Δικαιολογίες

Όποιος είναι καλός στις δικαιολογίες, σπανίως είναι καλός σε οτιδήποτε άλλο.

Benjamin Franklin

Άφησε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *