Ετικέτα: International Teachers Day

5 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών

Η βαθιά επιρροή που ασκούν οι εκπαιδευτικοί στα άτομα εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια της τάξης, καθώς η συμβολή τους αντηχεί σε ολόκληρη την κοινωνία, συντελώντας στη δημιουργία ενός...

/ October 5, 2023