Η ανταμοιβή του προσωπικού αποτελεί σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η διαχείριση ανταμοιβών αφορά ουσιαστικά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος ανταμοιβών των εργαζομένων το οποίο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη εταιρικών στόχων αλλά και την βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού γενικότερα.  

Η διαχείριση ανταμοιβών, αναφέρεται ως η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών, προσεγγίσεων και συστημάτων τα οποία θα παρέχουν ενθάρρυνση και υποστήριξη στο προσωπικό ενός οργανισμού, αυξάνοντας τα κίνητρα, την έμπνευση και την αφοσίωση των εργαζομένων

Οι εταιρικοί οργανισμοί παρέχουν ανταμοιβές για διάφορους λόγους. Ο κύριος σκοπός της επιβράβευσης ανταμοιβών είναι η ενίσχυση της πρόσληψης και της διατήρησης των εργαζομένων, η πρόκληση ενδιαφεροντος και ενθουσιασμού ανάμεσα στους εργαζόμενους και η τόνωση της σκέψης τους για την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων. 

Δείτε πιο κάτω τους 7 τύπους ανταμοιβής 

  1. Εξωγενείς Ανταμοιβές

Οι εξωγενείς ανταμοιβές, είναι ανταμοιβές που συνδέονται με συγκεκριμένες συμπεριφορές υπαλλήλων, δεξιότητες αλλά και χρόνο ή ρόλους που κατέχουν σε ένα οργανισμό. Ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται αυτές τις αμοιβές οι οποίες σχετίζονται με την απόδοση τους αλλά και τις ανταμοιβές που δίνονται σε άλλους, καθορίζουν εν τέλη την αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής αμοιβών. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που αντιλαμβάνεται ότι έχει λάβει χαμηλότερο μπόνους από τους υπόλοιπους συναδέλφους του, είναι πιθανότερο να εργαστεί σκληρότερα. 

  1. Ενδογενείς Ανταμοιβές

Αυτού του τύπου οι ανταμοιβές, δεν έχουν προφανή εξωτερικά κίνητρα όπως οι εξωγενείς ανταμοιβές. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι δεν ενεργούν με σκοπό να λάβουν περισσότερα χρήματα η άδειες. Αντ’ αυτού, ενεργούν με σκοπό να λάβουν εσωτερική ικανοποίηση. Οι ενδογενείς ανταμοιβές είναι συχνά πιο αποτελεσματικές με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι ανταμοιβές προέρχονται από υπαλλήλους οι οποίοι αισθάνονται καλά για την δουλειά που έχουν κάνει, την προσπάθεια που έχουν καταβάλει ή τον ρόλο που έπαιξαν σε ένα ομαδικό πρότζεκτ.

  1. Χρηματικές Ανταμοιβές

Οι χρηματικές ανταμοιβές συνήθως δίνονται με τη μορφή αυξήσεων αμοιβών, μπόνους ή και μεμονωμένων αυξήσεων παροχών όπως συνταξιοδοτικά ή ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτού του τύπου οι ανταμοιβές μπορούν να χωριστούν σε άμεσες και έμμεσες μορφές χρηματικών ανταμοιβών. Στην πρώτη περίπτωση η ανταμοιβή συνεπάγεται άμεσες χρηματικές πληρωμές στον εργαζόμενο ενώ στην δεύτερη, περιλαμβάνει δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον εργοδότη εκ μέρους του εργαζόμενου. Και οι δύο συμβάλλουν στην οικονομική βελτίωση  του εργαζομένου.

