Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα. Είναι αναμφισβήτητα ήδη κάτι που συμβαίνει και έχει αντίκτυπο σε εμάς. Αν αυτό το καλοκαίρι είναι κάποια ένδειξη του τι ακολουθεί, πιθανότατα θα χειροτερέψει: τα κύματα καύσωνα και οι μαινόμενες πυρκαγιές, η επισιτιστική ανασφάλεια και η έλλειψη νερού, η αποψίλωση των δασών και η απώλεια βιοποικιλότητας θα συνεχίσουν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τον κόσμο και την επαγγελματική μας ζωή, αν δεν αλλάξουμε πρακτικές.

Εκατομμύρια είναι ήδη εκτοπισμένοι και αναζητούν νέα ξεκινήματα κάπου αλλού, επειδή τα σπίτια και τα μέσα διαβίωσής τους έπεσαν θύματα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Είναι σαφές ότι ο πραγματικός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής είναι εκτεταμένος, επηρεάζοντας επίσης τις τοπικές αγορές εργασίας και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι αγορές εργασίας έχουν ήδη δεχτεί μεγάλη πίεση. Γίναμε μάρτυρες εκατομμυρίων εργαζομένων να εγκαταλείπουν τις δουλειές τους εν μέσω μιας περιόδου άνευ προηγουμένου αστάθειας και αναταραχής σε αναζήτηση ρόλων που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, συνθήκες εργασίας και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το “Great Resignation” ήταν μόνο η αρχή

Αρχικά, υπήρξε η «Μεγάλη Παραίτηση», όπου εκατομμύρια εργαζόμενοι ετοιμάζονταν να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τις εργασίες τους το 2021 ενώ αρκετοί εν τέλη το έπραξαν. Στη συνέχεια, γίναμε μάρτυρες του «Μεγάλου Ανασχηματισμού», όπου οι εργαζόμενοι άρχισαν να αναζητούν πιο ικανοποιητικούς ρόλους και σκοπούς στην εργασία τους. Τώρα, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες έρχονται σε μια κρίσιμη συνειδητοποίηση: το ανθρώπινο δυναμικό έχει βαθιές υφιστάμενες πράσινες ανισορροπίες στις δεξιότητες, που καθίστανται αναγκαίες από μεγάλες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, όπως η ψηφιοποίηση.

Ο κόσμος της εργασίας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αν και αυτή η μετάβαση εξαρτάται από τις ικανότητες μας να εντοπίζουμε, να αξιολογούμε και να αναπτύσσουμε πράσινες δεξιότητες.

Η ερευνητική εργασία του Ομίλου Adecco, σχετικά με τις δεξιότητες για την πράσινη οικονομία, εξηγεί πώς οι οργανισμοί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα πρέπει να αρχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους, να επενδύουν στη συνεχή απασχολησιμότητά τους και να αξιοποιούν δεξιότητες για να τονώσουν τη μετάβαση για μια πιο βιώσιμη οικονομία.

Προτεραιότητα στην ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων

Χωρίς ανάπτυξη δεξιοτήτων, εκτιμάται ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να χάσει έως και 71 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην πορεία της προς την κυκλική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, οι έξυπνες πολιτικές και οι επενδύσεις στην ανανέωση των δεξιοτήτων θα μπορούσαν να αντιστρέψουν αυτήν την προοπτική, τόσο πολύ που μόνο ο ενεργειακός τομέας θα μπορούσε να παράγει καθαρή ανάπτυξη 18 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Οποιαδήποτε επιτυχημένη στρατηγική μετάβασης θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι:

 • Περισσότερες από 1,47 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως εξαρτώνται από ένα σταθερό κλίμα και ότι η προοδευτική καινοτομία σημαίνει ότι πολλές θέσεις εργασίας δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί. Το περιθώριο και η ανάγκη για ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων δεν πρέπει να υποτιμηθεί.
 • Κατά τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, ορισμένοι τομείς θα πληγούν περισσότερο από άλλους, ιδιαίτερα η βιομηχανία ενέργειας και η αυτοκινητοβιομηχανία.
 • Οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι ολοένα και περισσότεροι επιρρίπτουν εθυύνες στους εταιρικούς οργανισμούς και αλλάζουν τις επιλογές τους. Οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες λύσεις έτσι ώστε να γίνουν ανθεκτικές στο μέλλον.

