Με αφορμή την πανδημία και με στόχο να προσπαθήσουμε να μάθουμε πόσο αυτή επηρέασε την αγορά εργασίας κυρίως για υποψηφίους, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο και να το δώσουμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας, αλλά και στους followers μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παίρνοντας συνολικά 134 απαντήσεις.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν… μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται ότι η πλειοψηφία δεν είναι και τόσο ευχαριστημένη με τη δουλειά της, ενώ η πανδημία επηρέασε αρνητικά την προθυμία περισσοτέρων από των ⅔ των συμμετεχόντων να αλλάξουν δουλειά.

Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας:

Πόσο ευχαριστημένος/η είσαι με τη δουλειά σου αυτή τη στιγμή;

Καθόλου: 26%

Λίγο: 18%

Κάπως: 26%

Αρκετά: 24%

Πάρα πολύ: 6%

Ποιοι είναι οι 3 σημαντικότεροι λόγοι που θα σε ωθούσαν να αλλάξεις δουλειά;

Καλύτερος μισθός: 81%

Ευκαιρίες ανέλιξης: 62%

Δεν είμαι ευχαριστημένος/η με τον εργοδότη μου: 40%

Με ποια κριτήρια θα επέλεγες το νέο σου εργοδότη; Επέλεξε τα 3 πιο σημαντικά.

Πακέτο απολαβών: 86%

Ασφάλεια εργασίας: 63%

Εταιρική κουλτούρα: 51%

Ποια είναι τα 3 πιο σημαντικά εργασιακά οφελήματα για εσένα;

13ος μισθός: 90%

Bonus επίτευξης στόχων: 81%

Ασφάλεια Υγείας: 69%

Ποια από τα παρακάτω θα επηρέαζαν την απόφαση σου να απορρίψεις μια προσφορά; Επέλεξε τα 3 πιο σημαντικά.

Χαμηλό πακέτο απολαβών: 76%

Απουσία εργασιακών οφελημάτων (13ος μισθός, ασφαλιστική κάλυψη, κτλ): 68%

Απουσία ευκαιριών ανέλιξης: 42%

Τι θεωρείς το πιο σημαντικό σε μια δουλειά;

Να αγαπώ αυτό που κάνω: 37%

Ο μισθός: 27%

Η σχέση με τους συναδέλφους: 14%

Πόσο επηρέασε η πανδημία την προθυμία σου να αλλάξεις δουλειά;

Καθόλου: 30%

Λίγο: 28%

Πολύ: 20%

Πάρα πολύ: 22%

Θα προτιμούσες να γίνει η συνέντευξη για μια θέση εργασίας από κοντά ή να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά;

Από κοντά: 83%

Διαδικτυακά: 17%

Ποιοι είναι οι 3 κυριότεροι λόγοι που θα σε οδηγούσαν σε παραίτηση;

Το τοξικό κλίμα: 75%

Ο χαμηλός μισθός: 59%

Η απουσία ευκαιριών ανέλιξης: 39%

Οι απαντήσεις “βαρετή και επαναλαμβανόμενη δουλειά” και “ο/η μάνατζερ μου” ακολουθούν με πολύ μικρή διαφορά.

Έχετε κάποιο σχετικό με τις ερωτήσεις σχόλιο που θα θέλατε να κάνετε; (παραθέτουμε μερικές από τις απαντήσεις που λάβαμε)

“Οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί ανάλογα με την ακριβή ζωή στην Κύπρο”

“Να υπάρχει ανθρωπιά από τα αφεντικά και το ωράριο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για μία εργασία που πρόκειται να κάνεις.”

“Να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υπαλλήλους.”

“Ήταν δύσκολο να διαλέξω μόνο 3 ή μόνο 1 απάντηση. Γενικά παίζουν όλα τον ρόλο τους σε κάποιο βαθμό. Επίσης, γενικά το τι θέλει ο εργαζόμενος απο την δουλειά του, είναι ευρέως γνωστό από όλους. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν λένε τα προβλήματα ή τις εισηγήσεις τους στον εργοδότη, και πάνε απλά σε άλλη δουλειά. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση στην αγορά εργασίας.”

“Σαν εργαζόμενος, θέλω να δουλεύω σε μια εταιρεία όπου η προσπάθεια και η δουλειά μου να εκτιμάται και να αμείβομαι αναλόγως.”

Key Takeaways

  • Όσον αφορά το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι χρήστες με την εργασία τους, φαίνεται στην πλειοψηφία τους να απαντούν αρνητικά καθώς το 44% απαντά λίγο εως καθόλου έναντι του 30% που απάντησε πολύ εως αρκετά. 
  • Σχετικά με τους τρεις σημαντικότερους λόγους που θα ώθησαν σε αλλαγή εργασίας, στην πλειοψηφία τους οι χρήστες ανέδειξαν ως επικρατέστερη επιλογή τον καλύτερο μισθό ακολουθούμενο από τις ευκαιρίες ανέλιξης και την δυσαρέσκεια προς τον εργοδότη τους. 
  • Σύμφωνα με την έρευνα, οι χρήστες θα επέλεγαν τον νέο τους εργοδότη κυρίως βάσει του πακέτου απολαβών που αυτός προσφέρει, της ασφάλειας εργασίας και τέλος της εταιρικής κουλτούρας. 
  • Τα σημαντικότερα εργασιακά οφελήματα για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, σχετίζονται ξανά με χρηματικές απολαβές, δηλαδή την παροχή 13ου μισθού και Bonus επίτευξης στόχων ενώ εν τέλη η τρίτη σημαντικότερη επιλογή ήταν αυτή της ασφάλειας υγείας. 
  • Το 76% και 68% δήλωνει ότι θα απέρριπτε μια προσφορά εργασίας λόγο ενός χαμηλού πακέτου απολαβών και της απουσίας εργασιακών οφελημάτων αντίστοιχα, ενώ τέλος η απουσία ευκαιριών ανέλιξης αποτελεί την τρίτη σε σημαντικότητα επιλογή ως λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
  • Ερωτηθέντες για το τι θεωρούν σημαντικότερο σε μια δουλειά, οι χρήστες επέλεξαν κυρίος το να αγαπούν το επάγγελμα τους, τον μισθό και τέλος την σχέση με τους συναδέλφους τους. 
  • Παρατηρείται ακόμα μειωμένη επίδραση της πανδημίας προς την προθυμία των χρηστών να αλλάξουν εργασία, καθώς το 58% απαντά λίγο εως καθόλου ενώ το 44% απαντά πολύ εως πάρα πολύ. 
  • Σχετικά με την διαδικασία συνεντεύξεων για εργασία, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων φένεται να προτιμά την δια ζώσης συνέντευξη. 
  • Τέλος το τοξικό κλίμα, ο χαμηλός μισθός και η απουσία ευκαιριών ανέλιξης φαίνεται να αποτελούν τους τρεις σημαντικότερους παράγοντες που θα οδηγούσαν τους ερωτηθέντες σε παραίτηση από την υφιστάμενη τους εργασία. 

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager