Είναι πλέον σίγουρο ότι οι οργανισμοί που δεν αντιλαμβάνονται την σημασία της συμβολής των γυναικών στο χώρο εργασίας, χάνουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Εκτός από την ενίσχυση που προσφέρουν στην εταιρική κουλτούρα ως ταλέντα, οι περισσότερες γυναίκες είναι αποδεδειγμένο ότι προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες βελτίωσης της απόδοσης της εταιρείας γενικότερα. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η γενικότερη ποικιλομορφία των φύλων σε οργανισμούς και εταιρείες αποτελεί το κλειδί για ουσιαστική επιχειρηματική ανάπτυξη.

Οι εταιρείες Fortune 500 με την υψηλότερη εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια ξεπερνούν οικονομικά τις εταιρείες με χαμηλότερη εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια.

Ομάδες με ίση εκπροσώπηση και των δύο φύλων έχουν υψηλότερες πωλήσεις και κέρδη σε σύγκριση με τις ομάδες που κυριαρχούν οι άνδρες. Μια πρόσφατη μελέτη της Gallup διαπίστωσε ότι οι εταιρείες με διαφορετικότητα φύλου έχουν υψηλότερα μέσα έσοδα από τις λιγότερο διαφοροποιημένες εταιρείες. Ωστόσο τα οφέλη από την ύπαρξη περισσότερων γυναικών στο χώρο εργασίας δεν περιορίζονται μόνο στα οικονομικά κέρδη.

Γυναίκες και ευημερία στο χώρο εργασίας

Όπως διαπιστώνει το κέντρο δημιουργικής ηγεσίας στις ΗΠΑ (Center for Creative Leadership) η ύπαρξη περισσότερων γυναικών στο χώρο εργασίας καθιστά έναν οργανισμό ένα καλύτερο μέρος για εργασία, για άτομα όλων των φύλων.

Στην ίδια έρευνα ζητήθηκε από εκατοντάδες άτομα να εκτιμήσουν το ποσοστό των ατόμων στο χώρο εργασίας τους που ήταν γυναίκες. Οι απαντήσεις κυμαίνονταν από 0-100%, με τον μέσο όρο να είναι περίπου 45% (αρκετά κοντά στο μέσο όρο των εθνικών εργασιακών χώρων των ΗΠΑ). Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να απαντήσουν μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με το περιβάλλον εργασίας τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ύπαρξη υψηλότερου ποσοστού γυναικών στο χώρο εργασίας επιφέρει:

  • Περισσότερη εργασιακή ικανοποίηση.
  • Περισσότερη οργάνωση.
  • Πιο ουσιαστική δουλειά. 
  • Λιγότερη εξουθένωση.

Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη περισσότερων γυναικών στο χώρο εργασίας σχετίζεται επίσης θετικά με τη δέσμευση και τη διατήρηση των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, όταν ερωτήθηκαν γιατί συνεχίζουν να εργάζονται για τον τρέχοντα εργοδότη τους, άτομα από εταιρείες με υψηλό ποσοστό γυναικών ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν θετική και ουσιαστική οργανωτική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω:

  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
  • Η δουλειά δεν επηρεάζει αρνητικά την προσωπική τους ζωή.
  • Ευκαιρίες για διαφοροποίηση.

Αυτά τα νέα ευρήματα, ανεξάρτητα από την ηλικία των συμμετεχόντων, τη βιομηχανία, το μέγεθος του οργανισμού, το επίπεδο ηγεσίας, την εθνικότητα και το φύλο, δεν χρήζουν αμφισβήτησης. 

Στην πραγματικότητα, τα ευρήματά της έρευνας ήταν ακόμη πιο σημαντικά για τους άνδρες σε ορισμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, οι άνδρες ανέφεραν ότι ήταν πιο ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, απολάμβαναν περισσότερο τη δουλειά τους και δεν ένιωθαν εξουθένωση όταν αυτοί εργάζονταν σε εταιρείες που απασχολούσαν υψηλότερα ποσοστά γυναικών.

Οι γυναίκες θέλουν ευελιξία στο πού, πότε και με τον τρόπο που εργάζονται

Όταν ζητήθηκε από τις γυναίκες να αξιολογήσουν τη σημασία των πλεονεκτημάτων και των παροχών στο χώρο εργασίας, οι ανησυχίες για ευελιξία ανέβηκαν στην κορυφή της λίστας. Οι άδεις μετ’ αποδοχών βαθμολογήθηκε ως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα, ακολουθούμενο από οφέλη για την Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανάπτυξη ηγετικής θέσης, ευέλικτα ωράρια και ευκαιρίες για άνοδο.

Σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες επίσης αξιολόγησαν την άδεια μετ’ αποδοχών και την εργασία από το σπίτι ως τις υψηλότερες προτεραιότητες. Η ευελιξία μπορεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη όταν πρόκειται για τη διατήρηση ταλαντούχων γυναικών που θέλουν επίσης να δημιουργήσουν οικογένειες,  γυναίκες με παιδιά που έχουν ευέλικτο πρόγραμμα και είναι σε θέση να εργάζονται από το σπίτι ως πιο σημαντικές σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν είχαν παιδιά.

Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι γυναίκες είναι πραγματικά λιγότερο πιθανό να αποκτήσουν αυτήν την τόσο απαραίτητη ευελιξία από ό, τι οι άνδρες. Ξεχωρίστε την εταιρεία για την απασχόληση γυναικών προσφέροντας δίκαιη ευελιξία εργασίας. 

Οι γυναίκες θέλουν πραγματικές ευκαιρίες να ηγηθούν 

Στο δείγμα της έρευνας, οι γυναίκες ήταν εξίσου πιθανό με τους άνδρες να ενδιαφέρονται για αυξήσεις, προαγωγές και ευκαιρίες ανέλιξης αλλά και να αποδεχθούν ηγετικές θέσεις εργασίας. 

Αλλά οι γυναίκες στο χώρο εργασίας εξέφρασαν διαφορετικούς λόγους για να απορρίψουν τις ευκαιρίες ηγεσίας σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι άνδρες συνήθως απέρριπταν θέσεις επειδή δεν τις ήθελαν (π.χ., δεν ενδιαφέρονται για τον ρόλο, δεν τους άρεσε ο επικεφαλής, δεν ήθελαν να μετεγκατασταθούν, δεν ήθελαν να εργαστούν περισσότερες ώρες ή δεν τους προσφέρθηκαν αρκετά χρήματα). Ενώ μερικές γυναίκες συμμερίζονταν αυτές τις ανησυχίες, οι γυναίκες ανέφεραν επίσης ότι δεν ήταν σίγουρες για τα προσόντα τους, δεν ήταν σίγουρες ότι οι άλλες θα τις υποστήριζαν.

Δυστυχώς, η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι ανησυχίες μεταξύ των γυναικών είναι έγκυρες. Μελέτες δείχνουν ότι οι εταιρικοί οργανισμοί αναμένουν από τις γυναίκες να είναι πιο καταρτισμένες από τους άνδρες για τις ίδιες θέσεις και ότι οι ευκαιρίες ηγεσίας για τους άνδρες έρχονται συχνά με περισσότερους πόρους (χρηματοδότηση, υποστήριξη προϊστάμενων, μέγεθος ομάδας) σε σύγκριση με τις ευκαιρίες ηγεσίας που προσφέρονται στις γυναίκες.

Δεδομένου αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές γυναίκες ανέφεραν ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούν να κάνουν οι εταιρείες για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχες γυναίκες είναι να καταπολεμήσουν τον σεξισμό και να προσφέρουν αμοιβές, εμπειρίες και ευκαιρίες ανέλιξης βάσει της ισότητας φύλου.

Τι μπορούν να κάνουν οι εταιρικοί οργανισμοί και οι ηγέτες τους για να υποστηρίξουν τις γυναίκες στο χώρο εργασίας;

  • Βοηθήστε τους υπαλλήλους να βρουν νόημα και αγάπη στη δουλειά τους. Αφιερώστε χρόνο για να μάθετε για τις προσωπικές τους αξίες, τα πάθη, τις δυνάμεις και τους στόχους της ζωής τους. Σκεφτείτε τρόπους να ενσωματώσετε αυτά τα πράγματα στην καριέρα τους. Μικρές αλλαγές στον τρόπο διαμόρφωσης και εκτέλεσης της εργασίας μπορούν να βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό. 
  • Όταν είναι εφικτό και πρακτικό, υποστηρίξτε τους ανθρώπους να εργάζονται από απόσταση και επιτρέψτε τους να εργάζονται με πιο ευέλικτο ωράριο. Δημιουργικές λύσεις όπως η κοινή χρήση εργασίας (η συμμετοχή πολλών ατόμων σε έναν ρόλο) και οι εικονικές ομάδες εργασίας μπορούν να βοηθήσουν τους εργοδότες να βρουν τα καλύτερα ταλέντα. 
  • Δώστε σε όλα τα φύλα ίσες ευκαιρίες να λάβουν προαγωγές, αυξήσεις και να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες σε συνδυασμό με τους πόρους και το σύστημα υποστήριξης που χρειάζονται για να επιτύχουν. Οι αποτελεσματικές εμπειρίες ανάπτυξης ηγετών πρέπει να είναι αποκτήσιμες, με σαφείς ανταμοιβές για προσπάθειες και επιτυχίες. 

Στην τελική, όλοι γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενες γυναίκες είναι εδώ για να μείνουν, αλλά αν θέλετε ταλαντούχες γυναίκες ηγέτες να παραμείνουν στον οργανισμό σας, ήρθε η ώρα να δώσετε στις γυναίκες αυτό που θέλουν από τη δουλειά τους.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager