Ετικέτα: Internships

Πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση: Σημασία και οφέλη σε έναν πραγματικό κόσμο εργασίας

Ο ιδανικός τρόπος κάλυψης του καινού της απαιτούμενης εμπειρίας!

/ August 24, 2022
People in Office

5 βασικοί λόγοι για τους οποίους η πρακτική άσκηση είναι κρίσιμη για εργοδότες και εργαζομένους

Το να έχεις ένα καλό πτυχίο δεν αρκεί πλέον για να εξασφαλίσεις μια ικανοποιητική δουλεία

/ October 27, 2021
Ασκούμενοι που περιμένουν για συνέντευξη εργασίας