Μελέτη μετά την μελέτη, και έρευνα μετά την έρευνα, λένε παντού την ίδια ιστορία. Οι συγχρονοι εργαζόμενοι αισθάνονται άγχος στη δουλειά το οποίο επηρεάζει τον ύπνο, την υγεία, τις σχέσεις, την παραγωγικότητα και την αίσθηση ευεξίας τους.

Σημαντική προσθήκη σε αυτό το άγχος, αποτελεί η έλευση της πανδημίας, λόγω της παρακμής, της απώλειας θέσεων εργασίας, των ανησυχιών για την υγεία και της αίσθησης αποξένωσης που δημιουργείται λόγω της εργασίας από απόσταση.

Περίπου 1 στους 2 εργαζόμενους σε θέσεις εργασίας με χαμηλή αμοιβή αναφέρουν ότι η δουλειά τους έχει αρνητική επίδραση στα επίπεδα άγχους τους, ενώ περίπου 4 στους 10 σε θέσεις εργασίας μεσαίου και υψηλού μισθού λένε το ίδιο, σύμφωνα με διάφορες πηγές που ανέφερε η Happify Health, μια νέα Εταιρεία με έδρα το York City που βοηθά τους εργαζόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες για τη μείωση του στρες. Μεταξύ αυτών των πηγών ήταν η Έρευνα Εργασίας και Ευεξίας του 2016 από την Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση, αλλά και μια μελέτη του 2016 από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ.

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι τα άτομα ηλικίας 30 έως 59 αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους για τους φόβους ότι ενδέχεται να προσβληθούν από τον κορονοϊό. 

Η Δρ. Daisy Fancourt σε δήλωση του University College London, όπου διεξήχθη η μελέτη, αναφέρει ότι ο τρέχων υψηλότερος παράγοντας άγχους προέρχεται είτε για μετάδοση του COVID-19 είτε για σοβαρή ασθένεια από αυτόν. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το άγχος στο χώρο εργασίας είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε καταστάσεις όπου οι εργαζόμενοι καλούνται να κάνουν πράγματα που υπερβαίνουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους αλλά και όταν δεν έχουν αρκετή υποστήριξη από συνομηλίκους ή ανωτέρους τους για να καλύψουν αυτό το κενό.

Εσύ πόσα ξέρεις σχετικά με το άγχος των εργαζομένων; Κάνε το πιο κάτω Quiz, σημείωσε τις απαντήσεις που θεωρείς σωστές πριν δεις τις απαντήσεις, και μάθε πόσο καλά γνωρίζεις το σχετικό αντικείμενο!

  1. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το άγχος που σχετίζεται με την εργασία, είναι η αντίδραση που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται απέναντι σε εργασιακές απαιτήσεις και πιέσεις που δεν ταιριάζουν με  ________ τους.

Α. Τις Προτιμήσεις

Β. Τις Γνώσεις και Ικανότητες

Γ. Το Πρόγραμμα Εργασίας 

  1. Ποιο από τα παρακάτω αναφέρουν οι υπάλληλοι ως τον κορυφαίο παράγοντα  άγχους στην εργασία;.

Α. Χαμηλός μισθός

Β. Έλλειψη ευκαιριών για πρόοδο ή ανάπτυξη καριέρας

Γ. Μεγάλος φόρτος εργασίας

Δ. Όλα τα παραπάνω

  1. Περίπου το 30% των εργοδοτών σε παγκόσμια κλίμακα, σχεδιάζει να αυξήσει τα οφέλη ψυχικής υγείας για τους εργαζόμενους ως απάντηση στον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19.

Α. Σωστό

Β. Λάθος

  1. Τα εργαλεία ψηφιακής ευεξίας είναι συχνά ελκυστικά για τους υπαλλήλους, λόγω του ότι:

Α. Προσφέρουν ιδιωτικότητα

Β.  Είναι διαθέσιμα 24/7

Γ.  Είναι εύκολα στη χρήση 

Δ. Όλα τα παραπάνω

  1. Τα ψηφιακά ραντεβού με τηλεδιάσκεψη για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας έχουν αποδειχθεί πολύ λιγότερο παραγωγικά από τις προσωπικές επισκέψεις σε ιατρεία.

Α. Σωστό

Β. Λάθος

Απαντήσεις

1 – Β

2 – Δ

3 – A

4 – Δ

5 – B

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager