Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο

Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο

Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο μιας εταιρείας, είναι οι ανθρώποι της.

Jorge Paulo Lemann

Άφησε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *