Έχει πλέον κατοχυρωθεί ότι δεν υπάρχει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για την πλήρη κάλυψη των αναγκών εργοδότησης σε όλους σχεδόν τους τομείς εργασίας στην Κύπρο. Στο στόχαστρο της νέας αυτής κρίσης βρίσκονται οι τομείς εστίασης αλλά και του λιανικού εμπορίου. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα. 

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), Νεόφυτος Θρασυβούλου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το πρόβλημα αυτής της έλλειψης προσωπικού είναι πολύ σοβαρό και ίσως χειρότερο από κάθε άλλη κρίση στο παρελθόν.

Από το 2019 όταν δηλαδή η κρίση από την πανδημία άρχισε να εκδηλώνεται, υπάρχει μια συνεχής εκδήλωση οικονομικών και άλλων κρίσεων ενώ την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για απασχόληση ανέργων από τρίτες χώρες. 

Με την ανεργία να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (5%), όλοι οι κλάδοι αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα εύρεσης προσωπικού. Ο πονοκέφαλος της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού αποδίδεται και στην απώλεια κοινοτικού προσωπικού, που εγκατέλειψε την χώρα κατά την έναρξη της πανδημίας. 

Ο αριθμός του κοινοτικού προσωπικού που αποχώρησε από την Κύπρο υπολογίζεται σε περισσότερες από 10,000 με κύριες χώρες καταγωγής την Βουλγαρία και την Ρουμανία ενώ απώλεια παρατηρήθηκε και από Ελλαδίτες εργοδοτούμενους στην Κύπρο, στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου.   

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την Eurostat το 91% των ατόμων ηλικίας 21-25 ετών, ολοκλήρωσε μια ανώτερη ή ανώτατη σπουδή σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Παγκύπριου συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), Μάριο Αντωνίου, τα άτομα αυτά ξόδεψαν πολύ χρόνο και χρήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και έτσι δεν έχουν ως πρώτιστο στόχο την εργασία σε καταστήματα λιανικού εμπορίου ή καφετέριες. 

Παράλληλα, η Κύπρος ως μια περιορισμένη σχετικά αγορά εργασίας είναι αμφίβολο για το κατά πόσον θα είναι σε θέση να απορροφήσει αυτό τον αριθμό ανέργων πτυχιούχων σε άλλες θέσεις του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον υπολογίζεται ότι το 7% των ανέργων ασχολείται ή έχει ολοκληρώσει βασική εκπαίδευση σε τεχνικά επαγγέλματα και έτσι δεν είναι δυνατή η απασχόληση τους στον τομέα εστίασης ή λιανικού εμπορίου. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους αρμόδιους, τα επαγγέλματα που σημειώνουν την περισσότερη έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτά του αχθοφόρου, οι διανομείς, πωλητές και αποθηκάριοι. Επιπλέον αποτελεί γεγονός η αναστολή της έναρξης των λειτουργιών καταστημάτων, ένεκα της έλλειψης προσωπικού. 

Τελευταία λύση ωστόσο, αποτελεί η Στρατηγική αδειοδότησης προσωπικού από τρίτες χώρες και βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων. 

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou