Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, είναι μία από τις μεγαλύτερες βαριές βιομηχανίες στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1963 ως Δημόσια Εταιρεία και το 1967 τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη γραμμή παραγωγής δυναμικότητας 150.000 τόνων ετησίως.

Σχετικά με τη συνεργασία μας

“Η συνεργασία μας με την ergodotisi.com ξεκίνησε το 2015.”

Γιατί η Τσιμεντοποιία Βασιλικού εμπιστεύεται την ergodotisi

“Οι βασικότεροι λόγοι που εμπιστευόμαστε την ergodotisi είναι ο επαγγελματισμός και η άμεση εξυπηρέτηση από το προσωπικό της, με αποτέλεσμα τη μεγάλη απήχηση από την ευρύτερη κοινωνία.”

Η συμβολή της ergodotisi στην επιτυχία της εταιρείας σας

“Η συμβολή της ergodotisi για την επιτυχία της εταιρείας μας ήταν σημαντική, λόγω της έγκαιρης προώθησης των αγγελιών για νέες θέσεις εργασίας.”

Τι κάνει την ergodotisi να ξεχωρίζει

“Αυτό που τη ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλες εταιρείες είναι η άμεση εξυπηρέτηση και η προσέγγιση του κοινού με επαγγελματικό τρόπο, καθώς και οι επικοινωνιακές της δράσεις.”

Αποστολή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού

“Η ποιότητα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και με αυτόν τον τρόπο η αντιμετώπιση των προκλήσεων συνεχούς και καινοτομικής ανάπτυξης αποτελεί μέρος της καθημερινής επαγγελματικής ενασχόλησής μας. Η δέσμευση που έχουμε αναλάβει για σεβασμό του περιβάλλοντος, για την υποστήριξη των ανθρώπων μας και των τοπικών κοινωνιών θα χαρακτηρίζεται από τη διαφάνεια και την ξεκάθαρα αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των πρακτικών μας.”

Δημοσιεύθηκε από Antonis Papadopoulos

Head of Ergodotisi, ergodotisi.com

Άφησε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *