Οι μετρήσεις αξιολόγησης μπορούν να σας πουν πολλά για το πόσο καλά λειτουργεί η εκπαίδευσή που προσφέρετε και μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε αλλαγές και βελτιώσεις όπως και όπου απαιτείται.

Γιατί είναι σημαντικές οι μετρήσεις εταιρικής εκπαίδευσης;

Οι μετρήσεις αξιολόγησης της εκπαίδευσης είναι σημαντικές επειδή βοηθούν τους οργανισμούς να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης τους. Παρακολουθώντας δεδομένα όπως η ικανοποίηση των εργαζομένων, η διατήρηση γνώσεων και η βελτίωση των δεξιοτήτων, οι εργοδότες μπορούν να εντοπίσουν τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιώσουν τις μεθόδους εκπαίδευσής τους και να βεβαιωθούν ότι οι εργαζόμενοι τους αξιοποιούν στο έπακρο την εκπαίδευσή τους. 

Τελικά, αυτό βοηθά τους οργανισμούς να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι τους είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για να κάνουν τη δουλειά τους.

Πώς να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης

Ακριβώς όπως οτιδήποτε άλλο στη ζωή, πρέπει να είστε σε θέση να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα του training σας για να γνωρίζετε εάν ικανοποιεί τους στόχους σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία μετρήσεων αξιολόγησης για να το κάνετε αυτό. 

Οι μετρήσεις διαδικασίας παρακολουθούν πράγματα όπως πόσα έμαθαν και πόσο αφοσιώθηκαν στην εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μετρήσεις αξιολόγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε τα αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων, όπως: βαθμολογίες σε τεστ, ποσοστά ολοκλήρωσης μαθημάτων, ικανοποίηση από την εργασία και απόδοση εργασίας.

Οι μετρήσεις διαδικασίας (process measures)  μπορεί να περιλαμβάνουν πράγματα όπως ώρες εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκαν, ικανοποίηση εκπαιδευτή και δέσμευση των συμμετεχόντων. Οι μετρήσεις αξιολόγησης που χρησιμοποιείτε θα εξαρτηθούν από τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σας στόχους και τον τύπο εκπαίδευσης που παρέχετε. Ωστόσο, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό και των δύο τύπων μετρήσεων για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης που προσφέρετε.

Γιατί να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης;

Οι στατιστικές αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων. Σύμφωνα με τη Statista, οι δαπάνες κατάρτισης και εκπαίδευσης εργαζομένων μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν σε 42,4 δισεκατομμύρια μέχρι το έτος 2020. Εκτός από τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης έχει αποδειχθεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της αφοσίωσης και της διατήρησης των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα και οι μετρήσεις της προηγούμενης εκπαίδευσης λειτουργούν επίσης ως κρίσιμοι δείκτες κατά τον σχεδιασμό των μελλοντικών σεμιναρίων.

Οι οργανισμοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να επιδείξουν θετικό αντίκτυπο της εκπαίδευσης μέσω της βελτιωμένης παραγωγικότητας και της συνολικής ανάπτυξης δεξιοτήτων. Με την αυξανόμενη εστίαση στη συνεχή μάθηση και ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις επιθυμούν να προσδιορίσουν αξιόπιστες μετρήσεις και μεθόδους για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της απόδοσης επένδυσης τέτοιων πρωτοβουλιών εκπαίδευσης εργαζομένων. 

Διαδικασία και Key-Metrics

Επίπεδο 1 – Αντίδραση (Reaction)

Αυτό το επίπεδο μετρά τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι έχουν αντιδράσει στην εκπαίδευση, τη συνάφεια και τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήστε έρευνες, ερωτηματολόγια ή μιλήστε με τους εκπαιδευόμενους πριν και μετά την εκπαίδευση για να συλλέξετε τα σχόλιά τους σχετικά με τη μαθησιακή εμπειρία.

 • Ήταν το περιεχόμενο του μαθήματος σχετικό και εύκολο στην παρακολούθηση;
 • Κάντε ερωτήσεις σχετικά με τα μαθήματα και τα βασικά συμπεράσματα.
 • Συζητήστε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του προγράμματος.
 • Κατανοήστε εάν η εκπαίδευση ήταν σε θέση να προσαρμόσει τον ρυθμό και το στυλ μάθησης του εκπαιδευόμενου.

Επίπεδο 2 – Μάθηση (Learning) 

Μετρήστε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Για να μετρήσετε αυτό το επίπεδο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό μετρήσεων όπως:

 • Βαθμολογίες τεστ κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση. 
 • Αξιολόγηση project εφαρμοσμένης μάθησης.
 • Επιρροή στους δείκτες απόδοσης KPIs.
 • Ολοκλήρωση και πιστοποίηση μαθημάτων.
 • Έκθεση επόπτη και σχόλια. 

Επίπεδο 3 – Συμπεριφορά (Behavior) 

Κατανοήστε πώς η εκπαίδευση έχει επηρεάσει την απόδοση και τη στάση του μαθητή στην εργασία. Αξιολογήστε πώς η εκπαίδευση έχει επηρεάσει την απόδοση και την παράδοση του εκπαιδευόμενου στην εργασία χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό αυτών των μεθόδων:

 • Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης.
 • Άτυπη ανατροφοδότηση από συναδέλφους και διευθυντές.
 • Focus Groups. 
 • Παρατήρηση on the job. 
 • Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs).
 • Έρευνες πελατών, σχόλια ή παράπονα. 

Επίπεδο 4 – Αποτελέσματα (Results) 

Μετρήστε τα απτά αποτελέσματα της εκπαίδευσης, όπως μειωμένο κόστος, βελτιωμένη ποιότητα, ταχύτερη ολοκλήρωση project, αυξημένη παραγωγικότητα, διατήρηση εργαζομένων, περισσότεροι υποψήφιοι πελάτες, αυξημένες πωλήσεις και υψηλότερο ηθικό. Οι βασικές μετρήσεις προς μέτρηση είναι:

 • Βελτιωμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
 • Αυξημένη παραγωγικότητα και ποιότητα εργασίας.
 • Διατήρηση εργαζομένων.
 • Υψηλότερο ηθικό.
 • Δείκτης ικανοποίησης πελατών.

Η εκπαίδευση έχει να κάνει με τη βελτίωση των ατομικών και ομαδικών επιδόσεων και με τη σειρά του να επηρεάζει τη συνολική απόδοση της επιχείρησής σας. Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και να διασφαλιστεί ότι επιτεύχθηκαν οι αρχικοί μαθησιακοί στόχοι.

Τέλος, η μέτρηση της εκπαίδευσης δεν είναι χρήσιμη εκτός εάν χρησιμοποιήσετε όσα έχετε μάθει για να βελτιώσετε την εκπαίδευση, να βρείτε έναν καλύτερο πάροχο ή ακόμα και να αποφασίσετε να διακόψετε το πρόγραμμα. 

Ωστόσο, να θυμάστε ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει μόνο μία φορά. είναι σημαντικό να ορίζετε και να υποστηρίζετε συνεχείς διαδρομές μάθησης αυτό επιτρέπει στο προσωπικό σας να παραμένει ενήμερο σε ένα μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager