Αποτελεί πλέον γεγονός, ότι η πανδημία έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό εργασίας, το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα πραγματικά ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν κατά 6,6%. Ήδη από το 2020, έχει διαφανεί, ότι η πανδημία ανέδειξε ότι ένας νέος υβριδικός τρόπος εργασίας είναι πλέον δυνατός. Ο λόγος για την εξ αποστάσεως εργασία. Ο αριθμός των εργαζομένων που αναζητά ευκαιρίες για εργασία από το σπίτι, έχει σχεδόν διπλασιαστεί ενώ την ίδια ώρα έχει αυξηθεί ανάλογα και η προσφορά εργασίας για αυτού του τύπου θέσεις. Έρευνα του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ, καταδεικνύει ότι η προσαρμογή των εταιρειών στο νέο αυτό υβριδικό πρόγραμμα είναι ήδη σε εξέλιξη και έχει έρθει για να μείνει.

Οι ηγέτες επιχειρήσεων στην πλειοψηφία τους (78%), θεωρούν ότι η νέα τάξη πραγμάτων θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα των εργαζομένων λόγω της απώλειας αίσθησης εταιρικής κοινότητας, ενεργού συνεργασίας και της αδυναμίας διασφάλισης ροών επικοινωνίας.

Οι δυνάμεις της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης έχουν επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις αγορές εργασίας. Μέσα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί, έχει αποδειχθεί η συνεχιζόμενη αύξηση ζήτησης για απασχόληση σε εργασίες ‘’μη ρουτίνας’’ που συνοδεύονται από σημαντική αυτοματοποίηση των συνήθων χειροκίνητων εργασιών.

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2025, οι δυνατότητες των μηχανών και των αλγορίθμων θα χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο από ότι στα προηγούμενα χρόνια. Οι ώρες εργασίας που εκτελούνται από μηχανήματα θα ισούται με αυτόν που θα αφιερώνουν οι άνθρωποι. Νέα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ του 2020, αναφέρουν ότι το 15% του ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως διατρέχει κίνδυνο απώλειας εργασίας μέχρι το 2025.  

Έχει γίνει πλέον σαφές ότι την ίδια ώρα που αρκετοί εργασιακοί ρόλοι είναι πιθανόν να χαθούν μέχρι το 2025 ή υπόκεινται ήδη σε σημαντική μείωση ζήτησης, νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν ή παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα εκτιμάται ότι μέχρι το 2025, 85 εκατομμύρια θέσεις εργασίας είναι πιθανόν να εντοπιστούν ενώ 97 εκατομμύρια άλλες θα προκύψουν.

Οι 15 Κορυφαίες σε ζήτηση θέσεις εργασίας μέχρι το 2025

 1. Αναλυτές δεδομένων και επιστήμονες (Data Analysts and Scientists)
 2. Ειδικοί τεχνητής νοημοσύνης και εκμάθησης μηχανών (AI and Machine Learning Specialists)
 3. Ειδικοί αναλυτές μεγάλων δεδομένων (Big Data Analysts)
 4. Ειδικοί ψηφιακού Marketing και στρατηγικής (Digital Marketing and Strategy Specialists)
 5. Ειδικοί αυτοματοποίησης διαδικασιών ((Process Automation Specialists)
 6. Επαγγελματίες ανάπτυξης επιχειρήσεων (Business Development Professionals)
 7. Ειδικοί ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation Specialists)
 8. Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών (Information Security Analysts)
 9. Προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών (Software and Applications Developers)
 10. Ειδικοί διαδικτύου (Internet Specialists)
 11. Project Managers
 12. Business Services and Administration Managers
 13. Επαγγελματίες δικτύου και βάσεων δεδομένων (Database and Network Professionals)
 14. Μηχανικοί ρομποτικής (Robotics Engineers)
 15. Σύμβουλοι Στρατηγικής ( Strategic Advisors)

Οι 15 Θέσεις Εργασίας με μείωση ζήτησης μέχρι το 2025

 1. Υπάλληλοι εισαγωγής δεδομένων (Data Entry Clerks)
 2. Διοικητικοί και εκτελεστικοί γραμματείς (Administrative and Executive Secretaries)
 3. Υπάλληλοι λογιστικής, τήρησης βιβλίων και μισθοδοσίας. (Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks)
 4. Λογιστές και ελεγκτές (Accountants and Auditors)
 5. Εργάτες συναρμολόγησης και εργοστασίων (Assembly and Factory Workers)
 6. Διευθυντές υπηρεσιών και Administration Managers
 7. Υπεύθυνοι εξυπηρέτησης πελατών  (Customer Service Workers)
 8. Γενικοί διαχειριστές επιχειρήσεων (General and Operations Managers)
 9. Επισκευαστές μηχανών και μηχανικοί (Mechanics and Machinery Repairers)
 10. Υπεύθυνοι καταγραφής υλικού και διατήρησης αποθεμάτων (Material-Recording and Stock-Keeping Clerks)
 11. Χρηματοοικονομικοί αναλυτές (Financial Analysts)
 12. Υπάλληλοι ταχυδρομικών υπηρεσιών (Postal Service Clerks)
 13. Αντιπρόσωποι πωλήσεων και κατασκευαστές (Sales Representatives, Wholesale and Manufacturers )
 14. Υπεύθυνοι σχέσεων (Relationship Managers)
 15. Τραπεζικοί υπάλληλοι (Bank Tellers and Related Clerks)

Οι 5 κορυφαίες δεξιότητες του μέλλοντος

 1. Marketing προϊόντων
 2. Ψηφιακό Marketing
 3. Ανάπτυξη λογισμικού
 4. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 5. Διαφήμιση

Η πιο σημαντική ερώτηση για τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, δεν είναι σε ποιο βαθμό η αυτοματοποίηση και η αύξηση της ανθρώπινης εργασίας θα επηρεάσει τους τρέχοντες αριθμούς απασχόλησης, αλλά κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί η παγκόσμια αγορά εργασίας να υποστηρίξει μια νέα ισορροπία που αφορά την διαίρεση εργασίας μεταξύ ανθρώπων εργαζόμενων και ρομπότ. Το μόνο σίγουρο, είναι ότι οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να επιταχύνουν την ψηφιοποίηση των διαδικασιών εργασίας και του υβριδικού μοντέλου εργασίας,  μάθησης και την αυτοματοποίησης.

‘’Βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή, οι αποφάσεις που θα πάρουμε σήμερα πρόκειται να καθορίσουν την πορεία ολόκληρων γενεών. Έχουμε όλα τα εργαλεία στην διάθεση μας, αλλά και την γενναιοδωρία της καινοτομίας για να τα καταφέρουμε’’.

Klaus Schwab

Founder and Executive Chairman of world economic forum  

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager