Νέες δεξιότητες και οικονομικές ευκαιρίες έως το 2030

Απαιτείται επείγουσα επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο για τη δημιουργία ενός δικαιότερου κόσμου

1,1 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας ενδέχεται να μεταμορφωθούν ριζικά από την τεχνολογία την επόμενη δεκαετία

Ο αντίκτυπος της επανάστασης των δεξιοτήτων 

Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν επωφεληθεί από την πλατφόρμα Reskilling Revolution. Το φιλόδοξο πρόγραμμα προετοιμάζει το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη μελλοντική προστασία της σταδιοδρομίας τους, σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη ( AI) που επιτρέπουν μεγαλύτερη αυτοματοποίηση.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται μια μακροχρόνια δέσμευση από περισσότερους από 55 Διευθύνοντες Συμβούλους που κατανοούν πώς ένα εξειδικευμένο και με κίνητρα εργατικό δυναμικό θα προσφέρει οφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τον πλανήτη.

Δουλεύοντας μαζί με ένα αυξανόμενο δίκτυο 21 αφοσιωμένων υπουργών σε 11 χώρες, η Επανάσταση προσόντων έχει κινητοποιήσει μια εντυπωσιακή πολυμερή κοινότητα με περισσότερους από 350 οργανισμούς. 

Ποια είναι η πρόκληση;

Η τεχνολογική αλλαγή, η πανδημία του COVID-19 και η πράσινη μετάβαση ενέχουν μεγάλους κινδύνους για τα προς το ζην. Πράγματι, η έκθεση Future of Jobs 2020 δείχνει ότι έως το 2025, ο χρόνος που αφιερώνεται σε τρέχουσες εργασίες στην δουλειά από ανθρώπους και μηχανές θα είναι ίσος. Ως εκ τούτου, απαιτείται επείγουσα επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο για τη δημιουργία ενός δικαιότερου κόσμου, διασφαλίζοντας ότι θα δοθεί στους ανθρώπους η ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους και να ευδοκιμήσουν.

Ο OECD εκτιμά ότι 1,1 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας ενδέχεται να μετατραπούν ριζικά από την τεχνολογία την επόμενη δεκαετία. Το φόρουμ προβλέπει μια θετική συσχέτιση μεταξύ αύξησης και μείωσης της απασχόλησης βάση του επιπέδου της τεχνολογικής ανάπτυξης. Ωστόσο, εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, τα ξεπερασμένα προγράμματα μάθησης θα επιδεινώσουν περαιτέρω την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και εργασίας στο μέλλον.

Μόνο το 0,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ επενδύεται στη δια βίου μάθηση ενηλίκων. Ενώ η έρευνα του φόρουμ που έγινε σε συνεργασία με την PwC δείχνει ότι οι επενδύσεις ευρείας κλίμακας στην αναβάθμιση δεξιοτήτων έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ΑΕΠ κατά 6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Προσέγγιση για επανεκπαίδευση

Το Φόρουμ έχει χτίσει την πλατφόρμα Reskilling Revolution γύρω από μια τριμερή προσέγγιση για τη δημιουργία απτών επιπτώσεων: sourcing commitments, από κοινού δημιουργία λύσεων και σύνδεση ενδιαφερομένων (stakeholders).

Το σχέδιο στοχεύει να αυξήσει τον αντίκτυπο μέσω της ενεργοποίησης πολλών τομέων:

  • Νέα ατζέντα χρηματοδότησης
  • Αναζωογονημένα μέσα χάραξης πολιτικής
  • Καινοτόμα πρότυπα επιχειρηματικής ηγεσίας
  • Ολοκληρωμένες μετρήσεις 
  • Ταχύτεροι μηχανισμοί παράδοσης
  • Νέο περιεχόμενο δεξιοτήτων

Ο οδικός χάρτης της πρωτοβουλίας για το 2022-2024 περιλαμβάνει την επιτάχυνση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε όλο τον κόσμο, καθώς και την προώθηση αγορών εργασίας που βασίζονται σε δεξιότητες. 

Επιπλέον, η Επανάσταση του Reskilling θα τοποθετήσει την εκπαίδευση στον πυρήνα της οικονομικής ανάκαμψης με την ανανέωση των συστημάτων διδασκαλίας και εκπαίδευσης ώστε να προετοιμάζουν αποτελεσματικά τους σημερινούς “μαθητές” για την οικονομία και την κοινωνία του αύριο. Αυτή η εργασία στοχεύει να ωφελέσει τουλάχιστον 150 εκατομμύρια μαθητές και μελλοντικά νέους μαθητές έως το 2024.

Από τότε που το Φόρουμ ενεργοποίησε την Επανάσταση του Reskilling στο Μπαχρέιν το 2020, για παράδειγμα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 50 σημεία εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων εμπειρογνωμόνων, ομάδων εστίασης και συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής για τη συνδημιουργία ενός σχεδίου δράσης σε επίπεδο χώρας για την κάλυψη των δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτηθούν.

Κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες, η κοινωνία των πολιτών και ακαδημαϊκοί οργανισμοί εργάζονται επί του παρόντος για την προώθηση νέων προσεγγίσεων για την ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για το αυριανό ανθρώπινο δυναμικό έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια νέα ατζέντα υπέρ των εργαζομένων και υπέρ των επιχειρήσεων για θέσεις εργασίας και να ενσωματωθεί η ισότητα και η ένταξη στη νέα οικονομία και πραγματικότητα. 

Δημοσιεύθηκε από admin