Η σύσταση του Δικτύου Γυναικών ICC πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2023 στην παρουσία της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κ. Josie Χριστοδούλου, εκπροσώπων πρεσβειών στην Κύπρο, και σημαντικών επιχειρηματιών. Το Δίκτυο αποτελείται μεταξύ άλλων από υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών και γυναικών επιχειρηματιών.

Το Δίκτυο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Θα λειτουργεί ως πλατφόρμα για τους οργανισμούς προωθώντας συνεργασίες και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ορθή εφαρμογή των στρατηγικών του ICC και των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τις «Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών» και την Ισότητα των Φύλων 2020-2025 της ΕΕ. Στόχος η προώθηση και επίτευξη της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας.

Μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών, το δίκτυο στοχεύει να στηρίξει την ενσωμάτωση των αρχών της ισότητας των φύλων στις εταιρικές πολιτικές και πρακτικές. Προώθηση ίσων ευκαιριών και επαγγελματικής ανέλιξης για τις γυναίκες επαγγελματίες, διασφαλίζοντας την εκπροσώπησή τους σε όλους τους τομείς του οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο Γυναικών ICC, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://icc-cyprus.org.cy/icc-women/vision/.

Η εγγραφή είναι ανοιχτή μόνο σε εταιρείες και η συνδρομή είναι 100 € ετησίως. Τα μέλη του ICC μπορούν να εγγραφούν δωρεάν. Το έντυπο αίτησης βρίσκεται εδώ: https://forms.ccci.org.cy/icc-women-network-committee/.

Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την κ. Τζοβάνα Γιουσελλή στο τηλ 22889772 ή/και    jovanna@ccci.org.cy.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager