Ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την Ψηφιακή οικονομία ανοίγονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη.

Η εκστρατεία eSkills for Jobs Cyprus μας ενημερώνει για αυτές τις εργασιακές ευκαιρίες που λίγοι γνωρίζουν.

Οι στόχοι της εκστρατείας eSkills for Jobs είναι η αφύπνιση σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουν οι ψηφιακές δεξιότητες.

Γνωρίζατε ότι καθημερινά δημιουργούνται νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην Ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης;

Καθημερινά, δημιουργούνται νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης, την ίδια στιγμή που η Ευρώπη ενδέχεται να βιώσει ένα έλλειμμα έως και 756.000 επαγγελματιών στις ΤΠΕ μέχρι το 2020.

Στο εγγύς μέλλον, το 90% των θέσεων εργασίας – σε επαγγελματικούς κλάδους όπως τη μηχανολογία, τη λογιστική, τη νοσηλευτική, την ιατρική, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική – θα απαιτεί κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.

Προς το παρόν, όμως, το ήμισυ του συνόλου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν λίγες δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προκειμένου η Ευρώπη να συνεχίσει να κινείται προς την ευημερία και την ανάπτυξη, θα πρέπει να εξοπλίσει τους πολίτες της με τις απαραίτητες δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας του αύριο.

Η εκστρατεία έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο του Μεγάλου Συνασπισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή απασχόληση, μια σύμπραξη πολλών ενδιαφερόμενων μερών για την αντιμετώπιση του ελλείμματος δεξιοτήτων ΤΠΕ στους κόλπους της Ευρώπης και την ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνητικές ευκαιρίες απασχόλησης που παρέχουν οι ΤΠΕ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ίση συμμετοχή των γυναικών στις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το έργο eSkills for Jobs υλοποιεί στην Κύπρο ο CITEA(Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής).

Μπορείτε να ενημερωθείτε και από τη σελίδα της εκστρατείας στο Facebook  ή στην ιστοσελίδα www.eskillsforjobscyprus.com/

Πηγή: Onlycy.com

Δημοσιεύθηκε από Antonis Papadopoulos

Άφησε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *