Οι ερωτήσεις συνέντευξης συμπεριφοράς είναι αυτές που επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε διάφορες καταστάσεις στο χώρο εργασίας και αποκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα, τις ικανότητες και τις δεξιότητές σας. Αυτές οι ερωτήσεις δίνουν σε έναν συνεντευξιαστή μια ιδέα για το πώς θα συμπεριφερόσασταν εάν προέκυπτε μια παρόμοια κατάσταση, καθώς η λογική είναι ότι η επιτυχία σας στο παρελθόν θα δείξει επιτυχία στο μέλλον.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ερωτήσεις συνέντευξης, οι τεχνικές συνέντευξης για δουλειά συμπεριφοράς αναζητούν συγκεκριμένα παραδείγματα δεξιοτήτων και εμπειριών που σχετίζονται με τη θέση. Οι απαντήσεις σας σε αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει να παρέχουν μια σύντομη ιστορία που απεικονίζει τις δεξιότητες και τις δυνάμεις σας ως εργαζόμενος. Για κάθε απάντηση, δώστε στον συνεντευξιαστή την περιγραφή της ιστορίας εν συντομία, τις συγκεκριμένες ενέργειες που κάνατε και τα αποτελέσματα.

Όταν απαντάτε σε ερωτήσεις συνέντευξης συμπεριφοράς, εστιάστε στην παροχή παραδειγμάτων καταστάσεων που είναι συγκεκριμένες, προσωπικές και επαγγελματικές. Θα πρέπει να είστε σε θέση να πείτε μια συνοπτική ιστορία σε δύο έως τρία λεπτά. Κάνοντας ερωτήσεις συνέντευξης συμπεριφοράς, οι συνεντευξιαστές θέλουν να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο σκέψης σας αλλά και τις στρατηγικές και δεξιότητες που χρησιμοποιείτε για την επίλυση προβλημάτων.

Ακολουθούν ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις συνέντευξης συμπεριφοράς και προτάσεις για το πώς να τις απαντήσετε σε κατηγορίες ανά θέμα.

  1. Διαχείριση χρόνου

Οι εργοδότες θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση χρόνου για να κατανοήσουν πώς χειρίζεστε πολλαπλές ευθύνες, δίνουν προτεραιότητα στον χρόνο και αναθέτουν εργασίες για να τηρούνται οι προθεσμίες. Στην απάντησή σας, μοιραστείτε τις σκέψεις σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δίνετε προτεραιότητα στη λίστα εργασιών σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να επισημάνετε τις οργανωτικές σας δεξιότητες ως εργαλείο που σας κρατά σε καλό δρόμο.

  1. Ικανότητα προσαρμογής

Τα πλάνα σας μπορεί να μην λειτουργούν πάντα όπως τα σχεδιάζετε, αλλά η ικανότητα προσαρμογής της προσέγγισής σας δείχνει την αποφασιστικότητά σας να πετύχετε. Ο στόχος σας όταν απαντάτε σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προσαρμοστικότητας είναι να επιδείξετε ανάπτυξη, ακόμα κι αν δεν ήσασταν επιτυχημένοι εκείνη τη στιγμή.

  1. Αντιμετώπιση Προκλήσεων

Οι εργοδότες κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το να ξεπεράσετε μια δύσκολη κατάσταση για να μετρήσουν το επίπεδο επιμονής σας. Θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε το άγχος και εάν είστε σε θέση να αναλύσετε τα μεγαλύτερα προβλήματα σε μικρότερες εργασίες. Για να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση, προσπαθήστε να πείτε μια συνοπτική προσωπική ιστορία για μια συγκεκριμένη κατάσταση. Προσπαθήστε να αποφύγετε να είστε πολύ γενικοί. Ολοκληρώστε την απάντησή σας προσδιορίζοντας τι μάθατε από την συγκεκριμένη εμπειρία.

  1. Κίνητρα και αξίες

Η υποβολή ερωτήσεων σχετικά με τις αξίες και τα κίνητρά σας επιτρέπει στους εργοδότες να αποκτήσουν μια εικόνα για το τι σας αρέσει, πώς παραμένετε συγκεντρωμένοι και τι σας κάνει να ενθουσιάζεστε. Οι απαντήσεις σας θα βοηθήσουν τους εργοδότες να προσδιορίσουν εάν ταιριάζετε καλά με το όραμα, την κουλτούρα και το στρατηγικό πλάνο εργασίας της εταιρείας.

  1. Επικοινωνία

Απαιτείται η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας εντός και εκτός του χώρου εργασίας. Σε μια συνέντευξη, προετοιμαστείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά με τις φορές που χρειάστηκε να επικοινωνήσετε καθαρά προφορικά και γραπτά.

  1. Ομαδική Εργασία

Είτε εργάζεστε απευθείας με άλλα άτομα είτε εργάζεστε με εξωτερικούς συνεργάτες, η ικανότητα αλληλεπίδρασης και αποτελεσματικής επικοινωνίας με άλλους είναι το κλειδί. Όταν απαντάτε σε ερωτήσεις σχετικά με την ομαδική εργασία, χρησιμοποιήστε προτάσεις με το «εγώ» για να εστιάσετε την προσοχή σας στην ατομική σας συνεισφορά στην επιτυχία της ομάδας.

  1. Επίλυση των συγκρούσεων

Για να απαντήσετε επιτυχώς σε ερωτήσεις σχετικά με την ένταση στον εργασιακό χώρο, επισημάνετε μια κατάσταση στην οποία πήρατε την πρωτοβουλία για την επίλυση των συγκρούσεων,  όχι τον διευθυντή ή τον συνάδελφό σας. Αποφύγετε να ζωγραφίσετε το άλλο άτομο με αρνητικό τρόπο. Μια διαφωνία με έναν συνάδελφο δεν σημαίνει πάντα ότι η σχέση είναι κατεστραμμένη ή ότι το άλλο άτομο είναι εγγενώς λάθος. Αυτές οι ερωτήσεις προορίζονται να αποκαλύψουν ιστορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δείτε ένα ζήτημα από την οπτική γωνία κάποιου άλλου για να το κατανοήσετε.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou