Οι ηγέτες Ανθρώπινου Δυναμικού αντιμετωπίζουν μια ιστορική αναστάτωση και το χρονοδιάγραμμά τους από το σχεδιασμό στη δράση συνεχίζει να συρρικνώνεται ενώ οι επιταγές αυξάνονται. Δείτε τι λένε οι ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες.

Για να βοηθήσει τους ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού να διαχειρίζονται καλύτερα και να ηγούνται κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, η Gartner διεξήγαγε μια ετήσια έρευνα με περισσότερους από 800 υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και προσδιόρισε τις 5 κορυφαίες προτεραιότητες για το HR το 2023. Στην κορυφή της λίστας είναι η αποτελεσματικότητα του ηγέτη και του μάνατζερ, αλλά πολλοί υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού φένεται να δίνουν προτεραιότητα στη διαχείριση αλλαγών, την εμπειρία των εργαζομένων, τις προσλήψεις και το μέλλον της εργασίας.

  1. Αποτελεσματικότητα ηγέτη και μάνατζερ

Αυτή είναι μια προτεραιότητα για το 60% των ηγετών Ανθρώπινου Δυναμικού και το 24% λέει ότι η προσέγγιση ανάπτυξης ηγεσίας δεν προετοιμάζει τους ηγέτες για το μέλλον της εργασίας.

Καθώς οι οργανισμοί και η κοινωνία εξελίσσονται, το ίδιο συμβαίνει και με τις προσδοκίες για το τι είναι υπεύθυνοι οι ηγέτες, κάνοντας τους ρόλους τους όλο και πιο περίπλοκους. Το σημερινό εργασιακό περιβάλλον απαιτεί από τους ηγέτες να είναι πιο αυθεντικοί, συμπονετικοί και προσαρμοστικοί. 

Παρόλο που οι ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού προσπαθούν να οικοδομήσουν δέσμευση, θάρρος και εμπιστοσύνη στους ηγέτες για να τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, οι ηγέτες ανθρωπιά παραμένουν ελάχιστοι. Οι ηγέτες χρειάζονται δέσμευση, θάρρος και αυτοπεποίθηση για να είναι αποτελεσματικοί. Ωστόσο, οι τυπικές προσεγγίσεις του HR δεν αντιμετωπίζουν τα εμπόδια που τους κρατούν πίσω. Αυτά τα εμπόδια περιλαμβάνουν τα δικά τους (πολύ ανθρώπινα) συναισθήματα αμφιβολίας, φόβου και αβεβαιότητας.

  1. Οργανωτικός σχεδιασμός και διαχείριση αλλαγών

Αυτή είναι η κορυφαία προτεραιότητα για το 53% των ηγετών Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ το 45% λέει ότι οι εργαζόμενοι τους είναι κουρασμένοι από όλη την αλλαγή.

Οι ψηφιακοί μετασχηματισμοί, η οικονομική αβεβαιότητα και οι πολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αναστάτωση και αλλαγές. Ως εκ τούτου, ο οργανωσιακός σχεδιασμός και η διαχείριση αλλαγών παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα για τους HRs.

Οι εργαζόμενοι γίνονται επίσης πιο ανθεκτικοί στην αλλαγή. Tο 2016 η Έρευνα για την Αλλαγή Εργατικού Δυναμικού της Gartner έδειξε ότι το 74% των εργαζομένων ήταν πρόθυμοι να αλλάξουν συμπεριφορές εργασίας για να υποστηρίξουν τις οργανωτικές αλλαγές, αλλά ο αριθμός αυτός μειώθηκε στο 38% το 2022.

Η κούραση από την αλλαγή έχει σαφείς προεκτάσεις. Οι ηγέτες Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να βοηθούν τους εργαζόμενους να περιηγηθούν στην αλλαγή και να μετριάσουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αλλαγή στην εργασία τους και το πιο σημαντικό, στην ευημερία τους.

  1. Εμπειρία εργαζομένου

Αυτή είναι η προτεραιότητα για το 47% των ηγετών Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ το 44% πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους δεν έχουν συναρπαστικά μονοπάτια σταδιοδρομίας.

Πολλοί ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού αγωνίζονται να προσδιορίσουν τις εσωτερικές κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι για να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους. Σε μια πρόσφατη έρευνα της Gartner σχετικά με τις προτιμήσεις σταδιοδρομίας των εργαζομένων, μόλις 1 στους 4 υπαλλήλους εξέφρασαν εμπιστοσύνη για την καριέρα τους στον οργανισμό τους και τρεις στους τέσσερις που αναζητούν νέο ρόλο ενδιαφέρονται για εξωτερικές θέσεις.

Ωστόσο, αυτή η διαδρομή είναι λιγότερο σαφής τώρα που η εργασιακή εμπειρία αλλάζει. Οι επιλογές σταδιοδρομίας είναι λιγότερο ορατές με λιγότερο χρόνο στα γραφεία. οι τρέχουσες δεξιότητες γίνονται απαρχαιωμένες και οι εργαζόμενοι δεν είναι προετοιμασμένοι για μελλοντικούς ρόλους και οι τρέχουσες επιλογές δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζομένων, καθώς οι άνθρωποι αναθεωρούν τον ρόλο της εργασίας στη ζωή τους. Αυτό παρουσιάζει νέες επιταγές σταδιοδρομίας για τους ηγέτες Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να δημιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες σταδιοδρομίες για τo προσωπικό τους.

  1. Διαδικασία προσλήψεων (Recruiting) 

Αποτελέι κορυφαία προτεραιότητα για το 46% των ηγετών Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ το 36% αναφέρει ότι οι στρατηγικές recruitment είναι ανεπαρκείς για την εύρεση των δεξιοτήτων που χρειάζονται.

Το 50% των οργανισμών εξακολουθούν να αναμένουν ότι ο ανταγωνισμός για ταλέντα θα αυξηθεί σημαντικά τους επόμενους έξι μήνες, ανεξάρτητα από τις ευρύτερες μακροοικονομικές συνθήκες.

Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων πρέπει να δώσουν ξανά προτεραιότητα στις στρατηγικές πρόσληψης για να ευθυγραμμιστούν με τις τρέχουσες επιχειρηματικές ανάγκες, να σχεδιάσουν πολλαπλά πιθανά σενάρια σε αυτή τη μεταβαλλόμενη αγορά και να λάβουν αποφάσεις με μεγάλη εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας δεδομένα.

  1. Το μέλλον της εργασίας

Αυτή είναι η κορυφαία προτεραιότητα για το 42% των ηγετών Ανθρώπινου Δυναμικού και το 43% δηλώνει ότι δεν έχει σαφή στρατηγική για το μέλλον της εργασίας.

Το «μέλλον της εργασίας» συνεχίζει να είναι συνώνυμο με ένα απομακρυσμένο και υβριδικό εργατικό δυναμικό. Αλλά ενώ αυτή η μετατόπιση είναι μια σημαντική αλλαγή για πολλούς οργανισμούς, είναι μόνο μέρος της εξίσωσης. Ο σχεδιασμός του εργατικού δυναμικού  η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών για ταλέντο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μελλοντικής στρατηγικής εργασίας και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού. 

Αλλά ο σημερινός σχεδιασμός του εργατικού δυναμικού είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα και οι τρέχουσες στρατηγικές είναι αναποτελεσματικές για την καταπολέμηση του “ταραγμένου” τοπίου. Σκεφτείτε: μεταβαλλόμενες δεξιότητες, σπάνιο ταλέντο, υψηλός κύκλος εργασιών και αλλαγή στη δυναμική εργαζόμενου-εργοδότη.

Αντί να υποθέτουμε ότι μπορούμε να προβλέψουμε τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, να έχουμε πρόσβαση σε αρκετά ταλέντα, να καλύψουμε μελλοντικά κενά αγοράζοντας και χτίζοντας και να υπαγορεύουμε πότε και πού εργάζονται οι εργαζόμενοι, χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση που ξεκλειδώνει νέες στρατηγικές.

Περισσότεροι από 800 HR leaders απάντησαν σε έρευνα της Ganter σχετικά με τις 5 κορυφαίες προτεραιότητές τους για το 2023.

Στην κορυφή της λίστας τους βρίσκεται η αποτελεσματικότητα του ηγέτη και του μάνατζερ, αλλά πολλοί ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού θα δώσουν προτεραιότητα στη διαχείριση αλλαγών, την εμπειρία των εργαζομένων, τις προσλήψεις και το μέλλον της εργασίας.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager