Η απώλεια ωρών εργασίας το 2021 λόγω της πανδημίας ήταν σημαντικά υψηλότερη από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, καθώς η ανάκαμψη δύο ταχυτήτων μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών απειλεί την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της, αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας.

Ο ΔΟΕ προβλέπει τώρα ότι οι ώρες εργασίας  παγκόσμια το 2021 θα είναι 4,3% κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα (το τέταρτο τρίμηνο του 2019). Αυτό ισοδυναμεί με 125 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης. Επίσης αντιπροσωπεύει μια δραματική αναθεώρηση της πρόβλεψης του ΔΟΕ τον Ιούνιο για μείωση 3,5% ή 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με προβλέψεις του οργανισμού για τον covid-19 και τον κόσμο εργασίας, χωρίς συγκεκριμένη οικονομική και τεχνική υποστήριξη, θα συνεχιστεί μια «μεγάλη απόκλιση» στις τάσεις ανάκαμψης της απασχόλησης μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

Το τρίτο τρίμηνο του 2021, οι συνολικές ώρες εργασίας σε χώρες υψηλού εισοδήματος ήταν 3,6% χαμηλότερες από το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Αντίθετα, το χάσμα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος ήταν 5,7% και στις χώρες χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος, στο 7,3%.

Από περιφερειακή σκοπιά, η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία παρουσίασαν τη μικρότερη απώλεια ωρών εργασίας, σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία (-2,5%). Ακολούθησαν η Ασία και ο Ειρηνικός με ποσοστό -4,6%. Η Αφρική, η Αμερική και τα αραβικά κράτη παρουσίασαν πτώση 5,6%, 5,4% και 6,5% αντίστοιχα.

Εμβόλια και δημοσιονομικά κίνητρα

Αυτή η μεγάλη απόκλιση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μεγάλες διαφορές στην ανάπτυξη των εμβολιασμών και των πακέτων δημοσιονομικής τόνωσης.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι για κάθε 14 άτομα που εμβολιάστηκαν πλήρως το δεύτερο τρίμηνο του 2021, προστέθηκε μία ισοδύναμη θέση πλήρους απασχόλησης στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Αυτό ενίσχυσε σημαντικά την ανάκαμψη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι απώλειες σε ώρες εργασίας ήταν 6,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2021, αντί του 4,8% που καταγράφηκε στην πραγματικότητα.

Ωστόσο, η εξαιρετικά άνιση ανάπτυξη των εμβολιασμών σημαίνει ότι το θετικό αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερο στις χώρες υψηλού εισοδήματος, αμελητέα στις χώρες χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος και σχεδόν μηδενικό στις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Αυτές οι ανισορροπίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά μέσω μεγαλύτερης παγκόσμιας αλληλεγγύης όσον αφορά τα εμβόλια. Η ΔΟΕ εκτιμά ότι εάν οι χώρες χαμηλού εισοδήματος είχαν πιο δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια, η ανάκαμψη των ωρών εργασίας θα έφτανε τις πλουσιότερες οικονομίες σε λίγο περισσότερο από ένα τρίμηνο.

Τα πακέτα δημοσιονομικών κινήτρων συνέχισαν να αποτελούν τον άλλο βασικό παράγοντα στις τροχιές ανάκαμψης. Ωστόσο, το χάσμα δημοσιονομικών κινήτρων παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστο, με περίπου το 86% των παγκόσμιων μέτρων τόνωσης να συγκεντρώνονται σε χώρες υψηλού εισοδήματος. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι κατά μέσο όρο, μια αύξηση των δημοσιονομικών κινήτρων κατά 1% του ετήσιου ΑΕΠ αύξησε τις ώρες εργασίας κατά 0,3% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Χάσμα παραγωγικότητας και επιχειρήσεις

Η κρίση του COVID-19 επηρέασε επίσης την παραγωγικότητα, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις με τρόπους που οδήγησαν σε μεγαλύτερες ανισότητες. Το χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ προηγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών προβλέπεται να διευρυνθεί από 17,5:1 σε 18:1 σε πραγματικούς όρους, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2005.

«Η τρέχουσα τροχιά των αγορών εργασίας βρίσκεται σε στάσιμη ανάκαμψη, με την εμφάνιση σημαντικών κινδύνων και μεγάλη απόκλιση μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ, Γκάι Ράιντερ. «Δραματικά, η άνιση κατανομή εμβολίων και οι δημοσιονομικές ικανότητες οδηγούν αυτές τις τάσεις και αμφότερες πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως».

«Τον περασμένο Ιούνιο, η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας απηύθυνε μια παγκόσμια έκκληση για δράση για μια ανθρωποκεντρική στρατηγική ανάκαμψης ενάντια στον COVID-19, έναν οδικό χάρτη δηλαδή που δεσμεύει τις χώρες να διασφαλίσουν ότι η οικονομική και κοινωνική τους ανάκαμψη από την κρίση είναι πλήρως περιεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική. Είναι καιρός να εφαρμοστεί αυτός ο οδικός χάρτης, ο οποίος είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος και υποστηρίζει την κοινή ατζέντα του ΟΗΕ και την παγκόσμια επιτάχυνση για την εργασία και την κοινωνική προστασία», πρόσθεσε ο Ράιντερ.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager