Η ισορροπία των φύλων στην ηγεσία σε τεχνολογικές εταιρείες παραμένει μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση, εντείνοντας τις προκλήσεις του σχεδιασμού διαδοχής του Chief Technology Officer (CTO) και του Chief Information Officer (CIO) για τους CEOs (CEOs) και τους Chief of Human Resource Officers (CHROs). Ανάλογα με το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιείτε, η τυπική γυναικεία εκπροσώπηση στον τομέα της τεχνολογίας βρίσκεται στο εύρος 15-25%. Ενώ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, η αλλαγή ήταν και παραμένει αργή και χρειάζεται βελτίωση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες ουσιαστικά ελέγχουν περίπου 31,8 τρισεκατομμύρια δολάρια στις ετήσιες καταναλωτικές δαπάνες, και με το ποσοστό αυτό αυξάνεται καθώς περισσότερες γυναίκες εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό παγκοσμίως, η ανάγκη για ισορροπημένη ηγεσία μεταξύ των φύλων είναι ακόμη πιο εμφανής.

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, εταιρείες χωρίς διαφορετική ηγετική θέση στην τεχνολογία θα χάσουν έδαφος έναντι των ανταγωνιστών, συμπεριλαμβανομένης της ελκυστικότητάς τους ως προορισμού για τις γυναίκες στην τεχνολογία. 

Ανάπτυξη ταλέντων εσωτερικά 

Ο σχεδιασμός της διαδοχής των στελεχών είναι θεμελιώδης για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων και οι θέσεις CTO και CIO απαιτούν ιδιαίτερη εστίαση. Η έκθεση του TrustRadius για το 2021 Women in Tech διαπίστωσε ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην προώθηση στον τομέα της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης σαφούς σταδιοδρομίας, καθοδήγησης και συμβούλων στις εταιρείες τους. 

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους υποψηφίους είναι το κλειδί, καθώς μπορεί να λείπει από τις γυναίκες σε ρόλους στον τομέα της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να υποτιμούν τις δεξιότητές τους και να παραβλέπουν τον εαυτό τους για προαγωγή. Το Coaching μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης από την αρχή της σταδιοδρομίας τους, ευελπιστόντας για ανώτερους ρόλους στον τομέα της τεχνολογίας.

Οι στόχοι ποικιλομορφίας είναι επίσης χρήσιμοι, αλλά με την ανισότητα της ισορροπίας των φύλων σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), η ανάπτυξη ταλέντων πρέπει να ξεκινήσει πριν φτάσουν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας. Η αποστολή γυναικών ηγετών τεχνολογίας σε σχολεία, πανεπιστήμια και χορηγίες που προωθούν σταδιοδρομίες τεχνολογίας σε φοιτήτριες μπορεί να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ακολουθήσουν σταδιοδρομία STEM και να ανέβουν στη σκάλα προς CTO ή CIO.

Μόλις ανοίξει κάποια ροή, στοχεύστε να διατηρήσετε τη ροή του αγωγού τροφοδοτώντας τους δείκτες διατήρησης ταλέντων, όπως ευέλικτο χρονοδιάγραμμα, πιο επίπεδες ιεραρχίες διαχείρισης, ίση γονική άδεια και δημιουργία μιας υποστηρικτικής δομής που θα επιτρέψει σε όσους επιλέγουν να κάνουν παιδιά να ευδοκιμήσουν.

Η οικοδόμηση ενός αγωγού γυναικείων ταλέντων είναι ένα βασικό σκέλος μιας στρατηγικής σχεδιασμού διαδοχής, που δημιουργεί απρόβλεπτα για διαφορετικά πλαίσια και χρονικούς ορίζοντες. Αυτό περιλαμβάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ανάπτυξη πολλαπλών γενεών διαφορετικών ομάδων ηγεσίας, συνεχή χαρτογράφηση εξωτερικών ταλέντων με ηγετικές δυνατότητες και σχεδιασμό διαδοχής για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ανάγκη να ξεπεραστούν τα στερεότυπα 

Η TrustRadius ανέφερε ότι το 39% των γυναικών στην τεχνολογία μιλά για προκατάληψη φύλου ως εμπόδιο στην προώθηση. Το 26% ξεπερνούσε τακτικά 5:1 από τους άνδρες στις συναντήσεις. Αυτή η έλλειψη εκπροσώπησης μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολο για τους υποψηφίους και τις ομάδες προσλήψεων να οραματιστούν γυναίκες CTO ή CIO, ενισχύοντας την προκατάληψη των φύλων στην εταιρική κουλτούρα.

Μειώνει επίσης τις ευκαιρίες καθοδήγησης και χορηγίας για ανερχόμενα γυναικεία ταλέντα, εμποδίζοντας την πορεία ώθησης τους. Η καθοδήγηση είναι σημαντική και η χορηγία είναι κρίσιμη. Ο διορισμός εσωτερικών και ιδανικά εξωτερικών χορηγών προσθέτει σημαντική αξία στην ανάπτυξη γυναικείων ταλέντων. 

Παράλληλα η μακροπρόθεσμη στρατηγική βασίζεται στον διορισμό περισσότερων γυναικών στην ηγεσία της τεχνολογίας εσωτερικά, στο μεσοδιάστημα, η δημιουργία μεγαλύτερης προβολής για τα υπάρχοντα γυναικεία πρότυπα στην τεχνολογία θα συμβάλει στη μείωση των στερεοτύπων φύλου. Όταν όλοι εργάζονται για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ένταξης και πρόσβασης στην ισότητα, οι γυναίκες αισθάνονται μια ισχυρότερη αίσθηση του “ανήκειν”.

Προσλήψεις σε υβριδικούς ρόλους

Σε επίπεδο τεχνολογίας, ψηφιακής τεχνολογίας και δεδομένων, βλέπουμε μια τάση για υβριδικούς ηγετικούς ρόλους, όπως «chief product and technology officer» και «chief digital and information officer».

Αυτοί οι σύνθετοι ρόλοι είναι συνήθως λιγότερο τεχνικά εστιασμένοι και είναι πολύ πιο μετασχηματιστικοί και στρατηγικοί λόγω του εύρους ευθύνης. Απαιτούν ισχυρές δεξιότητες συνεργασίας και ενσυναίσθηση για τους πελάτες και τους συναδέλφους, συχνά μια έμφυτη ικανότητα των γυναικών ηγετών. Η διαμόρφωση τέτοιων υβριδικών ρόλων θα επιτρέψει στις τεχνολογικές εταιρείες να εξετάσουν ένα διευρυμένο πλάνο διαφορετικών υποψηφίων.

Για να προσελκυθούν περισσότεροι διαφορετικοί υποψηφίοι, χρειάζονται αγγελίες εργασίας που δεν αποξενώνουν πιθανούς CTOs. Συχνά οι προδιαγραφές για τους ρόλους τεχνολογίας είναι φορτωμένες με ασυνείδητη μεροληψία, τεχνική ορολογία και απαιτήσεις εμπειρίας που αποτρέπουν τις γυναίκες υποψήφιες από το να υποβάλουν αίτηση αν δεν σημειώσουν κάθε checkbox.

Για να το καταπολεμηθεί αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια προδιαγραφή θέσης εργασίας για όλες τις δεξιότητες που χρειάζεται η εταιρεία, όχι μόνο για τις τεχνικές. Στη συνέχεια, πρέπει να προσληφθούν κυρίως για πιθανές παρά για προηγούμενες επιδόσεις, εστιάζοντας τις διαδικασίες πρόσληψης στις ικανότητες και τις δεξιότητες των υποψηφίων και όχι αποκλειστικά στους προηγούμενους ρόλους που αυτοί κατείχαν.

Άνοιγμα του πλαισίου κριτηρίων

Στο μεταπανδημικό τοπίο, οι διαδικασίες εργασίας έχουν αλλάξει. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να βρίσκονται στο ίδιο γραφείο ή ακόμα και στην ίδια χώρα για να συνεργαστούν. Μια χρήσιμη τακτική είναι η εστίαση σε μεγάλους τεχνολογικούς κόμβους στην περιοχή της εταιρείας. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη, τα μεγαλύτερα τεχνολογικά κέντρα είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, η Στοκχόλμη και το Άμστερνταμ. Πόλεις όπως η Βαρκελώνη, η Λισαβόνα, η Κοπεγχάγη και πολλές άλλες τώρα χτίζουν πάνω σε ισχυρά τεχνολογικά ταλέντα.

Παρομοίως, ορισμένα μητροπολιτικά κέντρα είναι γνωστά για συγκεκριμένους κλάδους όπως το Λονδίνο για το fintech και το Βερολίνο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, επιτρέποντάς να τμηματοποιηθεί περαιτέρω η αναζήτησή ταλέντων, ανάλογα με το ποιοι κλάδοι είναι πιο σχετικοί. Αυτή η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια στοχευμένη στρατηγική αναζήτησης, η οποία παρέχει περισσότερες πιθανότητες για ανακάλυψη έμπειρων και κατάλληων γυναικείων ταλέντων στον τομέα της τεχνολογίας.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Executive