Το ψηφιακό χάσμα βλάπτει τις γυναίκες και κοστίζει στον κόσμο δισεκατομμύρια δολάρια σε ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Το ψηφιακό χάσμα πλήττει περισσότερο τις γυναίκες. Πολλές γυναίκες δυσανάλογα με τους άνδρες σε παγκόσμια κλίμακα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες καινοτομίες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους  μεταξύ των οποίων η ψηφιακή εκπαίδευση.

Αλλά όταν παρέχεται ίση πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες στις γυναίκες, μπορεί να συμβούν εκπληκτικά πράγματα.

Μια νεαρή αναλύτρια δεδομένων από τη Νιγηρία, αγωνιζόμενη να βρει δουλειά καθώς η χώρα αντιμετώπιζε την πανδημία του COVID-19, στράφηκε στην διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης Coursera. Η ίδια ολοκλήρωσε σύντομα μια εξειδίκευση στο Genomic Data Science με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και μια επαγγελματική πιστοποίηση στο Google Data Analytics.

Η επένδυσή της απέδωσε. Οι νέες δεξιότητες της, τη βοήθησαν να βρει δουλειά, δίνοντας τέλος σε μια περίοδο δύο ετών ανεργίας.

Ιστορίες όπως αυτήν καταδεικνύουν τη μεταμορφωτική δύναμη της διαδικτυακής εκπαίδευσης, η οποία αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Διαδικτυακή εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες

Πουθενά το δυναμικό δεν είναι υψηλότερο από ό,τι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι νέοι πληθυσμοί, οι λιγότερες υπάρχουσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και η αυξανόμενη συνδεσιμότητα έχουν θέσει το έδαφος για εκρηκτική ανάπτυξη σε αυτά τα μέρη του κόσμου. Στην πραγματικότητα, η IFC εκτιμά ότι η αγορά της διαδικτυακής εκπαίδευσης ενηλίκων μόνο στις αναδυόμενες αγορές θα υπερδιπλασιαστεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Αυτή η πιθανή ανάπτυξη συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη τόσο για τα άτομα όσο και για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Μια πρόσφατη μελέτη του IFC, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Coursera και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέδειξε ότι σχεδόν οι μισοί διαδικτυακοί μαθητές στην Αίγυπτο, την Ινδία, το Μεξικό και τη Νιγηρία που ακολούθησαν την ψηφιακή εκπαίδευση για να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους πέτυχαν τις προσπάθειές τους. Σχεδόν το 40% ανέφερε βελτιωμένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας ή αυξήσεις εισοδήματος.

Το παράδοξο της διαδικτυακής μάθησης (The online learning paradox) 

Υπάρχει ένα παράδοξο στην καρδιά της διαδικτυακής μάθησης: οι άνθρωποι που είναι πιο πιθανόν να επωφεληθούν από αυτήν είναι επίσης λιγότερο πιθανόν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες, οι οποίες πλήττονται δυσανάλογα από το ψηφιακό χάσμα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες έχουν 21% λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε σύγκριση με τους άνδρες. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ισχύουν οι μισές πιθανότητες. Αυτός ο ψηφιακός αποκλεισμός δεν αποτρέπει απλά τις γυναίκες από την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Τις εμποδίζει να συμμετέχουν πλήρως στην ψηφιακή οικονομία και κοστίζει στον κόσμο δισεκατομμύρια δολάρια σε ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Πώς πρέπει να κινηθούμε για να λύσουμε αυτό το παράδοξο διαδικτυακής μάθησης; Η γεφύρωση του χάσματος της ψηφιακής ένταξης απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση και στενή ευθυγράμμιση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή: ITU

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος

Αρχικά, πρέπει να επενδύσουμε ευρέως σε ψηφιακές υποδομές που αυξάνουν τη συνδεσιμότητα και διασφαλίζουν ότι όλοι συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στην ψηφιακή οικονομία. Πέρυσι, το IFC ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δεσμεύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για πρώτη φορά, με τα τρία τέταρτα αυτών των επενδύσεων να πηγαίνουν στην Αφρική. 

Οι στοχευμένες ομάδες χρηματοδότησης όπως αυτή και η μικτή χρηματοδότηση μπορούν να καταλύσουν την ανάπτυξη ιδιωτικού κεφαλαίου σε κάθε επίπεδο του ψηφιακού οικοσυστήματος, από ευρυζωνικές συνδέσεις και κέντρα δεδομένων έως ανεξάρτητους φορείς παροχής των mobile networks.

Αλλά η υποδομή από μόνη της δεν αρκεί για να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα ψηφιακά προϊόντα είναι σχετικά και οικονομικά προσιτά για τις γυναίκες. Το κόστος υπηρεσιών και συσκευών παραμένει ένα από τα κύρια εμπόδια μεταξύ των γυναικών και της πρόσβασης στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η οικονομική προσιτότητα μπορεί επίσης να επηρεάσει το εάν και πώς οι γυναίκες χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες. Έρευνα του IFC διαπίστωσε ότι τα δωρεάν ή ελεγμένα μαθήματα είναι το μεγαλύτερο σημείο εισόδου στη διαδικτυακή μάθηση, με περισσότερο από το 50% των φοιτητών στην Αίγυπτο, την Ινδία, το Μεξικό και τη Νιγηρία να βασίζονται σε δωρεάν δοκιμές. 

Πρέπει να υποστηρίξουμε την ψηφιακή εκπαίδευση, την υιοθέτηση και τη χρήση της, υιοθετώντας καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις που συνδέουν τις γυναίκες με την τεχνολογία και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες με χαμηλό έως μηδενικό κόστος.

Στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, ο επείγων χαρακτήρας αυτού του καθήκοντος δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Μια μελέτη του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας διαπίστωσε ότι οι γυναίκες είχαν 11% περισσότερες πιθανότητες να έχουν χάσει τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες είχαν 7% περισσότερες πιθανότητες να κλείσουν από αυτές που ανήκουν σε άνδρες. 

Η διαδικτυακή εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει αυτές τις γυναίκες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις και να επανέλθουν στην αγορά εργασίας αλλά μόνο εάν έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Οι ιστορίες επιτυχίας όπως αυτήν του κοριτσιού από την Νιγηρία δεν είναι ο κανόνας αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορούσε να είναι. Δουλεύοντας μαζί για την άρση των φραγμών που εμποδίζουν τις γυναίκες να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και όλες τις ευκαιρίες που έρχονται με την ψηφιακή οικονομία, μπορούμε όλοι να κερδίσουμε.

Δημοσιεύθηκε από admin