Αισθάνεστε άνετα να μοιράζεστε τις σκέψεις, τις ιδέες ή τις ανησυχίες σας στην εργασία; Πιστεύετε ότι η ομάδα ή ο οργανισμός σας εκτιμά τη συμβολή σας και σέβεται τη γνώμη σας; Εάν η απάντηση είναι όχι, τότε μπορεί να αντιμετωπίζετε έλλειψη ψυχολογικής ασφάλειας στο χώρο εργασίας σας.

Η ψυχολογική ασφάλεια είναι μια αίσθηση εμπιστοσύνης και σεβασμού μέσα σε μια ομάδα ή έναν οργανισμό που επιτρέπει μία ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, εποικοδομητική ανατροφοδότηση αλλά και καινοτομία. Είναι η πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες επειδή μιλάτε ανοιχτά ή επειδή ρωτάτε διάφορα πράγματα. Με άλλα λόγια, είναι ένα κρίσιμο συστατικό ενός υγιούς και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Εδώ είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους η ψυχολογική ασφάλεια είναι τόσο κρίσιμη:

  1. Αυξημένη Παραγωγικότητα

Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ψυχολογικά ασφαλείς, είναι πιο πιθανό να πάρουν ρίσκα, να μοιραστούν ιδέες και να κάνουν ερωτήσεις. Είναι πιο άνετοι να εκφράζουν τις απόψεις τους και να είναι δημιουργικοί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο καινοτόμες ιδέες και λύσεις. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα, καθώς οι ομάδες είναι πιο αποτελεσματικές όταν συνεργάζονται με εμπιστοσύνη και σεβασμό.

Αυτό το επίπεδο άνεσης και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας προωθεί την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, η οποία είναι απαραίτητη για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Προωθεί επίσης την αίσθηση του ανήκειν και της συμμετοχής, η οποία μπορεί να ενισχύσει τη δέσμευση και τα κίνητρα των εργαζομένων, οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας.

Αντίθετα, σε ένα περιβάλλον όπου λείπει η ψυχολογική ασφάλεια, οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθάνονται διστακτικοί να μιλήσουν ή να μοιραστούν τις ιδέες τους από φόβο μήπως κριθούν ή επικριθούν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες για καινοτομία και ανάπτυξη, καθώς και σε έλλειψη συνεργασίας και συνοχής εντός της ομάδας.

  1. Βελτιωμένη ικανοποίηση των Εργαζομένων

Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ψυχολογικά ασφαλείς, είναι πιο πιθανό να είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους και να παραμείνουν στην εταιρεία τους. Ως συνεπακόλουθο, οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στην εταιρεία, μειώνοντας το ποσοστό του turnover. Αυτό είναι επωφελές για την εταιρεία, καθώς εξοικονομεί χρόνο και χρήμα που διαφορετικά θα δαπανηθούν για την πρόσληψη και την κατάρτιση νέων εργοδοτουμένων. Επιπλέον, όταν οι εργαζόμενοι παραμένουν στην εταιρεία για μία μεγαλύτερη περίοδο, αναπτύσσουν ισχυρότερες σχέσεις με τους συναδέλφους τους και γίνονται πιο έμπειροι στο ρόλο τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα και καλύτερη απόδοση στην εργασία.

Επιπλέον, όταν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους και αισθάνονται ψυχολογικά ασφαλείς, είναι πιο πιθανό να υπερβούν τις εργασιακές τους ευθύνες. Μπορούν να αναλάβουν πρόσθετα καθήκοντα εθελοντικά, να προσφέρουν βοήθεια στους συναδέλφους τους και να κάνουν προτάσεις για βελτιώσεις διαδικασιών και καθημερινών εργασιών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, ωφελώντας τόσο την εταιρεία όσο και τους εργοδοτουμενους της.

  1. Ενισχυμένη Συνεργασία

Η ψυχολογική ασφάλεια προάγει την αίσθηση της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας. Όταν τα άτομα αισθάνονται άνετα να μιλούν και να μοιράζονται τις σκέψεις και τις ιδέες τους, μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο ποικίλο φάσμα προοπτικών και προσεγγίσεων επίλυσης προβλημάτων. Αυτό μπορεί τελικά να οδηγήσει σε καλύτερη λήψη αποφάσεων, ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και ένα πιο υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

  1. Θετική Ψυχική Υγεία

Παράλληλα, ένας χώρος εργασίας που προάγει την ψυχολογική ασφάλεια μπορεί να έχει και σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς, είναι λιγότερο πιθανό να βιώσουν άγχος, μελαγχολία ή κατάθλιψη που σχετίζονται με το εργασιακό τους περιβάλλον. Είναι πιο πιθανό να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει τη γενική ευημερία τους.

Όταν οι εργαζόμενοι αγωνίζονται με την ψυχική τους υγεία, μπορεί να βιώσουν χαμηλότερη ικανοποίηση από την εργασία, μειωμένη παραγωγικότητα και αυξημένη απουσία. Επομένως, η προώθηση της ψυχολογικής ασφάλειας στο χώρο εργασίας όχι μόνο ωφελεί τους εργοδοτούμενους αλλά έχει και θετικές επιπτώσεις στην εταιρεία στο σύνολό της.

  1. Μειωμένος κίνδυνος σφαλμάτων

Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα να μοιράζονται τα λάθη και τις ανησυχίες τους, αυτό επιτρέπει μιά πιο ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία. Επακόλουθο αυτού είναι η μείωση του κινδύνου σφαλμάτων αλλά και η αποτροπή της κλιμάκωσης μικρών προβλημάτων σε μεγαλύτερα. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς να παραδεχτούν λάθη, είναι πιο πιθανό να μάθουν από αυτά και να λάβουν μέτρα για να τα αποτρέψουν απο το να συμβούν στο μέλλον.

Οι εταιρείες θα πρέπει να καταβάλουν συντονισμένη προσπάθεια για την προώθηση της ψυχολογικής ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους, δημιουργώντας μια κουλτούρα που εκτιμά την ανοιχτή επικοινωνία, την εποικοδομητική ανατροφοδότηση και τον σεβασμό για όλα τα μέλη της ομάδας.

Δημοσιεύθηκε από Christos Constantinou