Πάρε μέρος στην έρευνα μας σχετικά με τις ανταμοιβές και άλλα θέματα εργασίας

  1. Μη χρηματικές Ανταμοιβές

Οι μη χρηματικές ανταμοιβές συνήθως κοστίζουν στον οργανισμό, ωστόσο δεν βελτιώνουν την οικονομική κατάσταση του εργαζόμενου. Η παροχή των καλύτερων μέσων και εργαλείων στους εργαζόμενους για να πραγματοποιήσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα, αποτελεί ένα παράδειγμα αυτού του τύπου ανταμοιβής. Για παράδειγμα, η παροχή ενός νέου φορητού υπολογιστή υψηλού επιπέδου ή η ύπαρξη δυνατότητας εκπαίδευσης, γραφείο σε μια καλή τοποθεσία, επιλογή επίπλων ή ειδικός χώρος στάθμευσης για τον εργαζόμενο. 

  1. Αμοιβές Βάσει Απόδοσης 

Όπως υποδηλώνει το όνομα τους, οι ανταμοιβές που βασίζονται στην απόδοση συνδέονται με την ικανότητα ενός ατόμου, ομάδας, ή οργανισμού να ανταποκρίνεται σε κάποιο προ-συμφωνημένο πρότυπο απόδοσης. Οι ανταμοιβές απόδοσης βασίζονται σε μια αξιολόγηση της συνεισφοράς του υπαλλήλου και τα βραβεία κατανέμονται βάσει αυτής της αξιολόγησης. 

  1. Ανταμοιβές Βάσει Ιδιότητας Μέλους 

Αυτές οι ανταμοιβές, κατανέμονται αποκλειστικά για συμμετοχή σε μια ομάδα εντός ενός οργανισμού. Περιλαμβάνουν συνήθως ετήσιες αυξήσεις κόστους – ζωής σε βασικό μισθό ή παραχώρηση μετοχών. Οι ανταμοιβές που βασίζονται σε ιδιότητα μέλους, συνδέονται επίσης συχνά με το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε ένα εταιρικό οργανισμό. Για παράδειγμα μετά από μία ορισμένη διάρκεια υπηρεσίας σε μια εταιρεία,  οι εργαζόμενοι ενδέχεται να λάβουν μια συγκεκριμένη ποσοστιαία αύξηση στην αμοιβή τους ή πρόσθετες παροχές. 

  1. Μη Παραδοσιακές Ανταμοιβές

Καθώς όλο και περισσότεροι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού κατανοούν την σημασία της εξατομίκευσης των συστημάτων ανταμοιβής, η χρήση μη παραδοσιακών ανταμοιβών αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτού του τύπου οι ανταμοιβές πιθανόν να περιλαμβάνουν συχνά διαλείμματα στην δουλειά με μεγάλης διάρκειας, γρηγορότερη αποδέσμευση από τα καθήκοντα, πληρωμένες διακοπές και γεύματα σε επώνυμα εστιατόρια. Μια γνωστή ανταμοιβή αυτού του τύπου αποτελεί η πρακτική ανακήρυξης του υπαλλήλου του μήνα ή της χρονιάς. 

Η σημαντικότητα επιβράβευσης των υπαλλήλων αλλά και της υιοθέτησης συστημάτων και πρακτικών ανταμοιβής αποτελεί σημαντική πρακτική για πολλούς εταιρικούς οργανισμούς. Ολοένα και περισσότεροι εργοδότες χρησιμοποιούν τις πρακτικές ανταμοιβών καθώς αποδεδειγμένα  αυξάνουν την αποδοτικότητα των ίδιων των εργαζομένων σε μεγάλο βαθμό σε μικρό χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα και οι ίδιοι οι οργανισμοί βιώνουν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση αλλά και τα κέρδη τους.

 Οι εργαζόμενοι σύμφωνα με μελέτες, πρέπει να επιβραβεύονται ανάλογα με την αξία που δημιουργούν στην εταιρεία. Επίσης οι πρακτικές ανταμοιβής πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους, τις αξίες και τις ανάγκες των εργαζομένων για να είναι αποτελεσματικοί. Τέλος, είναι σημαντικό να επιβραβεύονται οι σωστές πρακτικές για να μεταφερθεί το σωστό μήνυμα σχετικά με το τί είναι σημαντικό αναφορικά με τις συμπεριφορές και την απόδοση των εργαζομένων. 

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager