Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) έχει γίνει μια κρίσιμη πτυχή των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Καθώς οι καταναλωτές και οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα από τις εταιρείες, η ΕΚΕ έχει εξελιχθεί από κάτι που ήταν απλά ωράιο σε κάτι που πλέον είναι απαραίτητο. Ποιές είναι όμως οι τρέχουσες τάσεις στην ΕΚΕ και πού μπορεί να κατευθυνθεί στο μέλλον;

Βασικές τάσεις στην ΕΚΕ:

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα: Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας και οι εταιρείες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ευθύνη τους να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Πολλές εταιρείες θέτουν φιλόδοξους στόχους για τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος και επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιώσιμες πρακτικές.

Η Patagonia είναι μια γνωστή εταιρεία ειδών ένδυσης και εξοπλισμού για εξωτερικούς χώρους, η οποία είναι πρωτοπόρος στις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές εδώ και πολλά χρόνια. Η εταιρεία έχει καταστήσει τη βιωσιμότητα βασικό μέρος του επιχειρηματικού της μοντέλου, προσπαθώντας να μειώσει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις, ενώ παράλληλα προωθεί κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Patagonia έχει ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στο επιχειρηματικό της μοντέλο είναι η χρήση ανακυκλωμένων υλικών στα προϊόντα της. Για παράδειγμα, η Patagonia χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πολυεστέρα σε πολλά από τα είδη ένδυσης, γεγονός που μειώνει την ποσότητα παρθένου πολυεστέρα που πρέπει να παραχθεί. 

Η Patagonia είναι επίσης ένας ηχηρός υποστηρικτής περιβαλλοντικών αιτημάτων, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες όπως η προστασία της δημόσιας γης και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η εταιρεία έχει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται 1% for the Planet, το οποίο δωρίζει το 1% των πωλήσεών της σε περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Από την ίδρυσή του, το 1% for the Planet έχει δωρίσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Εκτός από αυτές τις πρωτοβουλίες, η Patagonia έχει επίσης εφαρμόσει διάφορες βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Για παράδειγμα, η εταιρεία έχει μειώσει την κατανάλωση ενέργειας εγκαθιστώντας ηλιακούς συλλέκτες στα κεντρικά της γραφεία και χρησιμοποιώντας ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. Ενθαρρύνει επίσης τους πελάτες της να επισκευάζουν και να επαναχρησιμοποιούν τα είδη ένδυσης, προσφέροντας υπηρεσίες επισκευής και προωθώντας τις πωλήσεις μεταχειρισμένων ειδών.

Κοινωνική δικαιοσύνη: Οι εταιρείες αναγνωρίζουν επίσης τη σημασία της προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας. Λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η πολυμορφία και η ένταξη, οι δίκαιες εργασιακές πρακτικές και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις δραστηριότητές τους και στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Η Ben & Jerry’s, για παράδειγμα, έχει ταχθεί υπέρ των θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης και έχει υποστηρίξει σκοπούς όπως η ισότητα στο γάμο αλλά και το κίνημα Black Lives Matter.

Ηθικές αλυσίδες εφοδιασμού: Η διασφάλιση ηθικών και βιώσιμων πρακτικών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού γίνεται όλο και πιο σημαντική για τις εταιρείες. Πολλές εφαρμόζουν μέτρα ιχνηλασιμότητας και διαφάνειας για να διασφαλίσουν ότι οι προμηθευτές τους πληρούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα.

Πολλές εταιρείες συνειδητοποιούν ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού τους μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία. Για παράδειγμα, η παραγωγή πρώτων υλών όπως το βαμβάκι ή τα ορυκτά μπορεί να οδηγήσει σε αποψίλωση των δασών, ρύπανση και εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, καθίσταται όλο και πιο σημαντικό για τις εταιρείες να εφαρμόζουν μέτρα ιχνηλασιμότητας και διαφάνειας για να διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές τους πληρούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα.

Δέσμευση των εργαζομένων: Οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία τους. Επενδύουν σε προγράμματα ευεξίας, κατάρτισης και ανάπτυξης των εργαζομένων και λαμβάνουν μέτρα για τη δημιουργία θετικής εργασιακής κουλτούρας.

Τεχνολογία και ΕΚΕ:

Η τεχνολογία διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ΕΚΕ. Η ανάλυση δεδομένων βοηθά τις εταιρείες να μετρήσουν και να παρακολουθήσουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και την κοινωνία. Η τεχνολογία blockchain βελτιώνει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, επιτρέποντας στις εταιρείες να διασφαλίζουν ηθικές πρακτικές σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Στο μέλλον, ενδέχεται να δούμε ακόμη πιο καινοτόμες χρήσεις της τεχνολογίας στην ΕΚΕ, όπως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών:

Η δέσμευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι τοπικές κοινότητες, είναι κρίσιμη για την επιτυχία των πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Οι εταιρείες αναγνωρίζουν τη σημασία της ακρόασης και της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουν ότι οι προσπάθειές τους για ΕΚΕ είναι σχετικές και έχουν αντίκτυπο. Στο μέλλον, ενδέχεται να δούμε τις εταιρείες να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και άλλα καινοτόμα εργαλεία για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας.

Ρυθμιστικό περιβάλλον:

Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν όλο και περισσότερο μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες πληρούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Πολλές χώρες έχουν ψηφίσει νόμους που απαιτούν από τις εταιρείες να γνωστοποιούν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους. Στο μέλλον, ενδέχεται να δούμε ακόμη πιο αυστηρούς κανονισμούς γύρω από την ΕΚΕ, με τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν κυρώσεις για την παράλειψη τήρησης ορισμένων προτύπων.

Οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην ΕΚΕ και αγκαλιάζουν αυτές τις τάσεις είναι πιθανό να είναι σε καλύτερη θέση για να επιτύχουν σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό και κοινωνικά συνειδητοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Καθώς προχωράμε μπροστά, ενδέχεται να δούμε ακόμη πιο καινοτόμες προσεγγίσεις στην ΕΚΕ, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αναδυόμενα ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική ανισότητα και η τεχνολογική αναστάτωση. Παραμένοντας μπροστά από αυτές τις τάσεις και εμπλεκόμενες με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουν τη συνάφεια και τον αντίκτυπο, οι εταιρείες μπορούν να τοποθετηθούν ως ηγέτες στο μέλλον της ΕΚΕ.

Δημοσιεύθηκε από Christos Constantinou