της ανάπτυξης.

Αναγνωρίστε και επιβραβεύστε τις συνεισφορές: Αναγνωρίστε και επιβραβεύστε τις συνεισφορές των εργαζομένων για να προωθήσετε μια κουλτούρα εκτίμησης και αναγνώρισης.

Δημιουργήστε εργασία με νόημα: Βοηθήστε τους εργαζόμενους να συνδέσουν την εργασία τους με την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού, καλλιεργώντας την αίσθηση του σκοπού και της ολοκλήρωσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων και τη δημιουργία μιας ακόμα πιο αποδοτικής και ευχάριστης εργασιακής περιβάλλον, σας προτείνουμε να μελετήσετε τα ακόλουθα:

Χτίζοντας μια κουλτούρα όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ελεύθεροι να μιλήσουν

Οι προσδοκίες των υποψηφίων για εργασία έχουν αλλάξει. Πώς ανταποκρίνονται οι εργοδότες;

5 λόγοι που καθιστούν τη σημασία της ψυχολογικής ασφάλειας στο χώρο εργασίας απαραίτητητες;

Δημοσιεύθηκε από Christos Constantinou