Όταν έχετε ένα δύσκολο επιχειρηματικό πρόβλημα να λύσετε, πιθανότατα το φέρνετε σε μια ομάδα. Τελικά, περισσότερα μυαλά είναι καλύτερα από ένα, σωστά; Οχι απαραίτητα. Οι μεγαλύτερες δεξαμενές γνώσεων δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εγγύηση για καλύτερα αποτελέσματα. Λόγω της υπερβολικής εξάρτησης από την ιεραρχία, του ενστίκτου να αποτραπεί η διαφωνία και της επιθυμίας να διατηρηθεί η αρμονία, πολλές ομάδες εμπίπτουν στην ομαδική σκέψη.

Οι εσφαλμένες απόψεις ειδικών μπορούν γρήγορα να διαστρεβλώσουν μια ομαδική απόφαση. Οι ατομικές προκαταλήψεις μπορούν εύκολα να εξαπλωθούν σε όλη την ομάδα και να οδηγήσουν σε αποτελέσματα πολύ πέρα από τις ατομικές προτιμήσεις. Την ίδια ώρα οι περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες συμβαίνουν υποσυνείδητα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ομάδες δεν πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις μαζί, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί η σωστή διαδικασία για να το κάνετε. Με βάση την έρευνα συμπεριφοράς και επιστήμης αποφάσεων και την πολυετή εμπειρία εφαρμογής, το HBR έχει εντοπίσει επτά απλές στρατηγικές για πιο αποτελεσματική ομαδική λήψη αποφάσεων:

Κρατήστε την ομάδα μικρή όταν χρειάζεται να πάρετε μια σημαντική απόφαση

Οι μεγάλες ομάδες είναι πολύ πιο πιθανό να λάβουν μεροληπτικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, η έρευνα δείχνει ότι οι ομάδες με επτά ή περισσότερα μέλη είναι πιο επιρρεπείς σε μεροληψία επιβεβαίωσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση των μελών της να ερευνούν και να αξιολογούν πληροφορίες με τρόπο που να συνάδει με προϋπάρχουσες πληροφορίες και πεποιθήσεις. Διατηρώντας την ομάδα μεταξύ τριών και πέντε ατόμων, ένα μέγεθος προς το οποίο οι άνθρωποι έλκονται φυσικά όταν αλληλεπιδρούν, μπορείτε να μειώσετε αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις ενώ ταυτόχρονα να επωφεληθείτε από πολλαπλές προοπτικές.

Επιλέξτε μια ετερογενή ομάδα έναντι μιας ομοιογενούς (τις περισσότερες φορές)

Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει ότι ομάδες που αποτελούνται από άτομα με ομοιογενείς απόψεις και πεποιθήσεις έχουν μεγαλύτερη τάση στη λήψη μεροληπτικών αποφάσεων. Οι ομάδες που έχουν δυνητικά αντίθετες απόψεις μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις προκαταλήψεις. Ωστόσο, το πλαίσιο έχει σημασία. Όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε πολύπλοκα καθήκοντα που απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες και προοπτικές, όπως η διεξαγωγή έρευνας και ο σχεδιασμός διαδικασιών, οι ετερογενείς ομάδες μπορεί να ξεπεράσουν σημαντικά τις ομοιογενείς ομάδες.

Αλλά σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, που απαιτούν συγκλίνουσα σκέψη σε δομημένα περιβάλλοντα, όπως η τήρηση των διαδικασιών ασφάλειας στις πτήσεις ή την υγειονομική περίθαλψη, οι ομοιογενείς ομάδες συχνά τα καταφέρνουν καλύτερα. 

Διορίστε έναν “στρατηγικό διαφωνούντα”

Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι ανεπιθύμητες τάσεις ομαδικής σκέψης στις ομάδες είναι να ορίσετε έναν «δικηγόρο του διαβόλου». Αυτό το άτομο θα έχει επιφορτιστεί να ενεργεί ως αντίθετη δύναμη στη συναίνεση της ομάδας. Η έρευνα δείχνει ότι η ενδυνάμωση τουλάχιστον ενός ατόμου με το δικαίωμα να αμφισβητήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ομάδας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα και τα αποτελέσματα των αποφάσεων.

Για μεγαλύτερες ομάδες με επτά ή περισσότερα μέλη, ορίστε τουλάχιστον δύο στρατηγικούς διαφωνούντες για να είστε σίγουροι ότι ένας δεν απομονώνεται από την υπόλοιπη ομάδα ως ενοχλητικός και ταραχοποιός.

