Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, κολέγια, ιδρύματα τεχνικής κατάρτισης και επαγγελματικές σχολές. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι καθοριστική για την προώθηση της ανάπτυξης, τη μείωση της φτώχειας και την τόνωση της κοινής ευημερίας. Ένα εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης, με δια βίου μάθηση, αποτελεί προϋπόθεση για την καινοτομία και την ανάπτυξη μιας χώρας. 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν ωφελεί μόνο το άτομο, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση, έχουν πιο υγιεινές συνήθειες και έχουν υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής στα κοινά. Εν ολίγοις, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προετοιμάζουν τα άτομα όχι μόνο παρέχοντάς τους επαρκείς και σχετικές εργασιακές δεξιότητες, αλλά και προετοιμάζοντας τα να είναι ενεργά μέλη των κοινοτήτων και των κοινωνιών τους.

Οι απολαβές για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι υψηλότερες σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα – εκτιμάται ότι είναι 17% αύξηση στις αποδοχές σε σύγκριση με 10% για την πρωτοβάθμια και 7% για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Απόφοιτοι και Αγορά Εργασίας

Οι κυβερνήσεις κατανοούν όλο και περισσότερο ότι ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις νέες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία απαιτεί όλο και περισσότερο ένα καλύτερα εκπαιδευμένο, πιο εξειδικευμένο και προσαρμόσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Γι’ αυτόν το λόγο, χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν προβεί σε σημαντικές αλλαγές στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα τους. 

Τρίτες Χώρες

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των χωρών του τρίτου κόσμου είναι ότι οι μαθητές γνωρίζουν καλά τη σημασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακόμη και χωρίς καθοδήγηση. Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους, οι περισσότεροι από αυτούς πηγαίνουν σε μαθήματα στα οποία θέλουν να κάνουν καριέρα σε αντίθεση με μαθητές από ανεπτυγμένες χώρες που οι επαγγελματικές σπουδές αποτελούν μέρος του κανόνα.

Στις χώρες του τρίτου κόσμου η εκπαίδευση θεωρείται ως μέσο για την επίτευξη σταθερότητας και τη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα συμβάλει στον περιορισμό του “κοινωνικού κακού” που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι μαθητές αυτών των χωρών αντιλαμβάνονται τη σημασία μιας καλής εκπαίδευσης. Γνωρίζουν ότι το να μπουν σε ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για να μεταμορφώσουν την οικογενειακή και την οικονομική τους κατάσταση.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Φύλο 

Το μερίδιο των γυναικών που επιτυγχάνουν τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει αυξηθεί γρήγορα με την πάροδο του χρόνου και πλέον ξεπερνά αυτό των ανδρών στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, οι γυναίκες ακόμα υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στους τομείς της επιστήμης. 

Τομείς με μεγαλύτερη ζήτηση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σε ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερο από το 22% όλων των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2018 σπούδαζαν διοίκηση επιχειρήσεων και νομική. Ο δεύτερος πιο κοινός τομέας εκπαίδευσης ήταν η μηχανική, η μεταποίηση και οι σχετικές με τις κατασκευές σπουδές που αντιστοιχούσαν στο 15,8 % όλων των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τρίτος μεγαλύτερος τομέας σπουδών ήταν η υγεία, με ποσοστό 13,3 % του συνόλου των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αμέσως μετά ακολουθούσαν οι τομείς της εκπαίδευσης και των επιστημών αγωγής, ενώ επόμενοι ήταν οι τομείς των τεχνών, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και τέλος της δημοσιογραφίας.

Οι 5 χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού σε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης οι 5 χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι οι εξής:

  1. Ρωσία (54%)
  2. Καναδάς (51%)
  3. Ισραήλ (46%)
  4. Ιαπωνία (45%)
  5. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (42%)

Δημοσιεύθηκε από Styliana Aristeidou