Τα νέα ευρήματα του ΠΟΕ καταδεικνύουν ότι όλα τα εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας έχουν επηρεαστεί τόσο από την πανδημία όσο και από την οικονομική δυσλειτουργία που αυτή έχει επιφέρει στους χώρους εργασίας και στον τρόπο λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. 

Μία από τις σημαντικότερες δικλείδες ασφαλείας για τους εργαζόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί η κρατική μέριμνα αλλά και η γενικότερη κοινωνική ασφάλιση για όσους έχουν δεχθεί σημαντικές μειώσεις ή και απώλεια εργασίας το τελευταίο διάστημα. 

Τα νέα στατιστικά δεδομένα του ΠΟΕ, φανερώνουν ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας στον χώρο εργασίας έχει στοχεύσει τις γυναίκες αλλά και συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα βάση εισοδήματος. 

Η έρευνα του ΠΟΕ χρησιμοποιεί τον δείκτη SDG 1.3.1 από το 2016 που σχετίζεται με τον στόχο  των Ηνωμένων Εθνών για την κοινωνική προστασία των εργαζομένων παγκόσμια. Ο δείκτης αυτός μεταφέρει το μερίδιο του πληθυσμού που καλύπτεται αποτελεσματικά από ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας. Παρέχει επίσης τα ποσοστά κάλυψης των κύριων συνιστωσών της κοινωνικής προστασίας: επιδόματα παιδιού και μητρότητας, υποστήριξη για άτομα χωρίς εργασία, άτομα με αναπηρία, θύματα εργατικών ατυχημάτων και ηλικιωμένους.

Ας δούμε τα ευρήματα της έρευνας: 

Ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που καλύπτεται από μία τουλάχιστον κοινωνική πρόνοια 

 • 2016: 45.2%
 • 2020: 49.6% 

Εκ των οποίων:

 • Άτομα χαμηλού εισοδήματος : 13.4%
 • Άτομα μέσου-χαμηλού εισοδήματος : 24.9%
 • Άτομα μέσου-υψηλού εισοδήματος : 64%
 • Άτομα υψηλού εισοδήματος : 85.4%

Άτομα άνω του ορίου συνταξιοδότησης που λαμβάνουν σύνταξη

 • 2016: 67.9%
 • 2020: 77.5% 

Εκ των οποίων:

 • Άτομα χαμηλού εισοδήματος : 23.2%
 • Άτομα μέσου-χαμηλού εισοδήματος : 38.6%
 • Άτομα μέσου-υψηλού εισοδήματος : 91.3%
 • Άτομα υψηλού εισοδήματος : 97.5%

Άτομα με σοβαρές αναπηρίες που εισπράττουν παροχές κοινωνικής προστασίας λόγω αναπηρίας

 • 2016: 27.8%
 • 2020: 33.5% 

Εκ των οποίων:

 • Άτομα χαμηλού εισοδήματος : 8.6%
 • Άτομα μέσου-χαμηλού εισοδήματος : 11.3%
 • Άτομα μέσου-υψηλού εισοδήματος : 40.5%
 • Άτομα υψηλού εισοδήματος : 85.6%

Άτομα που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας

 • 2016: 21.8%

Εκ των οποίων:

 • Γυναίκες : 18.6% (2020)
 • Άτομα χαμηλού εισοδήματος : 5.5%
 • Άτομα μέσου-υψηλού εισοδήματος : 17.5%
 • Άτομα υψηλού εισοδήματος : 52.2%

Μητέρες με νεογέννητα που λαμβάνουν επιδόματα μητρότητας

 • 2016: 41.1%
 • 2020: 44.9% 

Εκ των οποίων:

 • Γυναίκες χαμηλού εισοδήματος : 10.5%
 • Γυναίκες μέσου-χαμηλού εισοδήματος : 33.3%
 • Γυναίκες μέσου-υψηλού εισοδήματος : 52.5%
 • Γυναίκες υψηλού εισοδήματος : 86.0%

Υπάλληλοι που καλύπτονται σε περίπτωση εργατικού τραυματισμού

 • 2020: 35.4% 

Εκ των οποίων:

 • Άτομα χαμηλού εισοδήματος : 10.2%
 • Άτομα μέσου-χαμηλού εισοδήματος : 14.4%
 • Άτομα μέσου-υψηλού εισοδήματος : 36.3%
 • Άτομα υψηλού εισοδήματος : 81.2%

Νοικοκυριά που λαμβάνουν επιδόματα για στήριξη σε παιδί/οικογένεια 

 • 2016: 34.9% 
 • 2020: 26.4%

Εκ των οποίων:

 • Οικογένειες χαμηλού εισοδήματος : 8.5%
 • Οικογένειες μέσου-χαμηλού εισοδήματος : 20.9%
 • Οικογένειες μέσου-υψηλού εισοδήματος : 22.6%
 • Οικογένειες υψηλού εισοδήματος : 86.8%

Ευάλωτα άτομα που καλύπτονται από κοινωνική βοήθεια

 • 2016: 24.7%
 • 2020: 28.9% 

Εκ των οποίων:

 • Άτομα χαμηλού εισοδήματος : 7.8%
 • Άτομα μέσου-χαμηλού εισοδήματος : 15.2%
 • Άτομα μέσου-υψηλού εισοδήματος : 34.4%
 • Άτομα υψηλού εισοδήματος : 62.8%

Key Takeaways :

 1. Άτομα με υψηλότερο εισόδημα, τείνουν να έχουν περισσότερη ασφάλεια εργασίας και είναι πιθανότερο να έχουν πρόσβαση σε κοινωνική πρόνοια.
 2. Άτομα με μέσο-υψηλό ή υψηλό εισόδημα είναι κατά πολύ πιθανότερο να λαμβάνουν σύνταξη μετά την συνταξιοδότησή τους. 
 3. Άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές αναπηρίες και εισπράττουν κοινωνικές παροχές είναι πιθανότερο να είναι άτομα με υψηλό εισόδημα. 
 4. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων που λαμβάνει επίδομα κοινωνικής πρόνοιας είναι γυναίκες.
 5. Το ποσοστό των γυναικών που λάμβανε επίδομα μητρότητας αυξήθηκε από το 2016 μέχρι το 2020 κατά 3.8%. Την ίδια ώρα οι λήπτριες ήταν κατά κύριο λόγο γυναίκες μέσου και υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. 
 6. Άτομα που καλύπτονται σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, είναι κυρίως άτομα υψηλού εισοδήματος, λιγότερο άτομα με μέσο-υψηλό εισόδημα και ελάχιστα άτομα με χαμηλό εισόδημα. 
 7. Η οικονομική στήριξη σε νοικοκυριά μειώθηκε κατά 8.5% από το 2016 μέχρι και το 2020, ενώ παράλληλα οι οικογένειες με υψηλό εισόδημα ήταν πιθανότερο να λαμβάνουν βοήθεια. 
 8. Η στήριξη σε ευάλωτα άτομα μειώθηκε κατά 4.2% από το 2016 μέχρι το 2020. Την ίδια ώρα άτομα με χαμηλό εισόδημα, καλύπτονταν κατά 55% λιγότερο σε σχέση με άτομα υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. 

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou