Γεγονότα:

  • H πανδημία ανάγκασε τις εταιρείες να αναπροσαρμόσουν τις λειτουργίες και τις πολιτικές τους για να διατηρήσουν τους εργαζομένους τους ασφαλείς.
  • Στη Γερμανία, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι η πανδημία αύξησε τη διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών, σε συνδυασμό με την εργασία από το σπίτι.
  • Οι μεγάλες εταιρείες έχουν την τάση να επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ μικρότερες επιχειρήσεις είναι λιγότερο πιθανό να προβούν σε μεγάλες επενδύσεις ψηφιακής τεχνολογίας. 
  • Οι επενδύσεις ποικίλλουν πολύ σε διαφορετικούς τομείς.

Η πανδημία ανάγκασε τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους στη δυναμική της πανδημίας και τα μέτρα δημόσιας υγείας. Η μαζική διάδοση της εργασίας από το σπίτι, για παράδειγμα, έχει αλλάξει δραματικά το πού και πώς οι εργαζόμενοι εκτελούν τα καθήκοντα τους.

Εκτιμήσεις δείχνουν ότι το 40-60% του εργατικού δυναμικού εργαζόταν ή συνεχίζει να εργάζεται από το σπίτι. Ταυτόχρονα, διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθυστερήσεις στην παραγωγή και αλλαγές στη ζήτηση των καταναλωτών δημιούργησαν πολλά νέα προβλήματα. 

Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα για το μέλλον τείνει να μειώνει ή να καθυστερεί τις επενδύσεις. Η ανάγκη περιορισμού των προσωπικών επαφών και αντιμετώπισης των εργασιακών διαταραχών ωστόσο, έχει ενισχύσει τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.

O Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) σε σχετική του έρευνα, χρησιμοποιεί την Γερμανία ως παράδειγμα όσον αφορά τις επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες καθώς αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση, επειδή η ψηφιακή υποδομή της υστερεί. 

Επένδυσαν οι εταιρείες σε ψηφιακές τεχνολογίες;

Από την έναρξη της πανδημίας, σχεδόν οι μισές από τις εταιρείες έχουν επενδύσει σε ψηφιακές τεχνολογίες όπως υλικό, λογισμικό ή ψηφιακή υποδομή. Οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν επενδύσει. Μεταξύ των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 250 υπαλλήλους, σχεδόν κάθε εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις, ενώ μόνο το 39% των επιχειρήσεων με λιγότερους από 10 υπαλλήλους επένδυσε σε ψηφιακές τεχνολογίες. 

Οι επενδύσεις ήταν πιο διαδεδομένες στον τομέα των IT και της επικοινωνίας (57%) και άλλων υπηρεσιών υψηλής ειδίκευσης (58%) αλλά πολύ λιγότερο στον κατασκευαστικό τομέα (34%), των τομέα οικοδομών (36%) και το λιανικό εμπόριο (39%).

Πηγή: VoxEu

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι εάν η πανδημία έχει επιταχύνει πραγματικά τη διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών ή αν αυτές οι επενδύσεις θα είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη και χωρίς την πανδημία; Σχεδόν το 30% των επιχειρήσεων, αναφέρουν ότι η κρίση όντως επιτάχυνε την ανάγκη εισαγωγής ή επέκτασης των ψηφιακών τεχνολογιών στις εγκαταστάσεις τους. Ταυτόχρονα, το 69% δεν αναφέρει καμία αλλαγή στις επενδύσεις, ενώ το 2% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι η κρίση έχει επιβραδύνει τη διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Η πανδημία του COVID-19 και η διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών

Ωστόσο, στον τομέα των κατασκευών, των μεταφορών και της αποθήκευσης, τομείς όπου η εργασία από το σπίτι είναι δύσκολη, οι επιχειρήσεις είναι πολύ λιγότερο πιθανό να επενδύσουν.

Στις υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων – ένας τομέας που πλήττεται πολύ από διαταραχές της ζήτησης κατά τα lockdown, το 10% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι η κρίση έχει μειώσει ακόμη και την ταχύτητα επενδύσεων για τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Σχεδόν το 75% των μεγάλων επιχειρήσεων θεωρούν την πανδημία ως επιταχυντή της ψηφιοποίησης, ενώ μόνο το ένα τέταρτο των μικρών και το ένα τρίτο των μεσαίων επιχειρήσεων συμμερίζονται αυτήν την άποψη.

Πηγή: VoxEu

Μόνο το 15% των εταιρειών δηλώνουν ότι οι επενδύσεις θα ήταν πολύ δαπανηρές και το 12% ανέφεραν ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή θα ήταν πολύ περίπλοκες. Τέτοια εμπόδια στις επενδύσεις είναι πολύ πιο συναφή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πιο πιθανό να έχουν έλλειψη ρευστότητας.

 Το υψηλό κόστος θεωρήθηκε σημαντικό εμπόδιο επενδύσεων στον τομέα της λιανικής και στις υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων, δύο τομείς που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τα μέτρα δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της πανδημίας.

Σε ποιες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επενδύσει οι εταιρείες;

  Διακρίνεται μεταξύ υλικού (όπως υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, smartphones ή ακουστικά) και λογισμικό για σκοπούς διαχείρισης εγγράφων και συνεργασίας (όπως SharePoint ή Google Docs) και λογισμικό για ψηφιακή επικοινωνία και αυτοματοποίηση διαδικασιών (όπως Microsoft Teams ή Zoom).

Άλλες κατηγορίες επενδύσεων είναι η απομακρυσμένη πρόσβαση, η ταχύτητα διαδικτύου, η προστασία δεδομένων και η ασφάλεια πληροφορικής κλπ.

Είδος επενδύσεων σε τεχνολογίες ΙΤ ή ψηφιακές τεχνολογίες

Πηγή: VoxEu

Πώς έχουν επηρεάσει τις επενδύσεις οι οικονομικές συνθήκες;

Η ουσιαστική διακύμανση των επενδύσεων σε διάφορους τομείς θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι οι οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν ενθαρρύνει ή εμποδίσει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.

 Διαφαίνεται ότι οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας άφησαν το στίγμα τους. Πολλές επιχειρήσεις βρίσκονταν στο χείλος της αφερεγγυότητας. Ακόμα και τον Φεβρουάριο του 2021, ένα χρόνο μετά την πανδημία.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό αρνητικά από την κρίση τον Φεβρουάριο του 2021 είναι λιγότερο πιθανό να επενδύσουν. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί εταιρικοί οργανισμοί είναι λιγότερο πιθανό να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες εάν η επιχείρησή τους δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από την πανδημία.

Ως εκ τούτου, το σοκ μιας παγκόσμιας πανδημίας και τα συναφή οικονομικά τρωτά σημεία επιτάχυναν την απόφαση των επιχειρήσεων να ενημερώσουν την ψηφιακή τους υποδομή.

Ένας πολύ σημαντικός μοχλός επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες ήταν η επιλογή των εργαζομένων να εργάζονται από το σπίτι. Το 62% των εταιρειών που θα μπορούσαν να επιτρέψουν εργασία από το σπίτι επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά μόνο το 31% των επιχειρήσεων δεν έβλεπαν θετικά την τηλεργασία. 

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager