Ετικέτα: Emotions in the workplace

Γυναίκα επιχειρηματίας

HBR: Πως θα διαχειριστείτε την συναισθηματική δυναμική της ομάδας σας

Oι ηγέτες πρέπει να κατανοήσουν τη συναισθηματική κατάσταση της ομάδας τους και να προσδιορίσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά μιας κατάστασης!

/ January 26, 2023