Ετικέτα: Υποτροφίες

Πρόγραμμα Υποτροφιών Για Άνεργες Γυναίκες

Σύμφωνα με την Διεθνή Έκθεση Ισότητας των Φύλων 2016 (Global Gender Gap Report 2016), του World Economic Forum, θα χρειαστεί μέχρι το 2186 για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων...

/ March 16, 2017