Όπως είναι γνωστό ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αποφασίζουν να μετακινούνται στο εξωτερικό, είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής τους, νέες περιπέτειες, δραστηριότητες, χρήματα και ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Αναμφίβολα, η μετάβαση σε μια νέα χώρα μπορεί να φέρει μια σειρά από δύσκολες, συναρπαστικές και μεταβαλλόμενες εμπειρίες. 

Η επιλογή μεταξύ 195 χωρών για μετακίνηση και εγκατάσταση είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη διαδικασία αλλά και μια πολύ σημαντική απόφαση. Η μελέτη του Blacktower Financial Group κατέδειξε τις καλύτερες χώρες για ζωή και εργασία στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με βασικές μετρήσεις οι οποίες καθορίζουν την ευτυχία, την ποιότητα ζωής, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την αναλογία τιμής αυτοκινήτων προς το εισόδημα κ.λπ.

Για να καταλήξει σε ένα ορθό και έγκυρο αποτέλεσμα ο όμιλος Blacktower, χρησιμοποιεί Δεδομένα όπως το World Happiness, μέσος μηνιαίος μισθός (μετά την φορολογία), κόστος ζωής, αναλογία τιμών προς εισόδημα, ποιότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το παγκόσμιο επίπεδο ειρήνης.  

Ας δούμε πιο κάτω την λίστα με τις 10 καλύτερες χώρες για ζωή και εργασία στο εξωτερικό:

  1. Ελβετία 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός : €5,307 

Δείκτης Κόστους Ζωής : 122.4

Δείκτης Ποιότητας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης : 72,44

  1. Δανία 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός : €3,150 

Δείκτης Κόστους Ζωής : 83

Δείκτης Ποιότητας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης : 80

  1. Ισλανδία 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός : €2,519

Δείκτης Κόστους Ζωής : 100.48

Δείκτης Ποιότητας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης : 65.92

  1. Νορβηγία 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός : €2,825

Δείκτης Κόστους Ζωής : 101.43

Δείκτης Ποιότητας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης : 74.36

  1. Αυστραλία

Μέσος Μηνιαίος Μισθός : €3,009

Δείκτης Κόστους Ζωής : 73.54

Δείκτης Ποιότητας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης : 77.38

  1. Φινλανδία

Μέσος Μηνιαίος Μισθός : €2,464

Δείκτης Κόστους Ζωής : 70.38

Δείκτης Ποιότητας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης : 75.79

  1. Νέα Ζηλανδία

Μέσος Μηνιαίος Μισθός : €2,315

Δείκτης Κόστους Ζωής : 72.53

Δείκτης Ποιότητας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης : 73.81

  1. Ολλανδία

Μέσος Μηνιαίος Μισθός : €2,526

Δείκτης Κόστους Ζωής : 73.75

Δείκτης Ποιότητας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης : 74.65

  1. Αυστρία

Μέσος Μηνιαίος Μισθός : €2,068

Δείκτης Κόστους Ζωής : 70.38

Δείκτης Ποιότητας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης : 78.73

  1. Καναδάς

Μέσος Μηνιαίος Μισθός : €2,084

Δείκτης Κόστους Ζωής : 67.62

Δείκτης Ποιότητας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης : 71.58

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager