H ανησυχία για τις επιπτώσεις της βίας στο χώρο εργασίας υπήρξε σοβαρός σηματοδότης για την παρενόχληση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων η οποία φαίνεται να αυξάνεται την τελευταία δεκαετία. Η βία τρίτων και η παρενόχληση, μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα άτομα που πλήττονται, τις οικογένειές, τους συναδέλφους τους καθώς και για ολόκληρη την κοινωνία. 

Αν και αυτή η αυξανόμενη ανησυχία οδήγησε σε καλύτερη παροχή πληροφοριών, υπάρχει ακόμη ανάγκη βελτίωσης της ευαισθητοποίησης και ενθάρρυνσης για καλύτερη διάδοση των  διαδικασιών πρόληψης και διαχείρισης αυτών των επαγγελματικών κινδύνων.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος ενιαίος ορισμός για τη βία στο χώρο εργασίας. Σχετικά ιδρύματα και ερευνητές έχουν προτείνει διάφορους ορισμούς και ταξινομήσεις. Ωστόσο

οι ορισμοί που χρησιμοποιούν είναι διαφορετικοί. Η βία είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει όλα τα είδη κακοποίησης. 

Οι περισσότεροι ορισμοί που αφορούν την  βία στην εργασία περιλαμβάνουν επίθεση, απειλές και εκφοβισμό. Στην ουσία, όλες τις συμπεριφορές που ταπεινώνουν, υποβαθμίζουν ή βλάπτουν την ευημερία, την αξία και την αξιοπρέπεια ενός ατόμου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας  (ΔΟΕ) ξεκινά μια παγκόσμια εκστρατεία για την προώθηση της επικύρωσης και της εφαρμογής της Σύμβασης Αρ.190 για τη βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

Η εκστρατεία στοχεύει να εξηγήσει με απλούς όρους ποια είναι η σύμβαση για τη βία και την παρενόχληση, τα θέματα που καλύπτει και πώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει τη βία και την παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον. 

Το κοινό μπορεί να συμμετάσχει κατεβάζοντας τα σχετικά αρχεία από την ιστοσελίδα της καμπάνιας του ΔΟΕ και να τα κοινοποιήσει στα κοινωνικά μέσα.

Η παγκόσμια εκστρατεία θα προσεγγίσει επίσης κυβερνήσεις, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, εταιρείες της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις και εταίρους. Αρκετοί celebrities αναμένεται επίσης να χρησιμοποιήσουν την φωνή τους για να ενισχύσουν τα μηνύματα της καμπάνιας.

Οι κύριοι λόγοι για τη χαμηλή αναγνώριση των ζητημάτων βίας και παρενόχλησης σε εθνικό επίπεδο ήταν:

  • H έλλειψη συνειδητοποίησης του προβλήματος.
  • H έλλειψη κατάλληλων εργαλείων / μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του ζητήματος.
  • Η χαμηλή ιεράρχηση του ζητήματος από τους φορείς χάραξης πολιτικής. 
  • Οι επιστημονικές αποδείξεις είναι περιορισμένες. 
  • Οι ειδικοί κανονισμοί για το θέμα είναι περιορισμένοι.
  • Δεν υφίσταται σαφής και δεσμευτικός ορισμός για τα ζητήματα της βίας και της παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον.

Η Ergodotisi από την ίδρυση της πρεσβεύει αυτές τις αρχές και έτσι μέσω του ρόλου που διαδραματίζει στην κυπριακή αγορά εργασίας, υποστηρίζει με υπερηφάνεια την καμπάνια του ΔΟΕ, με στόχο την διαμόρφωση εργασιακών χώρων που προσφέρουν αξιοπρέπεια στους υπαλλήλους τους και είναι απαλλαγμένοι από βία και παρενόχληση. 

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία έχουν διάφορες μορφές και οδηγούν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική βλάβη. Από τότε που εγκρίθηκε η Σύμβαση, η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε αρνητικά το ζήτημα, με πολλές μορφές βίας και παρενόχλησης που σχετίζονται με την εργασία να καταγράφονται σε διεθνή κλίμακα, ιδιαίτερα εις βάρος των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων. 

Μαζί με τη σύσταση αριθ. 206, η σύμβαση Αρ. 190 αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων σε ένα κόσμο εργασίας απαλλαγμένο από βία και παρενόχληση, και προβάλλει  ένα κοινό πλαίσιο δράσης. Παρέχει τον πρώτο διεθνώς αποδεκτό ορισμό της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας και της παρενόχλησης βάσει φύλου.

Σκοπός της Εργοδότησης και άλλων συνεργατών του ΔΟΕ, είναι η ενθάρρυνση των κυβερνήσεων να επικυρώσουν τη σύμβαση Αρ.190 

Μέχρι σήμερα έξι χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση – Αργεντινή, Ισημερινός, Φίτζι, Ναμίμπια, Σομαλία και η Ουρουγουάη.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager