Πρέπει να έχετε ακούσει αυτή τη φράση αμέτρητες φορές. Έχοντας μια ομάδα η οποία μοιράζεται ένα κοινό στόχο και συνεργάζεται για να τον επιτύχει, μπορείτε να ξεπεράσετε τα μεγαλύτερα εμπόδια. 

Η σημασία της σώστης οικοδόμησης μιας ομάδας.

  1. Εμπιστοσύνη 

Η εμπιστοσύνη παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων. Για να υπάρχει καλή συνεργασία σε μια ομάδα, οι “παίκτες” της πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο. 

Η εμπιστοσύνη κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς. Όταν νιώθει κάποιος ασφάλεια, ανοίγεται και έτσι νιώθει πιο άνετα να ενημερώσει τα μέλη της ομάδας του για τα δυνατά και τα αδύνατα του σημεία. Είναι πιο αυθόρμητοι με τις ιδέες τους, παίρνουν ρίσκα, ακούνε ο ένας τον άλλον και καταλήγουν σε μια απόφαση. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει περισσότερη συνεργασία και επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. 

  1. Επικοινωνία 

Όταν οι εργαζόμενοι εργάζονται ως ομάδα, επικοινωνούν. Μιλούν μεταξύ τους για τις εργασίες που έχουν και έτσι ψάχνουν να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να πετύχουν τον στόχο τους. Διαμορφώνουν στρατηγική, χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, διεξάγουν συζητήσεις και προσπαθούν να ολοκληρώσουν την εργασία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Η επικοινωνία επιτρέπει επίσης στους εργαζόμενους να κατανοήσουν τους ρόλους τους. Όταν οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τι κάνουν τα μέλη της ομάδας τους, μπορούν να ελέγξουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. 

  1. Αύξηση Παραγωγικότητας 

Οι ομάδες μοιράζονται τον φόρτο εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα μέλος έχει σχετικά λιγότερη δουλειά, μπορεί να βοηθήσει ένα άλλο μέλος να ολοκληρώσει τη δουλειά του. Αυτό επιτρέπει στην εργασία (Πρότζεκτ) να ολοκληρωθεί γρηγορότερα, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και βελτιώνοντας το συνολικό αποτέλεσμα.

Η σημασία της δημιουργίας μιας ομάδας είναι ότι βελτιώνει την παραγωγικότητα του ατόμου αλλά και του συνόλου. Επειδή τα άτομα εργάζονται σε ομάδες, μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους. Αυτό βελτιώνει την απόδοση της ομάδας, την καθιστά αποτελεσματική και με την πάροδο του χρόνου, περισσότερη δουλειά ολοκληρώνεται σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρικοί οργανισμοί μπορούν να παράγουν περισσότερα έσοδα επιτυγχάνοντας τους στόχους τους. 

  1. Φέρνει ανθρώπους πιο κοντά 

Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη της ομαδικής εργασίας είναι ότι βελτιώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, μοιράζονται εμπειρίες, αποτυχίες και νίκες. Αυτό τους φέρνει πιο κοντά και τους κάνει να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Όταν το μέλος της ομάδας Α βοηθά το μέλος της ομάδας Β, το μέλος της ομάδας Β είναι βέβαιο ότι θα ανταποδώσει τη χάρη κάποια στιγμή. 

  1. Προώθηση Δημιουργικότητας και Μάθησης

Μία επιτυχημένη συγκρότηση ομάδας παρακινεί τους υπαλλήλους να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να χτίσουν ο ένας στα ταλέντα του άλλου. Σε σύγκριση με την ατομική εργασία σε ένα πρότζεκτ, η ομαδική εργασία αφήνει χώρο για νέες ιδέες και νέες προοπτικές. Συγκεντρώνει ατομικές εμπειρίες σε συνδυασμό με νέες, καινοτόμες ιδέες που κάνουν τη δουλειά πιο διασκεδαστική και αποτελεσματική. Ως αποτέλεσμα, όλοι μπορούν να φέρουν κάτι νέο στο τραπέζι και να μάθουν ο ένας από τον άλλον.

  1. Ευγενής Άμιλλα

Είναι αποδεδειγμένο ότι όταν μετατρέψεις ένα πρότζεκτ σε διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι πετυχαίνουν περισσότερα. Στο χώρο εργασίας, η διεξαγωγή ομαδικών δραστηριοτήτων μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναδείξετε την ανταγωνιστική πλευρά των εργαζομένων. 

  1. Κάνει τους ανθρώπους πιο αποδεκτούς

Η κούρσα για την επιτυχία πρέπει να είναι ισότιμη. Θα πρέπει να δοθεί σε όλους η ίδια σημασία, πόροι και ίσες ευκαιρίες για να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Οι χώροι εργασίας γίνονται πιο περιεκτικοί ως προς το φύλο. Είναι πάντα καλή ιδέα να σχηματίζονται ομάδες με άτομα από διαφορετικές εθνότητες και υπόβαθρα. Τέτοιες ομάδες είναι συχνά πιο δημιουργικές καθώς αποδέχονται και κατανοούν περισσότερο τις διαφορές που έχουν ο ένας από τον άλλο. Τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι η προκατειλημμένη κρίση τους για ένα άτομο είναι εντελώς λανθασμένη. 

  1. Επιλύει Συγκρούσεις 

Όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες. Είναι στα χέρια των μελών να επιλύσουν τις συγκρούσεις φιλικά και να μην τις αφήσουν να μετατραπούν σε σοβαρές διαφωνίες. 

Οι συγκρούσεις δεν είναι πάντα κάτι κακό. Μία σύγκρουση μπορεί να μετατραπεί σε μία εποικοδομητική και πολύτιμη συζήτηση. Οι διαφωνίες συνήθως προκύπτουν από άτομα με διαφορετικές εμπειρίες και υπόβαθρα. Το κλειδί για την επίλυση τέτοιων συγκρούσεων είναι οι άνθρωποι να είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν και να αποδέχτουν διαφορετικές απόψεις και προσωπικότητες. Εάν τα μέλη της ομάδας συγκεντρώσουν τις διαφορετικές τους απόψεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους, μπορούν να επιτύχουν περισσότερα από μια ομάδα που σχηματίζεται από άτομα με παρόμοιες εμπειρίες. 

  1. Απόκτηση νέων δεξιοτήτων

Το χτίσιμο της ομάδας είναι σημαντικό. Δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να μάθουν από τους άλλους και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Η εργασία σε μια ομάδα βοηθά τους υπαλλήλους να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και να δουν τα μέλη της ομάδας τους να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους. Για να πετύχουν τον στόχο τους, πρέπει να καταλήξουν σε συναίνεση πριν λάβουν οποιεσδήποτε αποφάσεις. Αυτό απαιτεί από τους εργαζόμενους να διεξάγουν συζητήσεις, να επικοινωνούν και να ακούν ενεργά ο ένας τον άλλον. Η ομαδική εργασία επιτρέπει την ανάπτυξη των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, τη χάραξη στρατηγικής και τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Επίσης, διδάσκει τα μέλη της ομάδας να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους.

  1. Βελτίωση της εταιρικής κουλτούρας 

Όταν μια ομάδα συνεργάζεται αυτό ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στο χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι επικοινωνούν και συνεργάζονται περισσότερο. Αυτό βελτιώνει την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους, επιλύει συγκρούσεις και παρεξηγήσεις και κάνει τους ανθρώπους πιο αποδεκτούς μεταξύ τους. Αυτό βελτιώνει την γενική εικόνα της εταιρείας και ταυτόχρονα αποπνέει μια θετική και ενθαρρυντική κουλτούρα στο χώρο εργασίας.

Δημοσιεύθηκε από Sophia Armeni