Η ΕΥ Κύπρου και η οργάνωση AIPFE Cyprus-Γυναίκες της Ευρώπης ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο την επανεισαγωγή στην Κύπρο της επιτυχημένης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Women Fit for Business (WF4B) Cyprus. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο απευθύνεται σε άνεργες απόφοιτες πανεπιστημίου κάτω των 35 ετών. Η συνεργασία φιλοδοξεί να ενθαρρύνει, να παρακινήσει και να δημιουργήσει ευκαιρίες δικτύωσης για τις 12 συμμετέχουσες μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία θα τους δώσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τις βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας.

Οι δώδεκα επιτυχούσες υποψήφιες, θα συμμετέχουν σε μια σειρά εκπαιδευτικών διαλέξεων συνολικής διάρκειας 60 ωρών, σε μια περίοδο 9 μηνών, οι οποίες συνεπάγονται κατάρτιση, καθοδήγηση και δικτύωση. Οι διαλέξεις κατάρτισης θα γίνονται στα αγγλικά. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Απρίλιο και θα διαρκέσει μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017. Θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στα οποία περιλαμβάνονται η αξιολόγηση της προσωπικότητας, των δεξιοτήτων και της ικανότητας αναζήτησης εργασίας των συμμετεχουσών, εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, ενδυνάμωση μέσω ολιστικής προσέγγισης στο μάνατζμεντ (centered management), πρακτική άσκηση κλπ.

Οι ενδιαφερόμενες υποψήφιες για συμμετοχή στο WF4B καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους μαζί με στοιχεία επικοινωνίας δύο προσώπων που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές, καθώς και ένα γράμμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο οποίο θα επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα και τα επαγγελματικά οφέλη που ενδέχεται να προκύψουν μέσω της συμμετοχής τους στις διαλέξεις κατάρτισης και δεξιοτήτων. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι στα αγγλικά και να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση aipfewomenofeurope@gmail.com μέχρι τις 19 Μαρτίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες / More Info:

Ελληνικά

English

Δημοσιεύθηκε από Antonis Papadopoulos

Head of Ergodotisi, ergodotisi.com

Άφησε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *