Κατά την αναζήτηση εργασίας, μπορεί να συμπεριλάβετε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ικανοτήτων και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, στο βιογραφικό σας και σε άλλα έντυπα αιτήσεων. Πολλοί εργοδότες εκτιμούν τις αναλυτικές δεξιότητες, οι οποίες είναι ένας ειδικός τύπος soft skills που μπορείτε να αναπτύξετε μέσω της εμπειρίας και του προβληματισμού. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε προβλήματα και να εντοπίσετε τομείς για βελτίωση στην εργασία σας.

Τι είναι οι αναλυτικές δεξιότητες;

Οι αναλυτικές δεξιότητες είναι τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες που σας επιτρέπουν να παρατηρήσετε, να ερευνήσετε και να ερμηνεύσετε ένα θέμα προκειμένου να αναπτύξετε περίπλοκες ιδέες και λύσεις. Όταν χρησιμοποιείτε πολλές από αυτές τις δεξιότητες μαζί, είναι αναλυτική σκέψη. Μπορείτε να εφαρμόσετε την αναλυτική σκέψη σε πολλές καταστάσεις τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σας ζωή.

Η αναλυτική σκέψη συχνά περιλαμβάνει δοκιμή και λάθος και άλλες μεθοδικές διαδικασίες, που επιτρέπουν στο άτομο να καταλήξει σε ένα λογικό συμπέρασμα. Όσοι έχουν αποτελεσματικές δεξιότητες αναλυτικής σκέψης μπορούν να αναλύσουν γρήγορα μια κατάσταση, θέμα ή πρόβλημα και συχνά λειτουργούν καλά σε ομαδικό περιβάλλον για την επίτευξη στόχων.

Πώς λειτουργεί η αναλυτική σκέψη;

Η διαδικασία εφαρμογής των αναλυτικών σας δεξιοτήτων συνήθως περιλαμβάνει κάποια βήματα, όπως:

 1. Προσδιορισμός θέματος ή προβλήματος 
 2. Συλλογή πληροφοριών μέσω δοκιμών και παρατήρησης
 3. Ανάπτυξη λύσεων ή εμβάθυνση της κατανόησής σας για το θέμα
 4. Δοκιμάζοντας λύσεις ή νέες ιδέες με βάση αυτά που έχετε μάθει
 5. Επανεξέταση των λύσεων που λειτούργησαν για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της νέας σας γνώσης.

Γιατί είναι σημαντικές οι αναλυτικές δεξιότητες;

Ενώ ορισμένοι κλάδοι, όπως η διαχείριση δεδομένων και η πληροφορική, μπορεί να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αναλυτικές δεξιότητες, αυτές οι ικανότητες είναι πολύτιμες σε όλους τους κλάδους και τα επίπεδα σταδιοδρομίας. Οι εργοδότες συχνά εκτιμούν τους επαγγελματίες με ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες, επειδή μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας τους.

Για παράδειγμα, ένας λειτουργός εξυπηρέτησης πελατών με ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες μπορεί να ελέγξει τα δεδομένα επιστροφών χρημάτων πελατών και να εντοπίσει τάσεις, κάτι που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να μειώσει τον αριθμό των επιστροφών χρημάτων. Η κατοχή αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να σας κάνει επιλέξιμους για μια ηγετική θέση ή άλλη προαγωγή, επειδή αποδεικνύουν την ικανότητά σας να προσφέρετε αξία στην εταιρεία.

4 βασικές αναλυτικές δεξιότητες

Ακολουθούν τέσσερις πολύτιμες αναλυτικές δεξιότητες που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας:

1. Κριτική σκέψη

Η κριτική σκέψη είναι η ικανότητα να αμφισβητείτε προκαταλήψεις, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε ζητήματα ή τομείς προς βελτίωση. Αυτή η ικανότητα είναι πολύτιμη σε κάθε επίπεδο απασχόλησης, επειδή βοηθά τις εταιρείες να εξελιχθούν πέρα από το να βασίζονται αποκλειστικά σε παραδοσιακές πρακτικές. Συχνά, η κριτική σκέψη είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία της καινοτομίας.

2. Ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών

Η ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών είναι ένα από τα κύρια μέρη της αναλυτικής σκέψης. Η ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε ζητήματα και λύσεις χρησιμοποιώντας δεδομένα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

3. Έρευνα

Η ικανότητα διεξαγωγής έρευνας μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την πιο αποτελεσματική λύση σε ένα πρόβλημα. Η ερευνητική διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει ζητώντας από έμπειρους συναδέλφους να γνωρίζουν ένα πρόβλημα ή διεξαγωγή επίσημης έρευνας σε εξωτερικές πηγές.

4. Επίλυση προβλημάτων

Αφού εντοπίσετε ένα ζήτημα και διεξαχθεί έρευνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δημιουργικές σας δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για να σχεδιάσετε μια λύση. Μπορείτε να δοκιμάσετε τη λύση σας ή να ζητήσετε από άλλους τα σχόλιά τους. Για παράδειγμα, ο διευθυντής ενός κέντρου αναψυχής μπορεί να χρησιμοποιήσει έρευνες για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τους τύπους μαθημάτων φυσικής κατάστασης που ενδιαφέρουν τα μέλη του κέντρου και πότε προτιμούν να έχουν μαθήματα.

Στη συνέχεια, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων για να ταιριάξουν πιθανές τάξεις με μέλη του προσωπικού που είναι κατάλληλα για να τα διδάξουν. Τέλος, μπορούν να συλλέξουν σχόλια σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων για να κάνουν προσαρμογές.

Πώς να βελτιώσετε τις αναλυτικές σας δεξιότητες

Η βελτίωση των αναλυτικών σας δεξιοτήτων μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε διάφορους επαγγελματικούς στόχους. Η επισήμανση των αναλυτικών σας δεξιοτήτων στο βιογραφικό σας και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής σας μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε ως υποψήφιος στη διαδικασία πρόσληψης κατά την υποβολή αίτησης για θέσεις εργασίας. Για να βελτιώσετε τις αναλυτικές σας δεξιότητες, εξετάστε το ενδεχόμενο να ακολουθήσετε μερικές από αυτές τις συμβουλές:

 • Εξασκηθείτε στις βασικές αναλυτικές δεξιότητες στον τρέχοντα ρόλο σας.
 • Παρακολουθήστε μαθήματα που δίνουν έμφαση στη χρήση αναλυτικών δεξιοτήτων.
 • Συμμετέχετε σε δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση αναλυτικών δεξιοτήτων, όπως ομαδικά αθλήματα, παιχνίδια ή ανάγνωση.
 • Ζητήστε συμβουλές ή καθοδήγηση από επαγγελματίες στον τομέα σας ή στον κλάδο που επιθυμείτε.
 • Διεξάγετε έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τον κλάδο σας.
 • Βελτιώστε τις γνώσεις σας για το αντικείμενο, ώστε να μπορείτε να λύνετε προβλήματα πιο γρήγορα.

Αναλυτικές δεξιότητες στο χώρο εργασίας

 • Επίλυση προβλημάτων πελατών
 • Βελτίωση προϊόντων
 • Διόρθωση τεχνικών προβλημάτων
 • Εντοπισμός νέων ευκαιριών πωλήσεων
 • Δημιουργία νέων πρωτοτύπων προϊόντων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων μάθησης και ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας

Στο βιογραφικό σας

Μπορείτε να συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με τις βασικές αναλυτικές σας δεξιότητες στην ενότητα περίληψη του βιογραφικού σας, περιγραφή προηγούμενων θέσεων εργασίας και ειδικές δεξιότητες. 

 • Περίληψη βιογραφικού
 • Προϋπηρεσία
 • Δεξιότητες
 • Συνοδευτική επιστολή

Σε μια συνέντευξη για δουλειά

Πριν από τη συνέντευξή σας, αναλογιστείτε το παρελθόν της εργασιακής σας εμπειρίας και δημιουργήστε μια λίστα με τα επιτεύγματά σας. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε τις δεξιότητες που σας βοήθησαν να επιτέυξετε κάποιους στόχους, όπως η επίλυση προβλημάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να απαντάτε σε ερωτήσεις συνέντευξης σχετικά με τις δεξιότητές σας με σιγουριά και να παρέχετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την επιτυχία σας σε προηγούμενους ρόλους. Επίσης, ελέγξτε την περιγραφή της θέσης εργασίας, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε τις απαντήσεις σας με τη θέση που ελπίζετε να αποκτήσετε.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager