Ετικέτα: Renewable Energy Jobs

IRENA: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θέσεις εργασίας το 2022

Σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των θέσεων εργασίας του τομέα, βρίσκονται στην Ασία και μόνο στην Κίνα αντιπροσωπεύει το 42% του παγκόσμιου συνόλου!

/ November 17, 2022