Συλλέξτε απόψεις ανεξάρτητα

Η συλλογική γνώση μιας ομάδας είναι πλεονέκτημα μόνο εάν χρησιμοποιηθεί σωστά. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις διαφορετικές δυνατότητες της ομάδας σας, θα πρέπει να συλλέγετε απόψεις ξεχωριστά προτού οι άνθρωποι μοιραστούν τις σκέψεις τους στην ευρύτερη ομάδα. Μπορείτε να ζητήσετε από τα μέλη της ομάδας να καταγράψουν τις ιδέες τους ανεξάρτητα και ανώνυμα σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο, για παράδειγμα.

Στη συνέχεια, ζητήστε από την ομάδα να αξιολογήσει τις προτεινόμενες ιδέες, ξανά ανεξάρτητα και ανώνυμα, χωρίς να αναθέσει καμία από τις προτάσεις σε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας. Ακολουθώντας μια τέτοια διαδικασία, οι ομάδες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις και να αντισταθούν στην κοινότυπη ομαδική σκέψη. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει επίσης ότι η αντιληπτή ιεραρχία, η υποτιθέμενη τεχνογνωσία ή οι κρυφές ατζέντες δεν παίζουν ρόλο σε αυτό που αποφασίζει να κάνει η ομάδα.

Παρέχετε έναν ασφαλή χώρο για να μιλήσετε

Εάν θέλετε οι άνθρωποι να μοιράζονται απόψεις και να εμπλέκονται σε εποικοδομητική διαφωνία, πρέπει να αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν χωρίς φόβο επιπτώσεων. Ενθαρρύνετε ενεργά τον προβληματισμό και τη συζήτηση διαφορετικών απόψεων, αμφιβολιών και εμπειριών με σεβασμό. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της διαφορετικότητας μιας ομάδας.

Πρώτον, εστιάστε την ανατροφοδότηση στην απόφαση ή τη στρατηγική που συζητήθηκε, όχι στο άτομο. Δεύτερον, εκφράστε τα σχόλια ως πρόταση, όχι ως εντολή. Τρίτον, εκφράστε τα σχόλιά σας με τρόπο που να δείχνει ότι συμπάσχετε και εκτιμάτε τα άτομα που εργάζονται για τον κοινό σας στόχο.

Μην βασίζεστε υπερβολικά στους ειδικούς

Οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Ωστόσο, η τυφλή εμπιστοσύνη στις γνώμες των ειδικών μπορεί να κάνει μια ομάδα επιρρεπή σε προκαταλήψεις και να διαστρεβλώσει το αποτέλεσμα. Η έρευνα δείχνει ότι η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων μπορεί να παρακινήσει την ομάδα να προσαρμόσει τις απόψεις της σε αυτές του ειδικού ή να κάνει κρίσεις με υπερβολική αυτοπεποίθηση. Ως εκ τούτου, καλέστε τους ειδικούς να δώσουν τη γνώμη τους για ένα σαφώς καθορισμένο θέμα και τοποθετήστε τους ως ενημερωμένους σε σχέση με την ομάδα.

Μοιραστείτε τη συλλογική ευθύνη

Το αποτέλεσμα μιας απόφασης μπορεί να επηρεαστεί από στοιχεία τόσο απλά όπως η επιλογή του αγγελιοφόρου της ομάδας. Συχνά παρατηρούμε ένα μεμονωμένο άτομο να είναι υπεύθυνο για την επιλογή των κατάλληλων μελών της ομάδας, την οργάνωση της ατζέντας και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Όταν συμβαίνει αυτό, οι ατομικές προκαταλήψεις μπορούν εύκολα να επηρεάσουν την απόφαση μιας ολόκληρης ομάδας.

Η έρευνα δείχνει ότι τέτοιες αρνητικές τάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά εάν ανατεθούν διαφορετικοί ρόλοι σε διαφορετικά μέλη της ομάδας, με βάση την πείρα τους. Επιπλέον, όλα τα μέλη θα πρέπει να αισθάνονται υπεύθυνα για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ομάδας και το τελικό της αποτέλεσμα. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ζητήσετε από την ομάδα να υπογράψει εξαρχής μια κοινή δήλωση ευθύνης, που θα οδηγήσει σε μια πιο ισορροπημένη κατανομή εξουσίας και μια πιο ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών.

Δημοσιεύθηκε από Christos Constantinou