Πάνε οι μέρες που οι υπεύθυνοι συνεντεύξεων απλώς ρωτούσαν τους υποψηφίους για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Σήμερα, οι υπεύθυνοι προσλήψεων και οι διευθυντές προσλήψεων ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι σκέφτονται και επιλύουν προβλήματα σχετικά με τη θέση εργασίας. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων ενός υποψηφίου, τίθενται συνήθως “καταστασιακές” ή “συμπεριφορικές” ερωτήσεις συνέντευξης, οι οποίες ξεκινούν με προτροπές όπως: “Μπορείτε να μου πείτε για μια στιγμή που…” ή “Τι θα κάνατε αν…;”.

Για να διασφαλίσετε ότι θα ξεχωρίσετε μέσα σε μια πληθώρα υποψηφίων, ακολουθήστε αυτή τη μέθοδο για να απαντάτε με αυτοπεποίθηση στις ερωτήσεις συνέντευξης που αφορούν καταστάσεις:

1. Χρησιμοποιήστε μια αποδεδειγμένη δομή

Είτε συζητάτε μια εμπειρία του παρελθόντος είτε προσφέρετε ιδέες για μια υποθετική κατάσταση, να απαντάτε πάντα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο STAR(T) ή CARL. STAR(T) σημαίνει Situation (Κατάσταση), Task (Εργασία), Action (Δράση) και Result (Αποτέλεσμα). Επίσης προστίθεται και ένα Τ για το Takeaways. CARL σημαίνει Context, Action, Result, Learning (πλαίσιο, δράση, αποτέλεσμα, μάθηση). Η διαμόρφωση των απαντήσεών σας με ένα από αυτά τα δομημένα πλαίσια θα διασφαλίσει ότι κοινοποιείτε τις βασικές πληροφορίες συνοπτικά.

2. Επικεντρωθείτε στο πώς η εμπειρία σας ευθυγραμμίζεται με την περιγραφή της θέσης εργασίας

Ένας από τους πελάτες μου, που σήμερα είναι δικηγόρος και μεταβαίνει στο ρόλο του COO, έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του στο νομικό τομέα. Παρά την τεχνική φύση του νομικού του υπόβαθρου, η εμπειρία του εκτείνεται πέρα από το νομικό πεδίο. Ως μέτοχος σε μια εταιρεία, συμμετείχε ενεργά σε διάφορες επιχειρησιακές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού σχεδιασμού, της διαχείρισης P&L, της διαχείρισης εγκαταστάσεων, της κατάρτισης και της συμμετοχής σε έργα που επικεντρώνονται στον οργανωτικό μετασχηματισμό και τη συνεχή βελτίωση.

Παρόλο που οι εργασίες αποτελούσαν μόνο το 5% περίπου των συνολικών αρμοδιοτήτων του ως δικηγόρου, όλες οι απαντήσεις του σε συνεντεύξεις κατά περίπτωση αναδεικνύουν την ικανότητά του σε επιχειρησιακά θέματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι με επιδεξιότητα δημιουργεί συνδέσεις για τον υπεύθυνο της συνέντευξης, καταδεικνύοντας πώς οι ποικίλες εμπειρίες του ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε κάθε περιγραφή θέσης εργασίας COO. Για παράδειγμα, υπογραμμίζει την εμπειρία του στην ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των KPIs για τη μέτρηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας προς το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και την ηγεσία του σε πρωτοβουλίες συνεχούς βελτίωσης, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης των ροών εργασίας μεταξύ δικηγόρων και βοηθών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Περαιτέρω, αναφέρεται στο πώς η νομική του εμπειρογνωμοσύνη θα προσέφερε μοναδική αξία στη θέση, αναφέροντας παραδείγματα όπως η ικανότητά του να επανεξετάζει συμφωνίες με προμηθευτές και άλλες συμβάσεις χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιεί δαπανηρούς εξωτερικούς συμβούλους.

3. Προσαρμόστε τις ιστορίες σας στο κοινό σας

Σκεφτείτε το κοινό σας όταν καθορίζετε πόση λεπτομέρεια θα προσθέσετε στις ιστορίες σας. Για παράδειγμα, μπορεί να απλοποιήσετε την τεχνική γλώσσα για έναν υπεύθυνο προσλήψεων, αλλά να συμπεριλάβετε τεχνικές λεπτομέρειες για τον Manager, ο οποίος θα θέλει να ξέρει ότι εκτελείτε την εργασία και όχι απλώς την επιβλέπετε. Προσαρμόστε την ιστορία σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της συνέντευξης ανάλογα σε ποιον μιλάτε.

4. Ακολουθήστε τον κανόνα των δύο λεπτών

Κρατήστε τις απαντήσεις σας συνοπτικές, τηρώντας τον “κανόνα των δύο λεπτών”, που σημαίνει ότι όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι κάτω από δύο λεπτά. Δυστυχώς, οι υπεύθυνοι συνεντεύξεων θα αποκλείσουν τους υποψηφίους που δεν μπορούν να επιδείξουν την ικανότητα να απλοποιούν πολύπλοκες πληροφορίες ή να διαχωρίζουν τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες. Εξασκηθείτε στις απαντήσεις σας φωναχτά και χρονομετρήστε τον εαυτό σας, βελτιώνοντάς τες ανάλογα με τις ανάγκες ώστε να είναι σαφείς και εστιασμένες.

5. Ζητήστε ανατροφοδότηση

Στο τέλος της απάντησής σας σε κάθε ερώτηση, να ρωτάτε πάντα: “Σας έδωσε σαφή εικόνα για το πώς θα χειριζόμουν [την κατάσταση για την οποία ρωτήσατε];”. Ή “Χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την απάντηση;”. Εάν ο υπεύθυνος της συνέντευξης κάνει μια συμπληρωματική ερώτηση, ακούστε προσεκτικά και, στη συνέχεια, απαντήστε στην ακριβή ερώτηση σε τρεις έως πέντε προτάσεις. Συνεχίστε να είστε σύντομοι και ξεκάθαροι.

Προβλέποντας και προετοιμάζοντας γραπτώς τις απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις – όπως πώς λύσατε ένα μεγάλο πρόβλημα, πώς επηρεάσατε κάποιον να σκεφτεί διαφορετικά, πώς συνεργαστήκατε με δύσκολες προσωπικότητες ή πώς τηρήσατε μια δύσκολη προθεσμία – θα διασφαλίσετε ότι οι απαντήσεις σας θα είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Γνωρίζοντας ακριβώς πώς θα προσεγγίσετε τις συνήθεις συμπεριφορικές ερωτήσεις  θα σας βοηθήσει να παραμείνετε ψύχραιμοι και να επικεντρωθείτε στην ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο τα μοναδικά σας πλεονεκτήματα και η εμπειρία σας σας καθιστούν τον τέλειο υποψήφιο για τη θέση εργασίας.

Δημοσιεύθηκε από Christos Constantinou