Οι ευκαιρίες μίας πράσινης μετάβασης

Αυτές οι προκλήσεις δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστούν, αλλά όταν αντιμετωπιστούν σωστά, μπορούν να οδηγήσουν σε πολλές ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και μεμονωμένους εργαζόμενους. 

Γενικότερα, οι έξυπνες πράσινες πολιτικές μπορούν να οδηγήσουν σε:

 • Ένα ανθρώπινο δυναμικό με καλύτερα προσόντα και με ασφάλεια στο μέλλον.
 • Λειτουργικές αγορές εργασίας με εξελιγμένα εκπαιδευτικά συστήματα.
 • Συστήματα κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Οι κυβερνήσεις έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της στροφής προς την πράσινη οικονομία δεξιοτήτων. Η έξυπνη χάραξη πολιτικής κάνει αποφασιστική διαφορά στη διασφάλιση μιας οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης, ιδιαίτερα εάν λαμβάνει υπόψη:

 • Αλλαγές στους κλάδους θα συμβούν σε διαφορετικές γεωγραφίες και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ενώ οι απώλειες θέσεων εργασίας μπορεί να είναι απότομες, η δημιουργία θέσεων εργασίας θα είναι πιο σταδιακή. Για το σκοπό αυτό, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προστατεύουν τους εργαζομένους και όχι τις θέσεις εργασίας.
 • Δεν θα επανεμφανιστούν αυτόματα όλες οι θέσεις εργασίας στους ίδιους κλάδους που χάθηκαν. Γι′ αυτό είναι σημαντικό να διατηρηθεί η κινητικότητα και η ευελιξία στην αγορά εργασίας.
 • Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασικό πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου, η επένδυση σε αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται κόστος. Αντίθετα, η επένδυση στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να αποσβένεται.

Οι εργοδότες θα πρέπει να είναι διορατικοί, κυρίως επειδή παραμένουν ένας από τους πιο αξιόπιστους φορείς κατά τη μετάβαση. Θα πρέπει:

 • Να ξεκινήσουν να χαρτογραφούν τις απαιτήσεις για πράσινες δεξιότητες και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, όπως και επαναπροσδιορισμό της απασχόλησης για να βρεθούν ένα βήμα μπροστά στην καμπύλη αναγκαίων δεξιοτήτων.
 • Να κάνουν τη βιώσιμη απασχόληση και τις επενδύσεις σε δεξιότητες πλεονέκτημα της επωνυμίας τους για να προσελκύσουν τα κατάλληλα ταλέντα και να διατηρήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για μελλοντική επιτυχία.
 • Να κάνουν χρήση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων μορφών μάθησης με βάση την εργασία για να δημιουργήσουν τη δική τους δεξαμενή ταλέντων και να δημιουργήσουν διαφορετικά σημεία εισόδου στον οργανισμό και στην αγορά εργασίας ευρύτερα.
 • Να προωθήσουν την ευελιξία και να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία του εργατικού δυναμικού θέτοντας το άτομο στο επίκεντρο του μετασχηματισμού.

Εν τω μεταξύ, τα άτομα ενθαρρύνονται να:

 • Γίνουν προνοητικοί και να οικιοποιηθούν το δικό τους σύνολο δεξιοτήτων αναζητώντας συνεχώς ευκαιρίες για απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
 • Αγκαλιάσουν την ευελιξία στην σταδιοδρομία. 
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι οι δεξιότητές τους έχουν ημερομηνία λήξης και ότι η δια βίου μάθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της μελλοντικής απασχολησιμότητας.

Η πράσινη οικονομία και η μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον θα επηρεάσουν αναμφίβολα τη ζήτηση για δεξιότητες στην αγορά εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι χωρίς δεξιότητες, οποιαδήποτε πρόοδος προς την πράσινη μετάβαση θα ήταν αδύνατη. Οι δεξιότητες και η πράσινη οικονομία αλληλοδιαμορφώνονται.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager