Τα ζητήματα της εργατικής νομοθεσίας εκτείνονται σε όλο το φάσμα του εργατικού δικαίου από τις διακρίσεις και την παρενόχληση σε ένα εργασιακό περιβάλλον έως τις μη ασφαλείς συνθήκες, αλλά ένα πράγμα παραμένει το ίδιο. Ακολουθεί μια ματιά σε ορισμένα θέματα κοινού εργατικού δικαίου.

Θέμα 1: Διακρίσεις

Οι διακρίσεις είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στους χώρους εργασίας σε όλες τις χώρες. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το έχετε παρατηρήσει ή χειρότερα, να το έχετε βιώσει οι ίδιοι. Η διάκριση είναι άδικη ή προκατειλημμένη μεταχείριση κατά ατόμων που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας συνήθως σχετίζονται με:

 • Ηλικία
 • Αναπηρία
 • Εγκυμοσύνη
 • Φυλή ή χρώμα
 • Θρησκεία
 • Εθνική προέλευση
 • Φύλο

Οι διακρίσεις είναι σχεδόν πάντα ενάντια στο νόμο. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν κάτι φαίνεται να αποτελεί διάκριση, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Για παράδειγμα, ένας εργοδότης μπορεί να απαιτήσει από έναν εργαζόμενο να είναι κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία για να μοντελοποιήσει ορισμένα προϊόντα (όπως παιδικά παιχνίδια), να απαιτήσει από μια νέα πρόσληψη να είναι γυναίκα για να εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον (όπως ένα καταφύγιο γυναικών) ή να απαιτείται από ένα άτομο να ανήκει σε μια συγκεκριμένη θρησκεία (όπως ένα νηπιαγωγείο που προσλαμβάνει θρησκευτικό δάσκαλο).

Θέμα 2: Παρενόχληση

Η παρενόχληση είναι παράνομη  όχι μόνο βάσει νομοθεσίας, αλλά και βάσει εργασιακής ηθικής και τιμωρείται αυστηρά. 

Ο νόμος απαγορεύει αυστηρά την παρενόχληση (λεκτική ή μη) που πραγματοποιείται στην βάση όλων των πιο κάτω. 

 • Ηλικία
 • Καταγωγή
 • Χρώμα
 • Γένος
 • Ταυτότητα φύλου
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Ιατρική κατάσταση
 • Διανοητική αναπηρία
 • Εθνική προέλευση
 • Σωματική αναπηρία
 • Θρησκευτικό δόγμα
 • Φύλο
 • Σεξουαλικός προσανατολισμός

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι παρενόχλησης που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας: η παρενόχληση με εχθρικό περιβάλλον εργασίας, η οποία περιλαμβάνει παρενόχληση τόσο σοβαρή ή διάχυτη που δημιουργεί εχθρικές συνθήκες εργασίας και η σεξουαλική παρενόχληση quid pro quo, η οποία γενικά περιλαμβάνει την πρόκληση σεξουαλικών ή άλλων ζητημάτων για ευνοϊκές συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας.

Θέμα 3: Οικογενειακή άδεια και άδεια ασθενείας

Ο νόμος για την οικογενειακή άδεια και άδεια ασθενείας, είναι μια μορφή προστασίας των εργαζομένων που καθορίζεται μετά από συμφωνία με τον εργοδότη και τον εργαζόμενο μέσω των συλλογικών ή ατομικών συμβάσεων. Σε σχέση με την άδεια μητρότητας, δίνονται 18 εβδομάδες. 9 εβδομάδες από αυτές δίνονται υποχρεωτικά την περίοδο που αρχίζει τη 2η εβδομάδα πριν από την ημερομηνία που αναμένεται ο τοκετός.

Τα πιο πάνω αναφέρονται σε:

 • Γέννηση και η φροντίδα ενός νεογέννητου παιδιού.
 • Φροντίδα ενός άμεσου μέλους της οικογένειας που αντιμετωπίζει σοβαρή κατάσταση υγείας.
 • Αδυναμία εργασίας λόγω σοβαρής ή μη κατάστασης υγείας.

Θέμα 4: Διαφορές κατώτατου μισθού

Οι κατώτατοι μισθοί βασίζονται/υπολογίζονται για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβλεπόμενες ώρες εργασίας των εργαζομένων των καταστημάτων, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 38 ώρες την εβδομάδα και 8 ώρες ημερησίως, ενώ για τους υπαλλήλους γραφείου οι ώρες εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 44 ώρες συνολικά την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) ή 8 ώρες ημερησίως (οι κανονικές ώρες εργασίας είναι συνήθως 38 έως 40 ώρες με βάση την συνήθη πρακτική και συμφωνία με κάθε εργοδότη).

Θέμα 5: Διαφωνίες υπερωριών

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στους χώρους εργασίας είναι οι διαφωνίες εργοδοτών και εργοδοτούμενων για την υπερωριακή απασχόληση. Στην Κύπρο, οι συνήθεις ώρες εργασίας των υπαλλήλων καταστημάτων είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 8 ώρες ημερησίως. 

Στις συνήθεις ώρες εργασίας δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος διαλειμμάτων και ο χρόνος υπερωριών. Ένας υπάλληλος καταστήματος μπορεί να εργαστεί υπερωριακά μέχρι και 2 ώρες ημερησίως ή/και μέχρι 8 ώρες εβδομαδιαίως το μέγιστο.

Θέμα 6: Διαφωνίες μισθοδοσίας

Η εσφαλμένη ταξινόμηση των μισθών συμβαίνει όταν ένας εργοδότης ισχυρίζεται ότι ένας εργαζόμενος απαλλάσσεται από τις υπερωρίες όταν ισχύει το αντίθετο.  Ακόμα, δημιουργούνται πολλά προβλήματα στο εργατικό δυναμικό, όπως για παράδειγμα η έλλειψη εργατικού δυναμικού στους τομείς της εστίασης και λιανικού εμπορίου στην Κύπρο. 

Θέμα 7: Λανθασμένος τερματισμός απασχόλησης 

Ο εσφαλμένος τερματισμός απασχόλησης συμβαίνει όταν ένας εργοδότης απολύει ένα εργαζόμενο για λάθος λόγους. Για παράδειγμα, μπορεί να απολυθείτε για μια σειρά από κριτικές κακής απόδοσης, να φτάσετε στην δουλειά αργά ή ακόμα και να μην εμφανιστείτε λόγο του ότι ενημερώσατε ότι ήμασταν άρρωστοι, ωστόσο δεν μπορεί να απολυθείτε λόγω:

 • Χρώματος
 • Θρησκείας
 • Ιθαγένειας
 • Γένους
 • Σεξουαλικού προσανατολισμού

Ο εργοδότης σας επίσης δεν μπορεί να σας απολύσει επειδή αρνηθήκατε να διαπράξετε μια εγκληματική ενέργεια, να συμμετάσχετε στη στρατιωτική υπηρεσία ή να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του νόμου για την οικογενειακή άδεια και την άδεια ασθενείας.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Executive