Σύμφωνα με την ένατη έκδοση του IRENA’s Renewable Energy and jobs: Annual Review, o τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απασχολούσε 12,7 εκατομμύρια ανθρώπους, άμεσα και έμμεσα, το 2021. Ο αριθμός συνέχισε να αυξάνεται παγκοσμίως κατά την τελευταία δεκαετία, με τις περισσότερες θέσεις εργασίας στις βιομηχανίες ηλιακών φωτοβολταϊκών (PV), βιοενέργειας, υδροηλεκτρικής και αιολικής ενέργειας. 

Αυτές οι τάσεις απασχόλησης διαμορφώνονται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών, των επενδύσεων και των νέων και σωρευτικών ικανοτήτων, καθώς και από ένα ευρύ φάσμα μέτρων πολιτικής για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η δημιουργία βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού και η δημιουργία ειδικευμένου ΕΡΓΑΤΙΚΟ δυναμικο. Η πανδημία του COVID-19 συνέχισε να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία κατά τη διάρκεια του 2021, μεταβάλλοντας τόσο τον όγκο όσο και τη δομή της ζήτησης ενέργειας.

Παγκόσμια απασχόληση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανά τεχνολογία, 2021

Πηγή: International Renewable Energy Agency 

Ηλιακή Φωτοβολταϊκή ενέργεια – 4,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Ο κόσμος σημείωσε νέο ρεκόρ το 2021, παράγοντας 132,8 GW εγκαταστάσεων δυναμικότητας ηλιακών φωτοβολταϊκών, από 125,6 GW το 2020. Η Κίνα αντιπροσώπευε τα 53 GW (40%) των προσθηκών του 2021. Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία και η Βραζιλία, οι οποίες σημείωσαν νέα ετήσια ρεκόρ. Η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Ισπανία και η Ολλανδία ήταν οι επόμενες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών ηλιακών εγκαταστάσεων, αλλά όλες απέτυχαν να ξεπεράσουν τους προηγούμενους όγκους αιχμής τους (IRENA, 2022a).

Αιολική ενέργεια – 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Η παγκόσμια απασχόληση στον τομέα της χερσαίας και υπεράκτιας αιολικής ενέργειας αυξήθηκε σε 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το 2021, από 1,25 εκατομμύρια το 2020. Το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης στον τομέα της αιολικής ενέργειας συγκεντρώνεται σε σχετικά μικρό αριθμό χωρών. Μόνο η Κίνα αντιπροσώπευε το 48% του παγκόσμιου συνόλου. Η Ασία αντιπροσώπευε το 57%, Ευρώπη 25%, Αμερική 16% και Αφρική και Ωκεανία 2%. Οι δέκα κορυφαίες χώρες που εμφανίζονται στο Διάγραμμα 6 απασχολούσαν μαζί 1,16 εκατομμύρια άτομα. Τέσσερις βρίσκονται στην Ευρώπη, τέσσερις στην Ασία και δύο στην Αμερική.

Υδροενέργεια – 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Το IRENA εκτιμά τον αριθμό των θέσεων εργασίας στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας με βάση μια προσέγγιση παράγοντα απασχόλησης σε συνδυασμό με δεδομένα σε εθνικό επίπεδο για ορισμένες χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις δεδομένων από την προηγούμενη έκδοση της ετήσιας ανασκόπησης, αυτή η έκθεση εκτιμά ότι περίπου 2,36 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονταν απευθείας στον κλάδο το 2021. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δύο τρίτα αυτών των θέσεων εργασίας αφορούσαν τη μεταποίηση, το 30% αφορούσε την κατασκευή και την εγκατάσταση δραστηριότητες και περίπου το 6% αφορούσε υπηρεσίες O&M.

Απασχόληση στην υδροηλεκτρική ενέργεια (άμεσες θέσεις εργασίας), ανά χώρα, 2021

Υγρά Βιοκαύσιμα – 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Η παραγωγή βιοκαυσίμων ανέκαμψε από τις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19, η οποία περιόρισε δραστικά τη χρήση ενέργειας για τις μεταφορές. Η παραγωγή το 2021 ανήλθε σε επίπεδα κοντά σε αυτά του 2019. Η παραγωγή βιοντίζελ σχεδόν διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία, στα 45 δισεκατομμύρια λίτρα, φτάνοντας 37% της συνολικής παραγωγής βιοκαυσίμων. 

Απασχόληση υγρών βιοκαυσίμων το 2021

Ο κορυφαίες χώρες σε θέσεις εργασίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε εκατομμύρια) 

  1. Κίνα – 5,37 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
  2. Ε.Ε- 1,24 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
  3. ΗΠΑ- 0,92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
  4. Ινδία- 0,73 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Μελλοντικές θέσεις εργασίας και κοινωνικο-οικονομικά αποτυπώματα

Τα στοιχεία για ολοένα και πιο σοβαρές κλιματικές διαταραχές ενισχύουν την ανάγκη για βαρυσήμαντες αλλαγές στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι παγκόσμιες ενεργειακές μεταβάσεις Το Outlook 2022 (IRENA, 2022c) αναγνώρισε την ανάγκη για επείγουσα δράση κατά την τρέχουσα δεκαετία, ακολουθούμενη από συνεχείς προσπάθειες έως το 2050. Μοντελοποιεί τις πιθανές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης δημιουργίας, ενός φιλόδοξου οδικού χάρτη 1,5°C, με προκαταρκτικές σωρευτικές επενδύσεις 57 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030. 

Πιο φιλόδοξες και προσανατολισμένες στη δικαιοσύνη πολιτικές είναι πιθανό να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τις πιο συντηρητικές προσεγγίσεις. Η ανάγκη γρήγορης μετάβασης ασκεί πίεση όχι μόνο στη συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και κλιμάκωση των επενδύσεων αλλά και στο εργατικό δυναμικό (προγράμματα δεξιοτήτων και [εκ νέου] κατάρτιση). Η ισότητα των φύλων είναι επίσης κρίσιμη, επομένως ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αξιοποιεί πληρέστερα τη μεγάλη δεξαμενή ταλέντων και ιδεών μεταξύ των γυναικών. Η προσέλκυση νέων, μειονοτήτων και μειονεκτούντων ομάδων είναι επίσης σημαντική.

Δημοσιεύθηκε από admin