Πρόκειτε για την έκθεση EURES για τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού 2022, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας που κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου 2023.

Πού είναι οι ελλείψεις, πού βρίσκονται οι εργαζόμενοι; Οι παράγοντες πίσω από τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη και ο τρόπος αντιμετώπισής τους είναι ένα καυτό θέμα στο επίκεντρο δύο εκθέσεων που εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) και από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound). κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου 2023 στις Βρυξέλλες.

Η έκθεση EURES για τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού 2022, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας παρέχει λεπτομέρειες για τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού, όπως η έκταση και η σοβαρότητά τους στην ΕΕ των 27 συν τη Νορβηγία και την Ελβετία. Επιπλέον, η έκθεση περιέχει πληροφορίες για τους παράγοντες που οδηγούν τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα, όπως οι νέες τεχνολογίες, η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, η γήρανση του εργατικού δυναμικού και οι συνθήκες εργασίας και απασχόλησης.

Οι πιο διαδεδομένες ελλείψεις είναι στα επαγγέλματα λογισμικού, υγειονομικής περίθαλψης, κατασκευών και μηχανικών, ενώ τα μεγαλύτερα πλεονάσματα παρουσιάζονται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με το γραφείο, στοιχειώδη επαγγέλματα και τομείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες.

Τα 10 κορυφαία επαγγέλματα με ελλείψεις στην Ευρώπη

 • Οικοδόμοι και συναφείς εργαζόμενοι
 • Ξυλουργοί 
 • Οδηγοί βαρέων φορτηγών 
 • Ρυθμιστές και χειριστές εργαλειομηχανών μεταλλουργίας
 • Επαγγελματίες υγείας και νοσηλευτές
 • Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων
 • Ηλεκτρολόγοι κτιρίων και συναφών εργασιών
 • Συγκολλητές και φλογοκόπτες μετάλλων
 • Τοποθέτηση και φινιρίσματα σκυροδέματος 
 • Επεξεργαστές λαμαρίνας

Τα 10 πλεονάζοντα επαγγέλματα στην Ευρώπη

 • Γραφίστες και ειδικοί πολυμέσων
 • Διοικητικοί και Εκτελεστικοί Γραμματείς
 • Υπάλληλοι γραφείων γενικών καθηκόντων
 • Βοηθοί πωλήσεων καταστημάτων
 • Γραμματείς
 • Διακοσμητές εσωτερικών χώρων 
 • Δημοσιογράφοι
 • Εργάτες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν ταξινομούνται αλλού
 • Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί και φορτηγών
 • Φωτογράφοι

Πηγή: Analysis of data submitted by EURES National Coordination Offices

Ιστορικό για την τάση της αγοράς εργασίας του 2022

Μια σειρά από κραδασμούς έχουν κλονίσει την ευρωπαϊκή οικονομία σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ 2008 και 2020. Μετά από παρατεταμένη ανάπτυξη, μετά την οικονομική κρίση του 2008, η οικονομία και η αγορά εργασίας της Ευρώπης υπέστησαν απότομη πτώση το 2020, με τον Covid-19. Το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,1% σε μόλις ένα χρόνο, ως αποτέλεσμα των οικονομικών περιορισμών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα ποσοστά αδράνειας αυξήθηκαν ελαφρώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υποδεικνύοντας ότι ορισμένα άτομα μπορεί να αποσύρθηκαν από την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά τα ποσοστά αεργίας επέστρεψαν στα προ-πανδημίας επίπεδά τους κατά τη διάρκεια του 2022.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έκθεσης είναι το μέγεθος της τρέχουσας ανισορροπίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας στην Ευρώπη. Σχεδόν 400 διαφορετικά επαγγέλματα χαρακτηρίστηκαν από τουλάχιστον μία χώρα ως ελλειμματικά, ενώ 321 διαφορετικά επαγγέλματα χαρακτηρίστηκαν από τουλάχιστον μία χώρα ως πλεονάζοντα. Υπάρχουν 38 συγκεκριμένα επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται στην έκθεση ως εκτεταμένες ελλείψεις. Στα 38 επαγγέλματα που παρουσιάζουν ελλείμματα κυριαρχούσαν τρεις ομάδες επαγγελμάτων, βιοτεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης και επαγγέλματα που σχετίζονται με λογισμικό.

Υπήρχαν 37 συγκεκριμένα επαγγέλματα που χαρακτηρίστηκαν στην έκθεση ως ευρέως διαδεδομένα πλεονασματικά επαγγέλματα.

Γιατί η έκθεση;

Στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Συντονισμού του EURES, ο ELA έχει νομική εντολή να διευκολύνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού και επομένως συντάσσει αυτήν την έκθεση σε ετήσια βάση.

Η ποσοτική ανάλυση βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο που κυκλοφόρησε στα Εθνικά Γραφεία Συντονισμού EURES (NCO) και των 31 χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο EURES, για να ληφθεί η κύρια πηγή για τις ανισορροπίες εργασίας, όπως παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση. Οι πρόσθετες πηγές που χρησιμοποιούνται είναι δεδομένα που προέρχονται από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δυναμικού (LFS). Προβλέψεις του CEDEFOP και εθνικές πηγές δεδομένων.

Δημοσιεύθηκε από Christos Constantinou