Καθώς οι οργανισμοί λειτουργούν όλο και περισσότερο σε ένα πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό πλαίσιο, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ποικιλομορφία στη σύνθεση των οργανωτικών ομάδων επηρεάζει διάφορες παραμέτρους όπως η ικανοποίηση, η δημιουργικότητα και ο κύκλος εργασιών, τότε και αυτές με τη σειρά τους θα έχουν αυξανόμενη σημασία, τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους. 

Οι εργαζόμενοι θέλουν να αισθάνονται εκτιμημένοι, ευπρόσδεκτοι και εκπροσωπούμενοι. Θέλουν να είναι σε θέση να εκφράσουν ανοιχτά τον εαυτό τους και τις σκέψεις τους με τους συναδέλφους τους χωρίς να ανησυχούν για οποιαδήποτε επίπτωση.�

Μιλήστε για την ένταξη

Η κατανόηση της προκατάληψης και η οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης είναι το πρώτο βήμα προς την πραγματική αλλαγή. Οι ηγέτες μπορούν να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τα διάφορα προβλήματα βοηθώντας τους υπαλλήλους να κατανοήσουν πώς επηρεάζονται τα άτομα από την ασυνείδητη προκατάληψη και ποιες ενέργειες συνεχίζουν να ενισχύουν τις προκαταλήψεις. Ένας τρόπος για να οικοδομήσουμε την ευαισθητοποίηση και να αντιμετωπίσουμε την ασυνείδητη προκατάληψη είναι να ενθαρρύνουμε κάθε εργαζόμενο να αναθεωρήσει, να αμφισβητήσει και να αναλύσει τις δικές του προσωπικές προκαταλήψεις και στάσεις.

Παρ΄όλα αυτά, μια τέτοια πράξη είναι μόνο ευεργετική μόνο όταν κάποιος από ένα διαφορετικό υπόβαθρο η κουλτούρα μπορεί να συνεισφέρει πραγματικά σαν ένα ίσο μέλος της ομάδας. Η καταγραφή περιπτώσεων στερεοτύπων καθώς συμβαίνουν, θα βοηθήσει σημαντικά τους ανθρώπους να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένοι αφού αυτομάτως αυτές οι  προκαταλήψεις γίνονται πιο συνειδητές. Αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους να παρατηρήσουν πότε αρχίζουν να στερεοτυπώνουν άτομα, ώστε να μπορούν να αντικρούσουν και να αντικαταστήσουν τις προκαταλήψεις.

Ορίστε στόχους και παρακολουθήστε την πρόοδο

Ένας χώρος εργασίας πρέπει να είναι ένας  χωρίς αποκλεισμούς, απο το άτομο που κατέχει την πιο ψηλή θέση, μέχρι και τους εργαζόμενους που βρίσκονται πιο χαμηλά στις βαθμίδες της εταιρείας. Χωρίς σαφείς στόχους και με κάποιο είδους μηχανισμό για την παρακολούθηση της προόδου, τότε η συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων θα παραμείνει ένα όνειρο.  Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουν τομείς της επιχείρησης στους οποίους μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις. Οι πολιτικές της εταιρείας και οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις όπως, ο τρόπος χειρισμού ενός εσωτερικού ζητήματος,  διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαιώνιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Ένας τρόπος για να οικοδομηθεί η ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας και να προωθηθεί μεγαλύτερη ένταξη είναι να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε τις διάφορες επερχόμενες θρησκευτικές και πολιτιστικές εορτές. Να σεβόμαστε αυτές τις μέρες κατά τον προγραμματισμό συναντήσεων και να κατανοούμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να απαιτούν ευελιξία.

Οι ίσοι όροι ανταγωνισμού και οι ίσες ευκαιρίες για όλους τους υπαλλήλους είναι απαιτήσεις για τους διευθυντές. Τα αναλυτικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για να καθορίσουν ποιοι εργαζόμενοι πληρώνονται πολύ λίγα για θέσεις εργασίας με παρόμοιες ευθύνες. Για παράδειγμα, τα αναλυτικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστούν τυχόν μισθολογικές αποκλίσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν στο εργατικό δυναμικό.

Ενθαρρύνετε λέξεις που περιλαμβάνουν όλες τις κοινωνικές ομάδες και αντιμετωπίστε σοβαρά την προσβλητική γλώσσα

Η χρήση της γλώσσας διαδραματίζει σημαντικό παράγοντα στην εξάλειψη των ανισοτήτων στον εργασιακό χώρο, αλλά παράλληλα προωθεί ίσες ευκαιρίες στη κοινωνική δομή μιας εταιρείας. Όταν κάποιο μέλος της ομάδας, και ιδιαίτερα κάποιο στέλεχος της εταιρείας, χρησιμοποιεί διάφορους όρους οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνουν όλους τους εργαζόμενους και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που ο κάθε ένας φέρει μαζί του, τότε αυτομάτως υποβαθμίζει το ρόλο που συντελεί ως μέλος μιας ομάδας.  Με απλά λόγια, η περιεκτική γλώσσα αφορά τον σεβασμό. Μέσω αυτής, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται αποδεκτοί και ισότιμα μέλη μιας ομάδας.

Ωστόσο, πως κάτι τέτοιο “απλό” μπορεί να γίνει εφικτό;  Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος στην απομάκρυνση μέρους του στίγματος που συνδέεται με τα διαφορετικά φύλα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ακόμη και την ψυχική υγεία, υπάρχουν ακόμα μερικές φράσεις που πρέπει να αποφεύγονται για να δημιουργήσουμε διάφορες πρακτικές από τις οποίες όλοι θα νιώθουν συμπεριλαμβανομενοι.  

Το πρώτο βήμα λοιπόν, για την επέκταση και τη διατήρηση της ποικιλομορφίας στο εργατικό δυναμικό είναι η δημιουργία ενός φιλόξενου και δίκαιου χώρου εργασίας. Οι εταιρείες έχουν καθήκον να ξεκινήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία το συντομότερο δυνατό, καθώς η γλώσσα και η επικοινωνία είναι δύο από τις απλούστερες και πιο εμφανείς μεθόδους για τη βελτίωση τέτοιων ρυθμίσεων.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager