Όπως αναφέρει η συγγραφέας και ερευνήτρια της Forbes Emily Wilson,  Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού είχαν και συνεχίζουν βέβαια να έχουν συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητες εν μέσω της πανδημίας. Ωστόσο, η επένδυση σε Ανθρώπινο Δυναμικό ή όπως είναι πιο γνωστό “HR” είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. 

Ο λόγος είναι οτι δίνει στους οργανισμούς τον έλεγχο που απαιτείται για να επιτύχουν σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία. Άλλωστε, οι υπάλληλοι ήταν πάντα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει κάθε εταιρεία. Η καλυτέρευση της εμπειρίας και της φροντίδας τους στην εταιρεία αποφέρει σημαντικά κέρδη που είναι αδύνατον να αγνοήσουμε, ειδικά σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας.

Τα οικονομικά των εταιρειών βρίσκονται τώρα στο προσκήνιο, με βάση τις δυνάμεις της αγοράς. Η παρακολούθηση κερδών, ζημιών, μισθοδοσίας και προϋπολογισμών είναι μια ανθρώπινη διαδικασία. Στην ουσία πίσω από όλους αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται οι εργαζόμενοι. 

Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που μπορούν να κάνουν οι εταιρείες είναι να ενισχυθούν εσωτερικά επενδύοντας σε σύγχρονες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό περιλαμβάνει τη εξέταση των λεπτομερειών της μισθοδοσίας και συχνή συζήτηση με τους υπαλλήλους έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό πώς να υποστηριχθούν και να εκαπαιδευτούν καλύτερα για τους εξελισσόμενους ρόλους τους.

Βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος

Όλες οι περιοχές του κόσμου έλαβαν πολύτιμα μαθήματα το 2020 όσον αφορά την ετοιμότητα για το απροσδόκητο και τον τρόπο αλλαγής των καθημερινών διεργασιών προκειμένου να ανταποκριθούν στη μεταβαλλόμενη ζήτηση. Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό πλέον ενώνει αυτές τις γνώσεις και ανοίγει τον δρόμο προς την ανάκαμψη.

Ενοποίηση δεδομένων

Η κατανόηση όλων των βασικών μετρήσεων για έναν οργανισμό είναι το κλειδί για την επιτυχία. Μια ενιαία πηγή δεδομένων, σας επιτρέπει να γνωρίζετε πόσους εργαζόμενους έχετε στο προσωπικό σας αλλά και τις δαπάνες που πρέπει να κάνετε για την μισθοδοσία τους, κάτι που εξοικονομεί αμέτρητες ώρες εργασίας.

Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των πόρων της επιχείρησης καθιστά δυνατό τον εκσυγχρονισμό της λήψης αποφάσεων σε μια εποχή που η ταχύτητα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική δεξιότητα. Σε όλες τις οικονομίες, τα δεδομένα επιτρέπουν την κατανόηση όλων των πτυχών μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρόβλεψη όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρηματικών εξόδων.

Ευθυγράμμιση

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν την ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας αλλά και πως συνδέεται η απόδοσή τους με αυτούς τους στόχους. Η διασφάλιση της σύνδεσης των προτεραιοτήτων του κάθε υπαλλήλου με το εταιρικό πλάνο μπορεί πραγματικά να φέρει όλη την ομάδα πιο κοντά. Επίσης λαμβάνοντας υπόψιν τις ραγδαίες αλλαγές στην αγορά, η γρήγορη επικοινωνία αυτών των αλλαγών αλλά και η παροχή εξειδίκευσης ή επανεκπαίδευσης καθιστά δυνατή τη διατήρηση της ευθυγράμμισης όλων των εργαζομένων προς μια καλύτερη κατεύθυνση

Δημιουργία ενός ισχυρού πλάνου διαδοχής

Καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται γρηγορότερα και αντιμετωπίζουν απότομες διαταραχές, τα εφεδρικά σχέδια είναι ολοένα και πιο κρίσιμα. Επεκτείνοντας τον προγραμματισμό διαδοχής πέρα από τα κορυφαία στελέχη, μπορείτε να εξοπλίσετε την εταιρεία ώστε να αντιδρά αποτελεσματικά στις αλλαγές και το προσωπικό να προσαρμόζεται ταχύτερα σε αυτές. 

Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι διάδοχοί σας έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και πιστοποιήσεις για να εγγυηθούν τη συνέχεια της επιχείρησης.

Μακροπρόθεσμος αντίκτυπος

Όλες οι εταιρείες θέλουν να δημιουργήσουν έναν οργανισμό που να αντέχει στο μέλλον. Ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθιστούν δυνατό αυτό το εγχείρημα, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό προσφέρει την καλύτερη λύση. Εάν η οι εργαζόμενοι καταφέρουν να “λάμψουν” στους ρόλους τους, αυτό επηρεάζει άμεσα τα περιθώρια κέρδους. 

Έλεγχος της ροής μετρητών συγκεντρώνοντας τα δεδομένα μισθοδοσίας

Η μισθοδοσία είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη δαπάνη που επηρεάζει την ροή εσόδων και την κερδοφορία, αλλά για πολλές επιχειρήσεις, είναι επίσης η πιο δύσκολη εργασία στην πρόβλεψη και διαχείριση. Πολλές φορές, δεν υπάρχει ένα ακριβές, συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων για ολόκληρο το εργατικό δυναμικό. Δηλαδή εργαζόμενους πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 

Είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν τα στοιχεία μισθοδοσίας, ώστε να γνωρίζετε ποιος εργάζεται πραγματικά για εσάς σε κάθε τοποθεσία, όπου ο πραγματικός αριθμός προσωπικού συγκρίνεται με τον προϋπολογισμό, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε καλύτερες προβλέψεις και να δημιουργήσετε ακριβή σενάρια για τον έλεγχο του κόστους.

Τήρηση εταιρικής πολιτικής και κανονισμών 

Υπάρχουν τόσοι πολλοί κανονισμοί που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις. Για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις, αυτή η πρόκληση αυξάνεται σημαντικά όταν λαμβάνονται υπόψη όλοι οι διαφορετικοί εθνικοί νόμοι. Η ύπαρξη ενός συστήματος μισθοδοσίας που λαμβάνει αυτόματα υπόψη τους σχετικούς κανονισμούς βοηθά τις εταιρείες να αποφύγουν απροσδόκητα πρόστιμα ή ακόμη και τερματισμό λειτουργίας που μπορεί να βλάψουν τόσο τους μακροπρόθεσμους προϋπολογισμούς αλλά και την πρόοδο της εταιρείας.

Σύνδεση των συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR) και συστημάτων σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων (ERP)

Η σωστή οργανωσιακή δομή δεν αποτελεί μόνο ένα διάγραμμα ροής, είναι επίσης ένα στρατηγικό εργαλείο που καθορίζει τη λήψη αποφάσεων σε ολόκληρη την εταιρεία. Διασφαλίζει ότι έχετε τις σωστές βάσεις ελέγχων και ισορροπίας. Εάν δεν γίνει σωστά η σύνδεση του συστήματος ERP, θα καταλήξετε να δημιουργήσετε ανακριβείς τροποποιήσεις και λύσεις που περιορίζουν την ταχύτητά και την ικανότητά της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις αλλαγές. Η σύνδεση HR και ERP αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα και εξοπλίζει τον οργανισμό στο να προσφέρει αξιόπιστες λήψεις αποφάσεων.

Τα οφέλη της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό είναι αμέτρητα και θα διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτό όμως που πρέπει να γνωρίζουν οι οργανισμοί είναι ότι κάθε επιχείρηση είναι επιχείρηση που εξαρτάται από τα άτομα της. Κάθε επιτυχία και κάθε αποτυχία οφείλεται στην ικανότητα συλλογής, διαχείρισης και αποτελεσματικής δράσης των δεδομένων.

Το ανθρώπινο δυναμικό και τα χρηματοοικονομικά οφέλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και τα δύο αποδίδουν σε υψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο. Όσο μεγαλύτερος γίνεται ένας οργανισμός, τόσο πιο σημαντική γίνεται η ανάγκη πρόσληψης ικανού ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να εφαρμοστεί μια εταιρική στρατηγική που θα αντέξει στο χρόνο.

.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager