Ετικέτα: World Tourism Day

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Αυτή η ειδική ημέρα χρησιμεύει ως διεθνής εορτασμός για την ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει ο τουρισμός στη διαμόρφωση των κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών και οικονομικών αξιών παγκοσμίως.

/ September 27, 2023