Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency – EDA), παρέχει δυνατότητες εργοδότησης σε όλους τους πολίτες των Κρατών – Μελών του και ως εκ τούτου, μπορούν και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στις σχετικές προκηρύξεις), να αποστείλουν αίτηση για εργοδότηση.

Οι συνθήκες απασχόλησης των συμβασιούχων υπαλλήλων περιγράφονται στους κανονισμούς προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, όπως έχουν εγκριθεί με την απόφαση 2016/1351 της 4ης Αυγούστου του 2016 του Συμβουλίου.

Όλες οι αιτήσεις για εργασία στον EDA, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσα στα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται για την κάθε θέση.

Ακολουθούν οι τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας Συμβασιούχων Υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας:

Senior IT Administrator

  • Δημοσιεύθηκε: 23 Ιουνίου 2017
  • Τέλος προθεσμίας: 27 Ιουλίου 2017

Project Officer Energy

  • Δημοσιεύθηκε: 14 Ιουλίου 2017
  • Τέλος προθεσμίας: 31 Αυγούστου 2017

Project Officer Standardisation

  • Δημοσιεύθηκε: 14 Ιουλίου 2017
  • Τέλος προθεσμίας: 30 Σεπτεμβρίου 2017

Financial Officer

  • Δημοσιεύθηκε: 23 Ιουνίου 2017
  • Τέλος προθεσμίας: 27 Ιουλίου 2017

 

Δημοσιεύθηκε από Antonis Papadopoulos

Marketing Manager, ergodotisi.com

Άφησε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *