Η μετάβαση σε μια υψηλότερη θέση, ειδικά στον ίδιο οργανισμό όπου συνομήλικοι μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιες προκλήσεις για να αναγνωρίσουν ένα άτομο ως νέο ηγέτη, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να επιτραπεί η ανάδειξη των γυναικείων δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος Fellowship, έχει διερευνηθεί η δυνατότητα καλύτερης ένωσης των αρσενικών και γυναικείων ιδιοτήτων στην ηγεσία και συμφωνήθηκε η ανάγκη για  ενίσχυση αυτού του γυναικείου “μυ” έτσι ώστε να επιτραπεί ένας νέος τρόπος καθοδήγησης, έμπνευσης και παρακίνησης του προσωπικού.

Ως «management style» νοείται η διαχείριση που προβάλλει «soft skills και συμπεριφορές», όπως ενσυναίσθηση, φροντίδα, ανοιχτή επικοινωνία, διανομή πιστώσεων κ.λπ. και που γενικά προωθεί ένα πιο δημοκρατικό περιβάλλον εργασίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποδίδονται συνήθως στις γυναίκες σε αντίθεση με «hard managerial skills», όπως η σκληροπυρηνική λήψη αποφάσεων, η ανταγωνιστικότητα κ.λπ. που θεωρούνται δεξιότητες που κατέχει το αντρικό φύλο.

Αν και η τάση, τόσο βιολογικά όσο και πολιτισμικά, είναι οι γυναίκες να ενσωματώνουν γυναικεία ηγετικά χαρακτηριστικά, στην πραγματικότητα, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να επιδείξουν γυναικείες ή αρσενικές ηγετικές ιδιότητες ανάλογα με την εργασία που πρέπει να εκτελεστούν.

Σε αυτό το άρθρο, γίνεται λόγος για την προώθηση ενός γυναικείου στυλ διαχείρισης, ειδικά σε μεταβάσεις όπου υπάρχει ανάγκη να βρεθούν κοινοί τρόποι ανάπτυξης ατομικά και ομαδικά. Σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, αυτός ο τύπος διαχείρισης θα μπορούσε να ενισχύσει τα κέρδη μιας εταιρείας μέσω μιας τάσης για συνεργατική λήψη αποφάσεων, της ικανότητας να μοιράζεται δύναμη και να ενισχύεται η καλή επικοινωνία εντός λιγότερο ιεραρχικών οργανισμών.

Πράγματι, η τάση στη διοίκηση επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί τα τελευταία χρόνια από σκληρές κάθετες ιεραρχικές δομές σε χαλαρότερες οριζόντιες δομές που είναι πιο δημοκρατικές. Αυτή η τελευταία τάση είναι συμβατή με ένα ευέλικτο στυλ διαχείρισης όπως το γυναικείο στυλ διαχείρισης.

Εξάλλου, η έρευνες δείχνουν ότι το γυναικείο στυλ διαχείρισης έχει μεταμορφωτικές ιδιότητες. Η μετασχηματιστική ηγεσία προκαλεί αλλαγές σε άτομα και κοινωνικά συστήματα. Δημιουργεί πολύτιμες και θετικές αλλαγές στα άτομα με τελικό στόχο την ανάπτυξή τους σε πραγματικούς ηγέτες. Η μετασχηματιστική ηγεσία ενισχύει τα κίνητρα, το ηθικό μέσω μιας ποικιλίας μηχανισμών όπως η σύνδεση της αίσθησης της ταυτότητας και του εαυτού των εργαζομένων με την αποστολή και τη συλλογική ταυτότητα του οργανισμού.

Με άλλα λόγια, ένα γυναικείο στυλ διοίκησης είναι καλά εναρμονισμένο με τη μετασχηματιστική ηγεσία που επιτρέπει μεμονωμένα μέλη της ομάδας ή συναδέλφους να αναπτύξουν τόσο την προσωπική τους ταυτότητα όσο και την συλλογική τους ταυτότητα για το ευρύτερο καλό του οργανισμού. 

Επομένως, για να επωφεληθείτε από όλες αυτές τις θετικές επιδράσεις, ποιες γυναικείες δεξιότητες ή ιδιότητες θα πρέπει θεωρητικά να καλλιεργήσει ένας ηγέτης;

Δείτε τους συναδέλφους ως συνεργάτες: ζητήστε τη γνώμη τους και ακούστε τι έχουν να πουν. Η ενσωμάτωση της συμβολής τους στη λήψη των αποφάσεών σας θα ενισχύσει το αίσθημα ότι ανήκουν στον οργανισμό και θα τους δώσει φωνή και χώρο να συν-δημιουργήσουν το δρόμο προς τα εμπρός.

Ενίσχυση της συνεργασίας: προώθηση πολιτικών και συστημάτων που ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία και την ανταλλαγή γνώσεων. Η καινοτομία προέρχεται από αυτή την ανταλλαγή, αυτό θα κάνει επίσης τους εργαζόμενους να αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος ενός συνόλου.

Eνθαρρύνετε τον διάλογο: δίνοντας και ζητώντας feedback, θετικό ή αρνητικό και ενθαρρύνοντας ανοιχτές συζητήσεις με τους συναδέλφους σας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω φορμών αξιολόγησης (διευθυντή και εργαζομένου) κάτι που είναι πιο διακριτικό ή κατά τη διάρκεια ετήσιων αξιολογήσεων, αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να σκεφτείτε συλλογικά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα εντός του οργανισμού. 

Δείξτε ενσυναίσθηση: όλοι περνούν δύσκολες στιγμές. Μερικές φορές επίσης, ορισμένοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξοικειωθούν με ένα νέο σύστημα, κ.λπ. Μην το παραβλέπετε. Σταθείτε δίπλα στους συναδέλφους σας στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Αυτό θα ενισχύσει την αίσθηση της συνάφειας με τον ηγέτη και τον οργανισμό.

Αυτού λεχθέντος, η καλή ηγεσία έχει να κάνει με την εύρεση μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ της ευαισθησίας και της συνδεσιμότητας με το περιβάλλον αλλά και τη διατήρηση της τάξης και ενός επιπέδου αυστηρότητας. Οι νέοι και αναδυόμενοι ηγέτες έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ασκήσουν τις αντρικές και γυναικείες ιδιότητες με νέους και καινοτόμους τρόπους.

Δημοσιεύθηκε από admin